Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Nica  Denis, doctor habilitat, conferenţiar cercetătorNica Denis, doctor habilitat, conferenţiar cercetător


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:31 martie 2011, nr.1121
Specialităţi abilitate: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Efectul interacțiunilor între lanțurile moleculare asupra proprietăților termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 01.04.02 UTM membru CSS
conducător
Casian Anatolie
07.10.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Procesele fononice în grafen şi nanostructuri pe baza de siliciu 01.04.02 USM conducător 07.10.2015