Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Fundamentarea teoretică şi experimentală a parametrilor organelor de lucru ale combinei pentru recoltarea sorgului zaharat


Autor: Raicov Victor
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.01 - Mecanizarea agriculturii
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ion Hăbăşescu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Tehnică Agricolă "Mecagro"
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 7.60 Mb / în română
165 pagini


Cuvinte Cheie

sorgul zaharat, combină, secerătoare de rotor, sistem aspiraţional, aparat de marunţire

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, 126 surse bibliografice, 128 pagini conţinutului de bază, 70 imagini şi 40 tabele. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 10 lucrări ştiinţifice. Domeniu de cercetare: tehnologiile şi mijloacele tehnice pentru recoltarea plantelor cu tulpină înaltă în special în scopuri energetice.

Scopul lucrării: crearea unui agregat, care va asigura recoltarea speciilor de sorg zaharat şi prepararea acestora în calitate de materie primă pentru obţinerea bioetanolului.

Obiective: crearea unei scheme tehnologice, optimale şi constructive a unei combine, selectarea caracteristicilor tehnice, care asigură realizarea procesului tehnologic, argumentarea cuprinzător a parametrilor geometrici şi kinematici ale organelor de lucru.

Noutatea rezultatelor obţinute: argumentarea teoretică şi verificarea experimentală utilizării în sistemul distribuţiei de tulpine tăvălugilor cu palete flexibile, determinarea caracteristicilor de rezistenţă a tulpinelor sorgului zaharat la compresiune după criteriul deteriorării reziduale, utilizarea ventilatorului diametral în sistemul aspiraţional.

Combina prezentată a fost implementată în gospodăriile agricole, unde se cultivă şi se prelucrează culturi cu tulpini viguroase, inclusiv in scopul energetice. Acest va contribuind la soluţionarea obiectivelor privind siguranţa energetică a Republicii Moldova şi a altor ţări.

Cuprins


1. ОБЗОР МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ГРУБОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
 • 1.1 Культура сахарного сорго: морфологические свойства, энергетический потенциал, актуальность возделывания
 • 1.2 Анализ существующих технологий и технических средств для уборки грубостебельных культур, их преимущества и недостатки
 • 1.3 Цели и задачи исследования

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КОМБАЙНА ДЛЯ УБОРКИ САХАРНОГО СОРГО
 • 2.1 Предлагаемая технология уборки сахарного сорго и требования к техническим средствам для её реализации
 • 2.2. Расчёт рабочих органов жатки
  • 2.2.1. Расчёт дискового режущего аппарата
  • 2.2.2 Условие захвата стеблей
  • 2.2.3 Определение радиуса зубчатого барабана
  • 2.2.4 Захват стеблей зубьями при помощи направляющих
 • 2.3 Питающий аппарат, измельчитель, противорез
  • 2.3.1 Совместное пространственное расположение питающего аппарата, измельчителя и противореза
  • 2.3.2 Уменьшение эффекта торможения стеблей за счёт применения гребёнок из эластичного материала
  • 2.3.2.1 Гибкие гребёнки на валках, фиксированных в вертикальном направлении
  • 2.3.2.2 Гибкие гребёнки на валках, подпружиненных в вертикальном направлении
 • 2.3.3 Швыряющая способность ножей измельчителя
 • 2.4 Аспирационная система комбайна

3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ КОМБАЙНА ДЛЯ УБОРКИ САХАРНОГО СОРГО
 • 3.1 Программа экспериментальных исследований
 • 3.2 Экспериментальные установки, оборудование и измерительные приборы
 • 3.3 Калибровка измерительных приборов
 • 3.4 Порядок и методика экспериментальных исследований
 • 3.5 Обработка экспериментальных данных

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБАЙНА ДЛЯ УБОРКИ САХАРНОГО СОРГО
 • 4.1 Определение сопротивления стеблей сорго сжатию
 • 4.2 Определение скоростей витания фрагментов стеблей и листьев
 • 4.3 Определение тянущей способности валков
 • 4.4 Определение степени чистоты конечного продукта
 • 4.5 Исследование различных типов очистных вентиляторов
 • 4.6 Эксплуатационные испытания комбайна
 • 4.7 Расчёт экономической эффективности от внедрения комбайна

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ