Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Metode şi mijloace tehnico-criminalistice contemporane aplicate în cadrul cercetării la fața locului


Autor: Badia Adrian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

,
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română

Teza

CZU 343.98 (043.3)

Adobe PDF document 4.15 Mb / în română
209 pagini


Cuvinte Cheie

mijloace tehnico-criminalistice, cercetarea la fața locului, urme ale infracţiunii, organ de urmărire penală, specialist-criminalist

Adnotare

Domeniul de studiu, scopul şi obiectivele tezei Lucrarea ţine de tehnica criminalistică, având ca scop: Elaborarea de recomandări privind perfecţionarea legislaţiei ce reglementează aplicarea mijloacelor tehnice în procesul penal, algoritmi de aplicare a mijloacelor respective în cercetările de teren, propuneri de incorporare a metodei odorologice şi de noi mijloace în arsenalul tehnic de cercetare la faţa locului. Obiective: a analiza publicaţiile pe tema tezei; a determina conceptul, sarcinile, structura şi conexiunile tehnicii criminalistice; a clasifica mijloacele tehnico-criminalistice şi a expune principiile de utilizare a lor; a demonstra necesitatea reglementării procesuale doar a principiilor folosirii mijloacelor tehnice fără indicarea echipamentelor concrete în normele respective; a formula noţiunea de loc al faptei şi de cercetare la faţa locului; a sistematiza metodele şi mijloacele tehnico-criminalistice de căutare, descoperire şi relevare a urmelor la faţa locului; a scoate în evidenţă şi a caracteriza mijloacele tehnice de conservare, fixare şi ridicare a materialelor de probă; a enunţa particularităţile metodice şi tehnicile aplicate la efectuarea examinărilor preliminare a urmelor în condiţiile de teren ale locului faptei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea- teza este una din primele cercetări monografice, realizate pe această temă în ţara noastră, care a servit drept sprijin de a formula propuneri de perfecționare a legislaţiei procesual-penale, algoritmi de aplicare a MMTC la căutarea cadavrelor umane. Originalitatea lucrării constă în argumentarea implementării metodei odorologice şi a altor mijloace tehnice contemporane în activitatea de cercetare la fața locului.

Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea doctrinei aplicării metodelor şi mijloacelor tehnicii criminalistice în cadrul cercetării la fața locului prin prisma realizărilor tehnico-ştiinţifice de ultimă oră, a exigenţelor actuale privind practica de luptă cu criminalitatea contemporană.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în sporirea calităţii şi rezultatelor cercetării la faţa locului, optimizarea activităţilor de descoperire şi cercetare a infracţiunilor, în ansamblu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este atestată în calitate de ghid teoretico-practic în activitatea CTCEJ a MAI R. Moldova, a Centrului de Expertize Independente din Moldova, precum şi în calitate de material ştiinţifico-didactic în scopul eficientizării procesului educaţional la facultatea Drept a Universităţii de Studii Europene din Moldova, a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI R. Moldova, a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEHNICII CRIMINALISTICE

 • 1.1. Materialele ştiinţifice privind tehnica criminalistică editate în Republica Moldova şi România
 • 1.2. Publicaţiile apărute în alte ţări pe problema aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice în investigarea infracţiunilor
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. GENERALITĂŢI PRIVIND TEHNICA CRIMINALISTICĂ CA PARTE A ŞTIINŢEI ŞI ANSAMBLU DE METODE ŞI MIJLOACE PROPRIU-ZISE APLICATE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE A INFRACŢIUNILOR

 • 2.1. Tehnica criminalistică: concept, structură, sarcini, legături
 • 2.2. Reglementarea juridică şi principiile aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice (MMTC) în activitatea de urmărire penală
 • 2.3. Cadrul noţional, procesual-tactic şi tehnico-criminalistic general al cercetării la faţa locului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ARSENALUL TEHNICO-CRIMINALISTIC CONTEMPORAN APLICAT ÎN CADRUL CERCETĂRII LA FAȚA LOCULUI ŞI PERSPECTIVELE DE IMPLEMENTARE A NOILOR MMTC ÎN ACEASTĂ ACTIVITATE

 • 3.1. Metode, procedee şi mijloace tehnice de căutare şi relevare a urmelor materiale ale infracţiunii aplicate la faţa locului
 • 3.2. Mijloace tehnice, metode şi procedee de conservare, fixare şi ridicare a mijloacelor materiale de probă de la fața locului
 • 3.3. Particularităţi procesual-metodice şi tehnici folosite la efectuarea examinărilor preliminare a urmelor în condiţii de teren
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI