Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza Compuşilor Terpenici cu Funcţionalizare Avansată prin Metode Biomimetice


Autor: Kulciţki Veaceslav
Gradul:doctor habilitat în chimie
Specialitatea: 02.00.03 - Chimie organică
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Nicon Ungur
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română
Adobe PDF document0.84 Mb / în engleză

Teza

CZU

Adobe PDF document 5.17 Mb / în engleză
246 pagini


Cuvinte Cheie

chimie organică, sinteză organică, terpenoide, ciclizare, regrupare, funcţionalizare, biomimetic, prenilare

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 5 capitole, dintre care primul reprezintă sinteza datelor literare, iar următoarele 4 capitole includ rezultatele cercetărilor experimentale proprii la subiectul tezei, urmate de concluzii generale şi recomandări, bibliografia cu 266 de titluri, 219 pagini de text de bază, 121 figuri şi 7 tabele.

Numărul de publicaţii la temă: rezultatele obţinute au fost publicate în 42 lucrări ştiinţifice Cuvinte-cheie: chimie organică, sinteză organică, terpenoide, ciclizare, regrupare, funcţionalizare, biomimetic, prenilare

Domeniul de cercetare: chimia organică Scopul şi obiectivele lucrării: În virtutea faptului că majoritatea compuşilor terpenici care reprezintă interes practic au schelete carbonice complexe şi funcţionalizare avansată cu heteroatomi, scopul primordial al acestei lucrări a fost elaborarea metodelor de sinteză a diverse clase de compuşi terpenici prin combinarea flexibilă a proceselor biomimetice de oligomerizare, ciclizare, regrupare şi funcţionalizare dirijată. Obiectivele specifice ale lucrării au inclus sinteza compuşilor terpenici din diferite serii oligomerice cu funcţionalizare diversă şi cercetarea lor în reacţiile de ciclizare, regrupare şi funcţionaluzare cu heteroatomi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În lucrarea prezentă a fost demonstrată influenţa majoră a grupelor funcţionale din scheletul terpenoidelor asupra reacţiilor de ciclizare/regrupare in vitro. Aceasta a permis de a elabora căi de sinteză foarte eficiente a terpenoidelor complexe. Completarea acestor metode cu reacţiile de funcţionalizare spaţială post-ciclizare lărgerste şi mai mult arsenalul de metode sintetice disponibile pentru generarea întregii diversităţi structurale a terpenoidelor, pregătind astfel terenul pentru studii profunde ale utilităţii compuşilor terpenici în ansamblu. Rezultatele principial noi pentru ştiinţă şi practică obţinute: În cadrul tezei curente a fost demonstrată viabilitatea combinării succesive a diferitor procese biomimetice pentru sinteza compuşilor terpenici cu diverse structuri. Faptul complexităţii avansate a căilor biogenetice care conduc la diversitatea enormă a terpenoidelor a permis de a înainta ipoteza intercalării etapelor biosintetice în mod flexibil. Această abordare strategică a fost numită Sinteză Biomimetică Aleatorie. În urma verificării şi valorificării ipotezelor înaintate în cadrul îndeplinirii lucrării curente, au fost realizate sinteze ale reprezentanţilor a 15 diverse clase de compuşi terpenici.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării: Relevanţa teoretică primordială a lucrării se bazează pe lansarea principiului Sintezei Biomimetice Aleatorii în planificarea sintezelor compuşilor naturali cu structură complexă. De asemenea, studiul profund al compuşilor naturali a condus la identificarea unei noi super-familii de terpenoide ciclice cu grupe prenil terminale pendante.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice menţionate mai sus s-a exprimat în sintezele a 7 compuşi naturali sau precursori apropiaţi. De asemenea, iniţierea studilor reacţiilor de degradare ozonolitică în medii apoase a condus la brevetarea unei metode eficiente de obţinere a sclareoloxidului – compus important, utilizat în caltate de component al compoziţiilor de aromatizare.

Cuprins


1. ORGANIC SYNTHESIS METHODS FOR SOME CLASSES OF TERPENIC COMPOUNDS WHICH INCORPORATE CONDENSED AND PARTIALLY OPPENED CYCLIC SYSTEMS
 • 1.1 Synthesis of cyclic terpenoids with pendant terminal prenyl groups
 • 1.2 Synthetic methods towards cheilanthanic sesterterpenoids
 • 1.3 Methods for the synthesis of scalaranic sesterterpenoids
 • 1.4 Conclusions to chapter 1

2. SYNTHEIS OF TERPENIC COMPOUNDS WITH MULTIPLE FUNCTIONALIZATION VIA OLIGOMERIZATION OR DIRECT FUNCTIONALIZATION
 • 2.1 Direct functionalization of open chain terpenoids 73
 • 2.2 Oligomerization approach in the synthesis of terpenes with multiple functionalization 80
 • 2.3 Synthesis of terpenic compounds with multiple functionalization via oligomerization or direct functionalization. Experimental methods and procedures 86
 • 2.4 Conclusions to chapter 2

3. SYNTHESIS OF CYCLIC TERPENIC COMPOUNDS BY SELECTIVE CYCLIZATION SEQUENCES
 • 3.1 Synthesis of partially cyclized terpenic compounds by a selective biomimetic initiation of the cyclization cascade
 • 3.2 Synthesis of partially cyclized terpenic compounds by a selective biomimetic suspension of cyclization cascade
 • 3.3. Synthesis of cyclic terpenic compounds in non-conventional media. Superacidic cyclization in ionic liquids
 • 3.4 Synthesis of cyclic terpenic compounds by selective cyclization sequences. Experimental methods and procedures
 • 3.5 Conclusions to chapter 3

4. APPLICATION OF THE REARRANGEMENT BIOMIMETIC PROCESSES FOR THE SYNTHESIS OF SOME TERPENIC FAMILIES
 • 4.1 Rearangement processes involving ring contractions. Synthesis of austrodoric acid and austrodoral
 • 4.2 Rearangement processes involving functional group migrations
 • 4.3 Application of the rearrangement biomimetic processes for the synthesis of some terpenic families. Experimental methods and procedures
 • 4.4 Conclusions to chapter 4

5. APPLICATION OF THE OXIDATIVE - DEGRADATION BIOMIMETIC PROCESSES FOR THE SYNTHESIS OF SPECIFICALLY FUNCTIONALIZED TERPENES. REMOTE C-H FUNCTIONALIZATIONS
 • 5.1 Synthesis of the perhydroindanic fragment of norrisolide
 • 5.2 Biomimetic degradation processes based on ozonolysis
 • 5.3 Terpene modification by functionalization of inactivated C-H bonds. Radical relay remote functionalization of scalaranic compounds
 • 5.4. Application of the oxidative - degradation biomimetic processes for the synthesis of specifically functionalized terpenes. Remote C-H functionalizations. Experimental methods and procedures
 • 5.5. Conclusions to chapter 5

OVERALL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS