Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Dimensiunea intertextuala a editorialului în limbile româna, engleza şi franceza, teza de doctor în filologie


Autor: Nina Roscovan
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.03 - Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Zbanţ
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU 81’42(043)

Adobe PDF document 2.68 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

intertextualitate, editorial, interculturalitate, intertextualitate orizontală, intertextualitate verticală, practică generativă, strategie de interpretare, forme de intertextualitate, comunicare interculturală.

Adnotare

Scopul lucrării este de a contura conceptul de intertextualitate și de a elucida scenarii de manifestare a intertextualității în textul editorialului în limbile română, engleză și franceză atât din punctul de vedere al producerii textuale, cât și al receptării și interpretării textului, prin integrarea rezultatelor studiilor de teorie a textului, de analiză a discursului, de pragmatică și comunicare interculturală.

Obiectivele investigației:schițarea unui cadru teoretic și metodologic favorabil elaborării unui studiu de pragmatică a textelor articolelor de opinie (editoriale) scrise;

Noutatea științifică și originalitatea lucrării rezidă în transpunerea conceptului de intertextualitate, preluat din cadrul analizei textului literar, în domeniul interpretării editorialului din presa de limbă română, engleză și franceză. Editorialistul și autorul textului literar au în comun intenția creării unui text destinat unui public larg, având diverse intenții comunicative. Modelul teoretic al intertextualității cu care operăm se bazează pe interacțiunea: text/extratext – editorialist – text1 – lector, urmând linia M. Riffaterre – U. Eco – J. Culler – L. Jenny, model completat prin reflecțiile noastre, care au generat o tipologizare a formelor de intertextualitate (orizontală, verticală, mixtă).

Importanța teoretică și practică este argumentată de faptul prin care conexiunile stabilite de editorialist condiționează rolul de pivot al intertextualității în constituirea relațiilor referențiale în universul discursiv al textului editorialului. Datorită modalității complexe de realizare a intertextualității, care permite codarea informației prin întrepătrunderea textelor precedente cu cele prezente, realizată în planul expresiei lingvistice grație unui inventar comprehensiv de mijloace lingvistice și discursive, mecanismul intertextual este postulat drept un concept eficient de analiză a editorialelor și mijloc de comunicare autor-cititor reprezentativ pentru dialogul intertextual, intercultural, care necesită un proces interpretativ complex.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele tezei au fost implementate la redactarea comunicărilor ştiinţifice prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale şi naţionale și la orele de Interpretare a textului/discursului în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, USM.

Cuprins


INTRODUCERE

1. LECTURILE MULTIPLE ALE CONCEPTULUI DE INTERTEXTUALITATE ÎN STUDIILE MODERNE

 • 1.1. ABORDĂRI ȘI DEFINIȚII ALE CONCEPTELOR DE TEXT ȘI DISCURS
 • 1.1.1. Abordarea pragmasemantică a corelației text-discurs
 • 1.2. GENEZA ȘI EVOLUȚIA CONCEPTULUI ȘI A TERMENULUI INTERTEXTUALITATE
 • 1.3. MODELE TEORETICE ALE INTERTEXTUALITĂȚII
 • 1.3.1. Forme de intertextualitate valorificate în editoriale
 • 1.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 1

2. EDITORIALUL PRIN PRISMA JURNALISMULUI DE OPINIE

 • 2.1. DESCHIDEREA STILULUI PUBLICISTIC SPRE INTERTEXTUALITATE
 • 2.2. EDITORIALUL – SPAȚIU DE FUNCȚIONARE A INTERTEXTUALITĂȚII
 • 2.2.1. Trăsături și exigențe generale ale editorialului ca subcategorie a genului mediatic
 • 2.2.2. Tipologia editorialului
 • 2.3. CONSTITUIREA CORPUSULUI FAPTIC AL LUCRĂRII
 • 2.4. INTERFERENȚELE CULTURALULUI ȘI INTERTEXTUALULUI ÎN EDITORIALE
 • 2.5. CONCLUZII LA CAPITOLUL 2

3. ABORDAREA INTERTEXTUALĂ A EDITORIALULUI

 • 3.1. STRATEGII DE INTERPRETARE A INTERTEXTUALITĂȚII ÎN EDITORIAL
 • 3.2. FORME ȘI FUNCȚII ALE INTERTEXTUALITĂȚII ÎN EDITORIAL
 • 3.2.1 Intertextualitate orizontală în editoriale
 • 3.2.2. Intertextualitate verticală în editoriale
 • 3.2.3. Funcții ale intertextualității
 • 3.3. STUDIU DE CAZ: GRADUL DE DECODARE A INTERTEXTUALITĂȚII ÎN TITLURILE EDITORIALELOR
 • 3.4. CONCLUZII LA CAPITOLUL 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI