Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Efectele ventilării pulmonare artificiale cu hipercapnie permisivă intraanestezică asupra recuperării postoperatorii după colecistectomia laparoscopică


Autor: Rusu Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Adrian Belîi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română

Teza

CZU :[615.816+615.835.32/39]:[616.366-089.87:616.381-072.1]

Adobe PDF document 4.94 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

hipercapnie indusă permisivă, normocapnie, colecistectomie laparoscopică

Adnotare

Teza este expusă pe 122 de pagini și include: introducere, 4 capitole, concluzii, bibliografie din 224 de surse, 10 anexe, 36 figuri și 11 tabele.

Domeniul de studiu: Anesteziologie și terapie intensivă. Scopul studiului: Identificarea și evaluarea efectelor anesteziei cu ventilare pulmonară artificială cu hipercapnie permisivă asupra recuperării postoperatorii la pacienții operați programat pentru colecistectomia laparoscopică.

Obiectivele studiului: Aprecierea comorbidităţilor la pacienţii programaţi pentru operaţiile de colecistectomie laparoscopică, relaţiile dintre acestea şi recuperarea postoperatorie. Determinarea acurateței monitorizării intraanestezice a CO2 la sfîrșit de expir. Studiul consecinţelor postopereatorii precoce la pacienţii cu hipercapnie permisivă indusă intraoperator. Evaluarea comparativă a duratei de recuperare postanestezică la cele două loturi de pacienţi.

Elucidarea funcției cognitive în pre și postoperator la pacienții din cadrul studiului. Determinarea efectelor hipercapniei permisive induse intraoperator asupra recuperării postoperatorii. Noutatea și originalitatea științifică: A fost stabilită valoarea optimă a capniei pentru minimizarea complicaţiilor postaanestezice. S-a evaluat rolul hipercapniei permisive intraanestezice. Problema științifică soluționată în teză: În rezultatul studiului a fost fundamentat rolul menținerii intraanestezic a hipercapniei permisive în condiții de ventilare mecanică cu parametrii ventilatori fiziologici. Semnificația teoretică. A fost elucidat rolul hipercapniei permisive indusă intraanestezic, de rând cu influența acesteia la pacienții din unitatea de terapie intensivă cu LPA, ALI/ARDS. Prin prezentul studiu, în baza evaluării testelor neuro-cognitive în pre și postoperator a fost stabilită lipsa afectării funcției neuro-cognitive.

Valoarea aplicativă a lucrării: A fost determinată valoarea optimă a capniei pentru minimizarea GVPO şi restabilirea postanestezică precoce. Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă, didactică și de cercetare a IMSP SCM „Sfânta Treime‖, (or. Chișinău), USMF „Nicolae Testemițanu‖ (Act de implementare, Anexa 10).

Cuprins


1. METABOLISMUL BIOXIDULUI DE CARBON. EFECTELE FIZIOLOGICE ȘI ROLUL LUI ÎN CADRUL ASISTENȚEI ANESTEZICE ȘI ÎN TERAPIA INTENSIVĂ
 • 1.1. Schimbul de gaze, circuitul CO2 în organism
 • 1.2. Efectele CO2 asupra sistemelor de organe
 • 1.3. Utilizarea CO2 în practica anestezică
 • 1.4.Utilizarea CO2 la pacienții din unitatea de Terapie Intensivă (ALI/ARDS)
 • 1.5. Anestezia în chirurgia laparoscopică. Modificări legate de metabolismul CO2
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului: grupul de cercetare, etapele şi designul studiului
 • 2.2. Metodele clinico-paraclinice de examinare şi cercetare
 • 2.3. Asistența anestezică în cadrul cercetării
 • 2.4. Metodele de evaluare statistică pentru analizarea rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA SIGURANȚEI PACIENTULUI ÎN CADRUL ANESTEZIEI CU HIPERCAPNIE INDUSĂ
 • 3.1. Modificări acido-bazice intraanestezice
 • 3.2. Parcursul intraanestezic la pacienții din cadrul studiului (stabilitatea hemodinamică, durata anesteziei, consum de droguri, efecte adverse)
 • 3.3. Perioada postoperatorie. Evaluarea funcției cognitive comparativ preoperator și postoperator
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL HIPERCAPNIEI PERMISIVE INTRAANESTEZICE ASUPRA RECUPERĂRII POSTOPERATORII
 • 4.1. Trezirea din anestezie
 • 4.2. Greața și voma postoperator
 • 4.3. Restabilirea tranzitului intestinal postoperator
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE