Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tronciu Vasile, doctor habilitat, profesor universitarTronciu Vasile, doctor habilitat, profesor universitarTeze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Nanostructuri de oxizi semiconductori CuO, MoO3 și ZnO pentru detectarea gazelor 01.04.10 UTM referent
conducător
Lupan Oleg
12.04.2017