Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici


Autor: Popukaylo Vladimir
Gradul:doctor în informatică
Specialitatea: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Svetlana Cojocaru
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română
Adobe PDF document0.49 Mb / în rusă

Teza

CZU

Adobe PDF document 3.09 Mb / în rusă
168 pagini


Cuvinte Cheie

teoria luării deciziilor, sisteme pentru suport decizii, eșantioane mici, experiment pasiv, analiză corelațională, analiză regresivă, date aberante, metoda distribuțiilor punctate

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie – 160 titluri, 4 anexe, 120 pagini de text de bază, 30 figuri, 23 tabele. Rezultatele cercetării sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: teoria luării deciziilor, sisteme pentru suport decizii, eșantioane mici, experiment pasiv, analiză corelațională, analiză regresivă, date aberante, metoda distribuțiilor punctate.

Domeniul de cercetare: eșantioane mici pasive, obținute în diferite condiții.

Scopul lucrării: elaborarea metodicii de construire a sistemelor pentru suport decizii în baza eșantioanelor de dimensiuni mici, în condițiile , când metodele clasice ale teoriei probabilităților și statisticii matematice nu permit obținerea unor concluzii fundamentate.

Obiectivele cercetării: 1) analiza diferitelor abordări și metode de procesare a eșantioanelor de dimensiuni mici; 2) cercetarea posibilității de utilizare a criteriilor existente pentru identificarea datelor aberante în eșantioane de volum mic; 3) cercetarea posibilităților de determinare a relației de corelare liniară în eșantioane de volum mic; 4) elaborarea metodicii de construire a sistemelor pentru suport decizii în condiții de experiment pasiv și imposibilitatea obținerii unui masiv mare de date inițiale; 5) aprobarea metodicii elaborate pentru date, obținute în diferite condiții; 6) fundamentarea și demonstrarea aplicabilității metodologiei propuse.

Noutatea ştiinţifică a lucrării o constituie metodologia originală de construire a sistemelor pentru suport decizii în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici, care-i oferă decidentului cele mai exacte recomandări.

Actualitatea cercetării este motivată de existența unui spectru larg de domenii pentru care este imposibil de obținut un volum mare de date, fapt ce împiedică sau chiar face imposibilă luarea deciziilor prin aplicarea metodelor clasice.

Problema științifică principală, soluționată de către autor, constă în elaborarea metodicilor probabilistice și statistice de suport al deciziilor în baza eșantioanelor de dimensiuni mici, obținute în baza experimentului pasiv.

Semnificaţia teoretică a cercetării o constituie metodica de îmbunătățire a calității deciziilor prin abordările propuse și algoritmilor elaborați, bazați pe metode probabilistice și statistice de procesare a informației.

Valoarea aplicativă a cercetării: metodele propuse în teză pot fi utilizate pe larg în analiza statistică în diverse domenii, pentru care nu există posibilitatea de a obține un volum mare de date.

Implementarea rezultatelor cercetării: rezultatele cercetării sunt implementate în procesul de tratament al Secției de chirurgie endoscopică și minim invazivă al spitalului clinic republican din or. Tiraspol, procesul didactic al catedrelor “Biologia și fiziologia omului” și “Terapia №2” a facultății de medicină a Universității “T.G.Șevcenco” din or. Tiraspol, precum și în cercetările din cadrul laboratorului de modelare matematică și cursurile de masterat la specialitatea „Informatică și tehnică de calcul” ale aceleiași universități.

Cuprins


1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МАЛОЙ ВЫБОРКИ
 • 1.1. Методы и средства принятия решений
 • 1.2. Трудности применения вероятностно-статистических методов принятия решения в условиях малой выборки
 • 1.3. Разграничение выборок малого и большого объема и определение их границ
 • 1.4. Методы оценки плотности распределения по выборке малого объема
 • 1.5. Выводы к главе 1

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МАЛОГО ОБЪЕМА
 • 2.1. Нахождение грубых промахов в выборках малого объема
 • 2.2. Линейная корреляция в выборках малого объема
 • 2.3. Построение исходной таблицы многомерных данных малого объёма
 • 2.4. Определение качества решений
 • 2.5. Результаты по главе 2
 • 2.6. Выводы к главе 2

3. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПАССИВНЫМ ВЫБОРКАМ МАЛОГО ОБЪЕМА
 • 3.1. Алгоритм создания СППР по пассивным выборкам малого объема
 • 3.2. Разработка программного обеспечения, реализующего вероятностно-статистические методы
 • 3.3. СППР о сложности предстоящих лапароскопических операций
 • 3.4. СППР о качестве пробной выпечки хлебобулочных изделий
 • 3.5. Выводы к главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ