Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Prevenirea complicațiilor postanestezice la pacienții cu sindrom de apnee obstructivă de somn


Autor: Tatiana Ambrosii
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Serghei Şandru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

,
Consultant ştiinţific: Alexadru Corlăteanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.83 Mb / în română

Teza

CZU 616-089.5-035.4:616.24-008.444043.2

Adobe PDF document 3.28 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

apnee obstructivă de somn, complicații perioperatorii, screening preoperatoriu, managementul perioperator

Adnotare

Domeniul de studiu: Anestezie și terapie intensivă.

Scopul cercetării. Identificarea factorilor de risc la pacienții cu apnee obstructivă de somn și estimarea probabilității survenirii complicațiilor postoperatorii în funcție de tehnica anestezică și profilul chirurgical.

Obiectivele tezei: (1) Testarea validităţii pentru perioada perioperatorie a chestionarelor standardizate existente, destinate diagnosticului sindromului de apnee obstructivă de somn; (2) Identificarea factorilor de risc ce influenţează prevalenţa complicaţiilor perianestezice la pacienţii cu apnee obstructivă de somn vs. fără apnee obstructivă de somn; (3) Analiza comparativă a prevalenţei complicaţiilor perianestezice la pacienţii cu apnee obstructivă de somn vs. fără apnee obstructivă de somn în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale (pe aparatul locomotor şi pe cavitatea abdominală) şi tehnica anestezică utilizată (generală, loco-regională şi neuraxială); (4) Argumentarea măsurilor de decizie a complicaţiilor perianestezice evitabile în baza unui scor predictiv ponderat preoperatoriu pentru apneea obstructivă de somn.

Noutatea și originalitatea științifică: A fost investigat impactul apneei obstructive de somn în cadrul anesteziei și impactul apneei obstructive de somn asupra prevalenței complicațiilor postoperatorii.

Problema științifică soluționată în teză: Au fost identificați factorii de risc, care contribuie la apariția complicațiilor perioperatorii și a evenimentelor adverse. A fost propus un model de screening optim, care va asigura diagnosticul precoce și aplicarea metodelor raționale de management perioperator.

Semnificația teoretică a lucrării: A fost realizată estimarea factorilor de risc pentru apneea obstructivă de somn, precum și spectrul de complicații postoperatorii și reacții adverse, ce se manifestă la pacienții cu apnee obstructivă de somn în funcție de tehnica anestezică și profilul chirurgical.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost selectat cel mai bun test de screening preoperator al pacienților cu apnee obstructivă de somn. Testul dat a fost optimizat prin adăugarea unui parametru suplimentar ‒ circumferința abdomenului.

Cuprins


INTRODUCERE

1. APNEEA OBSTRUCTIVĂ DE SOMN: MECANISME DE PRODUCERE, FACTORI DE RISC, CONSECINȚE, DIAGNOSTICARE ȘI STRATEGII DE REDUCERE A RISCURILOR (REVISTĂ ISTEMATIZATĂ A LITERATURII)

 • 1.1. Aspecte epidemiologice, ipoteze patofiziologice și impacul economico-social al apneei obstructive de somn
 • 1.2. Factorii de risc pentru apneea obstructivă de somn în populația generală și cea chirurgicală și posibilitățile de gestionare a complicațiilor perioperatorii
 • 1.3. Efectele sistemice şi consecinţele clinice imediate şi la distanţă ale apneei obstructive de somn
 • 1.4. Metodele de identificare şi evaluare a apneei obstructive de somn și utilitatea lor pentru practica anestezică
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRILOR ŞI ANALIZEI STATISTICE

 • 2.1. Design-ul general al cercetărilor şi diagrama de flux a pacienţilor
 • 2.2. Descrierea testelor aplicate pentru screening-ul preoperatoriu al apneei obstructive de somn
 • 2.3. Metodologia validării testelor de screening pentru apneea obstructivă de somn pentru utilizare în cadrul consultației de anestezie
 • 2.4. Identificarea factorilor de risc pentru complicațiile postoperatorii și testarea fezabilității scorului ponderat de predicție a complicațiilor postoperatorii elaborat
 • 2.5. Descrierea analizei statistice
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. FEZABILITATEA CHESTIONARELOR DE SCREENING PENTRU APNEEA OBSTRUCTIVĂ DE SOMN ÎN CADRUL EVALUĂRII PREOPERATORII ȘI CAPACITATEA LOR DE PREDICȚIE A COMPLICAȚIILOR POSTOPERATORII

 • 3.1. Caracterizarea generală a loturilor de pacienţi în funcție de gradul de risc pentru apneea obstructivă de somn, tipul de intervenție și tehnica anestezică utilizată
 • 3.2. Evaluarea parametrilor predictivi pentru complicațiile postoperatorii ale chestionarelor de screening preoperatoriu pentru apneea obstructivă de somn
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PROGNOZAREA COMPLICAȚIIOR POSTOPERATORII LA PACIENȚII CU APNEE OBSTRUCTIVĂ DE SOMN ȘI STRATEGII PERIOPERATORII DE REDUCERE A RISCULUI

 • 4.1. Prevalenţa complicaţiilor perianestezice la pacienţii cu apnee obstructivă de somn în funcţie de tipul intervenţiei chirurgicale și tehnica anestezică utilizată
 • 4.2. Fezabilitatea scorului ponderat elaborat de predicție a complicațiilor postoperatorii la pacienții cu apnee obstructivă de som și strategiile perioperatorii de reducere a riscului
 • 4.3. Strategii perioperatorii de reducere a riscului de complicaţii şi evenimente adverse postoperatorii la pacienţii cu sindrom de apnee obstructivă de somn 4.4. Sinteza rezultatelor
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDAȚII