Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / mai /

Supravegherea de stat a sănătăţii populaţiei în condițiile de aplicare a pesticidelor în agricultură


Autor: Zavtoni Mariana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Nicolae Opopol
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică (ANSP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 mai 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.69 Mb / în română

Teza

CZU 614.2+614.3..63+615.9

Adobe PDF document 9.51 Mb / în română
181 pagini


Cuvinte Cheie

sănătate ocupațională, toxicologie profesională, starea de sănătate a angajaților, mediul ocupațional, pesticide, calitatea produselor agroalimentare, factori de risc, profilaxie (prevenție)

Adnotare

Structura tezei: introducere, revista literaturii, materiale şi metode de cercetare 4 capitole explorative, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 176 titluri, 29 anexe, 130 pagini text, 28 tabele, 30 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 28 lucrări ştiinţifice (5 fără coautori).

Domeniul de studiu: Igienă. Scopul lucrării: Estimarea igienică a sistemului actual de aplicare a mijloacelor de protecție a plantelor în Republica Moldova și elaborarea măsurilor de profilaxie a impactului nefast pe sănătatea populației și angajaților, de pe pozițiile sănătății publice. Obiectivele lucrării: − estimarea igienică a sistemului actual de gestionare a produselor de uz fitosanitar; − estimarea igienică a aplicării produselor de uz fitosanitar; − estimarea igienică a condiţiilor ocupaționale la transportarea, stocarea și aplicarea pesticidelor; − estimarea igienică a siguranţei produselor agricole recoltate şi cuantificarea riscului pentru sănătatea populaţiei; − argumentarea științifică a măsurilor de prevenție a impactului negativ al produselor de protecţie a plantelor pe sănătatea diferitor categorii de populaţie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Rezultatele cercetării actuale se deosebesc prin originalitate, au o direcție contemporană și actuală prin complexitatea cercetărilor efectuate în premieră, referitoare la starea de sănătate a persoanelor ce sunt implicate în procesul de gestionare a pesticidelor în relație cu factorii mediului ocupațional, ce nu au mai fost efectuate în ultimele decenii.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză. S-a stabilit corelaţia pozitivă între utilizarea pesticidelor și unele patologii predominante în rândul populației, au fost elaborate măsuri de evaluare a riscului și de prevenţie a acțiunii nefaste a pesticidelor pentru persoanelor implicate în procesele de tratare a plantaţiilor, populație. Semnificaţia teoretică. A fost realizat un studiu model care se armonizează cu legitățile actuale ale sănătății ocupaționale și toxicologiei, cu completarea domeniilor date științifice și didactice în problemele stării de sănătate a persoanelor angajate în domeniul de gestionare a pesticidelor.

Valoarea aplicativă a studiului. Studierea problemelor abordate în complex ne-au permis a elabora și implementa măsuri profilactice în supravegherea stării de sănătate și prevenirea impactului nefast al utilizării mijloacelor de protecţie a plantelor asupra sănătăţii persoanelor implicate în aceste procese.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor au servit ca argumente la elaborarea ghidului practic privind determinarea riscului acțiunii produselor de uz fitosanitar și fertilizanților asupra sănătății lucrătorilor, care vor fi utilizate ca suport metodic pentru specialiştii Centrelor de Sănătate Publică, organelor administrative centrale şi locale, medicilor de familie, persoanelor angajate în domeniul agrar, populației.