Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iulie /

Subfamilia Rosoideae din flora Basarabiei (taxonomie, bioecologie, corologie, fitogeografie)


Autor: Tofan-Dorofeev Elena
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.05 - Botanică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Negru Andrei (decedat)
doctor habilitat, profesor universitar, Grădina Botanică Naţională (Institut)
Consultant ştiinţific: Veaceslav Ghendov
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Grădina Botanică Naţională (Institut)

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iulie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.02 Mb / în română

Teza

CZU 582.734.4:581.5[:502.753(478)(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
232 pagini


Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 194 de titluri, 3 anexe, 110 pagini text de bază, 118 figuri, 6 tabele. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Botanica.

Scopul lucrării: stabilirea componenţei taxonomice, particularităţilor bioecologice şi corologice ale speciilor subfamiliei Rosoideae și evidenţierea taxonilor rari.

Obiectivele lucrării: prelucrarea critică a colecţiilor de Rosoideae din Herbarele existente; cercetarea în teren şi colectarea speciilor de Rosoideae din districtele geobotanice ale teritoriului în studiu; elaborarea conspectului floristic al rozoideelor; întocmirea cheilor pentru identificarea speciilor evidenţiate; studierea particularităţilor biologice, fitogeografice şi corologice ale taxonilor; evidenţierea speciilor rare de rozoidee şi aprecierea gradului de periclitare a lor; descrierea detaliată a taxonilor noi şi periclitaţi din flora teritoriului cercetat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: pentru prima dată a fost evidenţiată componenţa taxonomică a subfamiliei Rosoideae din flora Basarabiei care include 63 de specii, ce aparţin la 10 genuri; au fost evidențiate și descrise 5 specii noi pentru flora teritoriului în studiu; întocmită Lista speciilor de plante rare de Rosoideae din flora Basarabiei și efectuată categorisirea lor; realizată cartografierea speciilor; evidențiată și propusă lista taxonilor rari pentru luarea sub ocrotirea statului; propusă instituirea unei arii naturale protejate cu vegetație de stepă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în evidențierea componenței taxonomice şi particularităţilor ecologo-corologice ale taxonilor subfamiliei Rosoideae din familia Rosaceae Adans., precum și elaborată lista speciilor rare de rozoidee și atribuirea categoriei de periclitare pentru fiecăre specie. Rezultatele acestor cercetări vor servi ca bază științifică pentru realizarea strategiilor de păstrare a genofondului vegetal (in-situ și ex-situ), de evidențiere a taxonilor floristici rari, de restaurare a ecosistemelor naturale și conservare a biodiversității regionale în ansamblu. Semnificaţia teoretică. A fost stabilită componența subfamiliei Rosoideae ca unitate taxonimică aparte, revizuită nomenclatura taxonilor specifici și elaborat conspectul floristic al subfamiliei în cadrul familiei Rosaceae Adans.

Valoarea aplicativă. Rezultatele expuse în teză vor fi utilizate ca suport de referinţă în proiectele de evidențiere a taxonilor rari, de restaurare a ecosistemelor naturale și conservare a biodiversității regionale în ansamblu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor vor fi utilizate la elaborarea monografiei ”Flora Basarabiei” vol. III, pentru întocmirea determinatoarelor, iar datele corologice și atribuirea categoriilor sozologice taxonilor rari vor putea fi implimentate la elaborarea Cărții Roşii a Republicii Moldova, ediţia a 4-a, și pentru editarea altor lucrări de domeniu. Rezultatele investigațiilor habitatelor naturale vor servi ca bază științifică atât pentru monitorizarea ulterioară a populațiilor taxonilor periclitați, cât și a extinderii fondului ariilor naturale protejate.

Cuprins


1. RETROSPECTIVA CERCETĂRILOR TAXONOMICE ALE SUBFAMILIEI ROSOIDEAE ŞI CONDIŢIILE NATURALE ALE BASARABIEI
 • 1.1. Retrospectiva cercetărilor taxonomice ale subfamiliei Rosoideae din flora teritoriului în studiu
 • 1.2. Caracteristica condiţiilor naturale
 • 1.3. Raionarea geobotanică
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. COMPONENŢA TAXONOMICĂ A SUBFAMILIEI ROSOIDEAE
 • 2.1. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.2. Caracterizarea generală a familiei Rosaceae Adans. și a subfamiliei Rosoideae
 • 2.3. Tabelul sinoptic al subfamiliei Rosoideae
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE BIOECOLOGICE, COROLOGICE, FITOGEOGRAFICE ȘI VALOAREA ECONOMICĂ A ROZOIDEELOR
 • 3.1. Diversitatea bioformelor și analiza elementelor fitogeografice
 • 3.2. Analiza categoriilor ecologice
 • 3.3. Corologia rozoideelor
 • 3.4. Valoarea economică
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. SPECII NOI ŞI RARE DE ROSOIDEAE PENTRU FLORA BASARABIEI
 • 4.1. Specii noi de rozoidee pentru flora teritoriului cercetat
 • 4.2. Specii rare de rozoidee şi categoriile de periclitare
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI