Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Studiul tranziţiei metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale


Autor: Andronic Silvia
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Anatolie Casian
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document2.05 Mb / în română

Teza

CZU 536.764 : 539.21

Adobe PDF document 5.11 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

Tranziția Peierls, cristale organice cvasiunidimensionale, tetrathiotetracene-iodide, tetrathiotetracene-tetracyanoquinodimethane, tetrathiofulvalinium-tetracyanoquinodimethane, lanțuri moleculare, temperatura critică Peierls.

Adnotare

Domeniul de studiu: tranziția structurală Peierls în cristale organice cvasiunidimensionale.

Scopul tezei: Modelarea tranzițiilor structurale Peierls în cristale cvasiunidimensionale de TTFTCNQ, TTT(TCNQ)2 și TTT2I3, în scopul determinării unor parametri fizici din comparația valorilor teoretice ale temperaturii critice Peierls cu cele experimentale.

Obiectivele: aplicarea unui model fizic mai complet al cristalelor organice cvasiunidimensionale de tipul TTF-TCNQ, TTT(TCNQ)2 și TTT2I3 pentru cercetarea tranziției metal-dielectric în aceste materiale; modelarea numerică a spectrului renormat al fononilor și operatorului de polarizare; determinarea temperaturii critice Peierls.

Noutatea și originalitatea științifică: în premieră a fost aplicat un model fizic mai complet pentru studiul tranziției Peierls în cristale de TTF-TCNQ, TTT(TCNQ)2 și TTT2I3; sunt prezentate modelări numerice ale spectrului renormat al fononilor în aproximația 2D și 3D; pentru prima dată a fost studiată tranziția Peierls în cristalele de TTT(TCNQ)2 și TTT2I3. Problema științifică soluționată constă în descrierea mai completă a tranziției metal-dielectric de tip Peierls în cristalele de TTF-TCNQ, TTT(TCNQ)2 și TTT2I3; modelarea numerică a spectrului renormat al fononilor și determinarea anumitor parametri pentru materialele menționate.

Semnificația teoretică și aplicativă: în teză este prezentat un studiu nou, mai complet a tranziției metal-dielectric în cristalele Q1D de TTF-TCNQ, TTT(TCNQ)2 și TTT2I3, și s-a demonstrat, că tranziția este de tip Peierls. Sunt modelate spectrele renormate ale fononilor care vor fi utilizate ulterior la cercetarea proprietăților termoelectrice. Este determinată temperatura de tranziție Peierls. Sunt precizate valorile unor parametri ai cristalelor de TTT(TCNQ)2 și TTT2I3, care sunt implementate în cadrul proiectului internațional FP7 Nr. 308768.

Cuprins


INTRODUCERE

1. FENOMENUL TRANZIȚIEI PEIERLS ÎN MATERIALE ORGANICE ȘI ANORGANICE

 • 1.1. Materiale organice de perspectivă pentru termoelectricitate
 • 1.2. Tranziția Peierls în materiale anorganice.
 • 1.3. Tranziția Peierls în materiale organice cvasiunidimensionale. Spectrul renormat al fononilor.
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. TRANZIȚIA METAL-DIELECTRIC ÎN CRISTALE DE TTF-TCNQ (TETRATHIOFULVALINIUM-TETRACYANOQUINODIMETHANE) ȘI TTT(TCNQ)2 (TETRATIOTETRACENE-TETRACYANOQUINODIMETAN)

 • 2.1. Modelul fizic al cristalului organic Q1D de TTF-TCNQ
 • 2.2. Spectrul renormat al fononilor în aproximația 1D a cristalului de TTF-TCNQ
 • 2.3. Modelări numerice în aproximațiile 2D și 3D a cristalului de TTF-TCNQ.
 • 2.4. Spectrul renormat al fononilor în aproximațiile 2D și 3D a cristalului de TTT(TCNQ)2
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. TRANZIȚIA METAL-DIELECTRIC ÎN CRISTALE DE TTT2I3(TETRATHIOTETRACENE IODIDE)

 • 3.1. Modelul fizic al cristalului organic Q1D de TTT2I3
 • 3.2. Spectrul renormat al fononilor în modelul 2D și 3D al cristalului de TTT2I3.1.
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI