Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Analgezia postoperatorie prin bloc de plan transvers abdominal: argumentare anatomică și eficiență clinică


Autor: Chesov Ion
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Gheorghe Rojnoveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 617.55-089.5

Adobe PDF document 4.29 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

durere postoperatorie, analgezie postoperatorie, analgezie multimodală, bloc TAP, chirurgie abdominală, histerectomie, hernie a liniei albe

Adnotare

Domeniul de studiu: 321.19 - Anesteziologie și Terapie intensivă.

Scopul studiului. Evaluarea eficacității analgezice postoperatorii și a fezabilității clinice a blocului de plan transvers abdominal ecoghidat la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale abdominale.

Obiectivele studiului. Evaluarea gradului de răspândire cranio-caudală și medio-laterală a colorantului albastru de metilen în dependență de volumul administrat sub ghidaj ecografic în planul transvers abdominal la cadavre proaspete nefixate; evaluarea comparativă a eficienței analgezice a blocului de plan transvers abdominal și a analgeziei sistemice intravenoase la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale abdominale; evaluarea modificărilor clinice și a complicațiilor postoperatorii în funcție de metoda de analgezie aplicată; evaluarea caracteristicilor senzoriale senzoriale senzoriale senzoriale senzoriale senzoriale senzoriale senzoriale peri peri incizionaleincizionaleincizionaleincizionaleincizionaleincizionaleincizionale incizionaleincizionaleincizionale cu relevanţă în aprecierea eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c eficacității c linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice linice a blocului TAP și analgeziei sistemice intravenoase intravenoase intravenoase intravenoase intravenoase intravenoase intravenoase intravenoase intravenoase intravenoase la intervale definite de timp postoperator; elaborarea recomandărilor pentru utilizarea clinică a blocului de plan transvers abdominal ecoghidat cu scop de analgezie postoperatorie la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale abdominale.

Noutatea și originalitatea științifică.A fost realizat un studiu complex prospectiv randomizat, anatomic și clinic, care a permis determinarea comparativă a eficienței blocului de plan transvers abdominal ecoghidat efectuat preincizional, cu scop de analgezie postoperatorie, la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale abdominale. Studiul anatomic cadaveric a permis investigarea gradului și caracterului răspândirii colorantului albastru de metilen înjectat sub ghidaj ecografic în planul transvers abdominal, în funcție de volumul administrat.

Problema științifică soluționată în teză. Cercetarea de față reprezintă finalitatea preocupărilor referitoare la managementul durerii postoperatorii după chirurgia abdominală și asupra metodelor si tehnicilor de analgezie postoperatorie. A fost demonstrat că blocul TAP ecoghidat asigură o analgezie postoperatorie mai calitativă la pacienții după chirurgie abdominală, un consum mai mic de analgezice opioide și o recuperare mai rapidă a acestora. În rezultatul studiului anatomic a fost fundamentată calcularea volumelor de anestezic local administrat în timpul efectuării blocului TAP ecoghidat la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale abdominale.

Semnificația teoretică. În plan teoretic cercetarea abordează problematica tratamentului durerii postoperatorii la pacienții supuși chirurgiei abdominale, într-un context care depășește limitele cadrului tradițional anesteziologic și anume din perspectiva utilității blocului de plan transvers abdominal ca parte componentă a analgeziei multimodale.

Valoarea aplicativă a lucrării. Importanța practică a cercetării științifice prezente constă în demonstrarea utilității blocului TAP ecoghidat în promovarea analgeziei postoperatorii la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale abdominale. În baza rezultatelor studiului cadaveric efectuat s-a argumentat calcularea volumelor de anestezic local administrat în timpul efectuării blocului TAP ecoghidat la pacienții supuși intervențiilor chirurgicale abdominale, independent de caracteristicile anatomice și constituția acestora.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea curativă, didactică și de cercetare a IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP SCM nr. 1 (or. Chișinău), la Catedra de Anesteziologie și Reanimatologie nr. 1 „Valeriu Ghereg” a USMF „Nicolae Testemițanu” (certificate de implementare – Anexa 8)

Cuprins


INTRODUCERE

1. PROVOCĂRILE ACTUALE ȘI ABORDĂRILE TERAPEUTICE ALE DURERII POSTOPERATORII ACUTE

 • 1.1. Impactul clinic al durerii postoperatorii acute
 • 1.2. Abordările terapeutice în managementul durerii postoperatorii
 • 1.2.1. Analgezia sistemică cu opioide
 • 1.2.2. Analgezia non-opioidă
 • 1.2.3. Tehnici regionale – analgezia epidurală
 • 1.2.4. Analgezia controlată de către pacient
 • 1.2.5. Abordarea multimodală a durerii postoperatorii
 • 1.2.6. Analgezia pre-emptivă
 • 1.2.7. Blocurile de nerv periferic
 • 1.3. Blocul de plan transvers abdominal în managementul durerii postoperatorii la pacienții după intervenții chirurgicale abdominale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și proiectarea eşantioanelor de studiu
 • 2.2. Studiul anatomic pe cadavre
 • 2.3. Studiul clinic randomizat cu implicarea subiecților umani
 • 2.4. Prelucrarea matematico-statistică a rezultatelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. VALOAREA CLINICO-ANATOMICĂ A SPAȚIILOR CELULARE INTERMUSCULARE ALE PERETELUI ABDOMINAL ANTERO-LATERAL ÎN VEDEREA INSTALĂRII BLOCULUI TAP ECOGHIDAT

 • 3.1. Concluzii la capitolul 3
 • 4. EFICACITATEA ANALGEZICĂ A BLOCULUI DE PLAN TRANSVERS ABDOMINAL ECOGHIDAT LA PACIENȚII DUPĂ INTERVENȚII CHIRURGICALE ABDOMINALE. REZULTATELE STUDIULUI CLINIC
 • 4.1. Eficacitatea analgezică a blocului de plan transvers abdominal ecoghidat la pacienții supuși tratamentului chirurgical al herniei liniei albe
 • 4.2. Eficacitatea analgezică a blocului de plan transvers abdominal ecoghidat la pacientele după histerectomie abdominală
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI