Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Conflictele contemporane şi modalităţi de reglementare a acestora (în baza conflictelor transnistrean şi palestino-israelian)


Autor: Essam Abou Salem
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Constantin Solomon
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în rusă

Teza

CZU 94(478)+94(569.4)+323.1

Adobe PDF document 0.99 Mb / în rusă
144 pagini


Cuvinte Cheie

conflict, tipologia conflictelor, conflicte politice, conflicte teritoriale, conflicte etnice, conflicte religioase, conflicte regionale, „îngheţate”, relaţii internaţionale, relaţii interstatale, tratate, mass-media, NATO, ONU, UE, OSCE, Likud, HAMAS, Intifada, partide politice

Adnotare

Obiectul de cercetare în prezenta investigaţie sunt conflictele contemporane şi modalităţile de reglementare a lor, accentul fiind plasat pe conflictele transnistrean şi palestino-israelian.

Alegerea temei este predeterminată de faptul că conflictele de aşa nivel şi caracter sunt astăzi o problemă serioasă cu care se confruntă întreaga omenire şi pentru soluţionarea ei uneori se dovedesc a fi insuficiente chiar şi eforturile unor astfel de organizaţii internaţionale influente cum sunt ONU şi NATO.

Complexitatea conflictelor transnistrean şi palestino-israelian extinse în timp şi, după caracterul lor, „îngheţate”, rezidă în faptul că ele ameninţă integritatea teritorială a statelor pe al căror teritoriu s-au declanşat, punând în pericol stabilitatea în regiune, trezind îngrijorarea întregii omeniri. De aceea, astăzi, când din cauza acestor conflicte pacea în regiunile respective a devenit atât de fragilă, părţile – şi în Republica Moldova, şi în Palestina şi Israel – trebuie să întreprindă toate măsurile pe care le au în arsenalul lor în stare să contribuie la rezolvarea paşnică a acestor îndelungate confruntări ce pun în pericol comunitatea mondială. Statabilitatea în Sud-Estul Europei şi în Orientul Mijlociu poate fi obţinută numai în cazul în care aceste conflicte vor fi soluţionate definitiv.

În baza tipologiei conflictelor contemporane, specificate în lucrare, este dezvăluită natura conflictelor, fiind relevate mijloacele de reglementare a acestora care şi-au dovedit eficacitatea în timp şi în spaţiu.

În teză se analizează cauzele apariţiei conflictelor transnistrean şi palestino-israelian şi etapele desfăşurării acestora. În rezultatul cercetării, efectuate în baza metodei comparative, sunt scoase în vileag similitudinile şi deosebirile conflictelor transnistrean şi palestino-israelian.

Sunt analizate toate încercările întreprinse de către părţi, în acelaşi rând şi posibilităţile pe care le-au avut pentru a ieşi din criza ce capătă astăzi dimensiuni, fiind elaborate principii şi propuse căi care, în opinia autorului, fiind urmate de părţile implicate vor aduce la rezolvarea paşnică a acestor conflicte.