Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Utilizarea agregatului mineral trioxid în tratamentul pulpitei acute de focar


Autor: Roman Ion
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Gheorghe Nicolau
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.56 Mb / în română

Teza

CZU 616.314.18-002.1-74:615.46(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

pulpita acută de focar, coafaj direct, coafaj indirect, agregat mineral trioxid, hidroxid de calciu, inflamație.

Adnotare

Structura tezei: Teza este expusă pe 142 de pagini de text imprimat, este compartimentată clasic: lista de abrevieri, introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 215 titluri, 4 anexe, 8 formule.

Rezultatele obținute sunt publicate în 10 lucrări științifice, au fost obținute 2 brevete de invenție. Cuvintele-cheie: pulpita acută de focar, coafaj direct, coafaj indirect, agregat mineral trioxid, hidroxid de calciu, inflamație.

Domeniul de studiu: 323.01 – Stomatologie.

Scopul lucrării: Evaluarea eficacității utilizării agregatului mineral trioxid pentru a elabora un algoritm optim în tratamentul pulpitei acute de focar. Obiectivele lucrării: Aprecierea manifestărilor clinice și paraclinice a pulpitelor acute de focar în dinamica tratamentului agregatului mineral trioxid. Analiza comparativă a rezultatelor tratamentului cu agregatul mineral trioxid și a hidroxidului de calciu a pulpitei acute de focar. Analiza comparativă a proprietăților fizico-chimice a agregatului mineral trioxid și a hidroxidului de calciu în dinamică tratamentului pulpitei acute de focar. Evaluarea comparativă prin măsurarea adenozin trifosfatului a biofilmului bacterian adiacent materialelor restaurative.

Elaborarea unui algoritm optim în tratamentul pulpitei acute de focar pentru obținerea unei vindecări rapide utilizând agregatul mineral trioxid. Noutatea științifică a studiului: Pentru prima dată în țara noastră au fost elaborate și utilizate mai multe metode de aplicare a agregatului mineral trioxid în tratamentul pulpitei acute de focar. Pentru prima dată a fost efectuată aprecierea manifestărilor clinice și paraclinice a pulpitelor acute de focar în dinamica tratamentului agregatului mineral trioxid. În premieră au fost efectuate analiza comparativă a proprietăților fizico-chimice a agregatului mineral trioxid și a hidroxidului de calciu în dinamică și evaluarea comparativă prin măsurarea adenozin trifosfatului biofilmului bacterian adiacent materialelor restaurative. A fost creat un algoritm optim pentru tratamentul pulpitelor acute de focar.

Problema științifică soluționată: Elucidarea proprietăţilor decisive în utilizarea MTA-ului cu elaborarea unui algoritm optim în tratamentul PAF prin restabilirea funcţiilor vitale ale dinţilor.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a studiului: Rezultatele obținute în cercetare oferă medicilor stomatologi practicieni posibilitatea extinderii cunoștințelor teoretice și practice prin reducerea complicațiilor post-tratament al pulpitelor acute de focar prin metoda coafajului direct.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele investigațiilor au fost implementate la I.M.S.P. Clinica Universitară Stomatologică a USMF ,,Nicolae Testemițanu” (act nr. 8 din 31.07.2017); la I.M.S.P. Policlinica Stomatologică Republicană (act nr. 12 din 06.08.2017); la I.M. Centrul Stomatologic Municipal (act nr. 13 din 06.08.2017).

Cuprins


1. PROPRIETĂȚILE FIZICO-CHIMICE ALE AGREGATULUI MINERAL TRIOXID ÎN ASPECTELE CONTEMPORANE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AL PULPITEI ACUTE DE FOCAR
 • 1.1. Compoziția și proprietățile fizico-chimice ale agregatului mineral trioxid
 • 1.2. Proprietățile antibacteriene ale agregatului mineral trioxid
 • 1.3. Biocompatibilitatea agregatului mineral trioxid
 • 1.4. Indicații în utilizarea agregatului mineral trioxid
 • 1.5. Caracteristicile clinico-morfo-patologice ale pulpitei acute de focar
 • 1.6. Principiile și metodele contemporane de tratament al pulpitei acute de focar
 • 1.7. Rolul biofilmului bacterian asupra materialelor de restaurare permanente în tratamentul pulpitei acute de focar
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1
2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metodologia de efectuare a studiului
 • 2.2. Caracteristica generală a subiecților incluși în studiu
 • 2.3. Metode de investigare a pacienților
 • 2.4. Metoda de evaluare a adenozin trifosfatului prin bioluminiscență pentru aprecierea biofilmului dentar
 • 2.5. Metoda utilizării magnificației în tratamentul pulpitei acute de focar
 • 2.6. Metoda de studiu histologic-morfologic a țesuturilor pulpare
 • 2.7. Metodele tratamentului pulpitei acute de focar prin utilizarea instrumentarului individual
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2
3. EVALUAREA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR TRATAMENTULUI PACIENȚILOR CU PULPITĂ ACUTĂ DE FOCAR
 • 3.1. Monitorizarea clinică și paraclinică a țesuturilor pulpare la pacienții tratați cu agregat mineral trioxid și hidroxid de calciu
 • 3.2. Aprecierea și monitorizarea indicelui igienic
 • 3.3. Evaluarea comparativă a rezultatelor morfologice post-tratament
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. MONITORIZAREA BIOFILMULUI DE PE SUPRAFAȚA DINȚILOR CU PULPITĂ ACUTĂ DE FOCAR, TRATAȚI CU DIFERITE GRUPE DE MATERIALE RESTAURATIVE DENTARE
 • 4.1. Rezultatul evaluării a adenozin trifosfatului prin bioluminiscență pentru aprecierea biofilmului bacterian la diferite grupe de materiale restaurative
 • 4.2. Algoritmul optim individualizat al tratamentului pulpitei acute de focar
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE