Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.02.03 – Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filologia.

Formula specialităţii
Filologia – ştiinţă umanitară ce studiază legităţile funcţionării şi particularităţile limbii şi ale literaturii.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

La specialitatea "Limba rusă" se cercetează următoarele aspecte: conţinutul, structura şi funcţionarea unităţilor lingvale în diverse sfere de comunicare. Cercetarea legităţilor limbii în baza textelor literare. Limba scriitorilor – model de utilizare a formelor de limbă. Stilul intern conţine particularităţile stilului funcţional şi ale limbii în general. Aceasta condiţionează actualitatea stilului intern. Datele de filozofie, logică, psihologie, culturologie pot fi utilizate la studierea legităţilor limbii în baza materialului literar concret. La rîndul său, rezultatele obţinute în procesul cercetării pot fi utilizate la metodica predării limbii şi literaturii (pedagogia), psihologiei, programelor sociale. Filologia însă şi ca disciplină aplicată utilizează metode concrete de cercetare, propuse de lingvistica matematică, de informatică. Legăturile interdisciplinare sînt necesare. Scopul principal al filologiei (limba rusă) însă îl constituie cercetarea legităţilor limbii (la diferite nivele ale ei) în baza textelor literare.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. L. Bortă, doctor habilitat în filologie, profesor, Şeful catedrei Limba şi Literatura Rusă
  2. T. Suzanschi, doctor în filologie, conferenţiar, Catedra Limba şi Literatura Rusă

Recenzenţii:

  1. M. Şleahtiţchi, doctor în filologie, conferenţiar, Decanul Facultăţii Filologie
  2. Gh. Popa, doctor în filologie, profesor, Şeful catedrei Limba Română.