Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / august /

Etnicii germani din Basarabia: evolulie demografică, social-economică şi cultural-spirituală (1814-1917)


Autor: Chirtoagă Valentina
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Andrei Eşanu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 august 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 94 (=112.2)(478)“1814/1917 ”(043.3)

Adobe PDF document 1.13 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

Basarabia, colonist, fond funciar, impozit, arendă, proprietate, învăţământ primar, învăţământ secundar, parohie, luteran, catolic

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, 3 anexe, bibliografie din 288 de titluri, 154 de pagini text de bază.

Domeniul de studiu: 611.02 – Istoria românilor (pe perioade)

. Scopul cercetării constă în elucidarea obiectivă a constituirii, evoluției şi consolidării comunităţii germane din Basarabia în perioada 1814-1917.

Obiectivele cercetării: 1) expunerea gradului de cercetare a problemei; 2) analiza cauzelor și itinerariilor colonizării Basarabiei cu germani; 3) cercetarea evoluției demografice a populației germane în perioada 1814-1917; 4) examinarea organizării administrativteritoriale în localitățile germane până în 1871 și în perioada post-reformă; 5) elucidarea dezvoltării agriculturii la germanii basarabeni; 6 ) reliefarea specificului relațiilor agrare în localitățile germane până în 1871 și în perioada post -reformă; 7) investigarea activității industriale și comercial-bancare la germanii din Basarabia; 8) analiza constituirii și afirmării învățământului primar și secundar în localitățile germane în raport cu politicile țariste; 9) identificarea particularităților evoluției vieții cultural -spirituale a germanilor basarabeni.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în investigarea complexă a evoluției demografice, social-economice și cultural-spirituale în localitățile germanilor în perioada administrației imperiale ruse atât în baza surselor publicate, cât și a unui substanțial material arhivistic.

Problema științifică importantă soluționată constă în elucidarea evoluției comunității germane din Basarabia în perioada 1814–1917, fapt care a condus la aprecierea obiectivă a rolului acestei minorități etnice în dezvoltarea economică, socială și cultural-spirituală a sudului regiunii date.

Semnificaţia teoretică rezultă din originalitatea acesteia și se exprimă în argumentarea științifică a rezultatelor și concluziilor obținute în cadrul investigației problemei propuse. Studiul oferă științei istorice un model teoretic de cercetare a evoluției unei minorități etnice care a conviețuit într-un mediu diferit de cel din patria de origine. Rezultatele obținute vor contribui la includerea în circuitul științific a unor date și viziuni noi referitoare la evoluția demografică, social-economică și cultural-spirituală în localitățile germane în raport cu politicile administrației țariste în Basarabia în anii 1814–1917.

Valoarea aplicativă a tezei. Teza cuprinde un material factologic substanțial și documentat, care poate fi valorificat în scopuri multiple (educative, didactice, instructive, cognitive). Studiul este util pentru elaborarea, reevaluarea și completarea unor lucrări de sinteză, a unor cursuri ce țin de evoluția minorităților etnice din Basarabia în perioada țaristă. Cercetătorii etnologi, interesați de acest domeniu, pot găsi informații utile, ce au fost sistematizate în baza documentelor de arhivă și a studiilor elaborate privind contextul istoric în care a evoluat comunitatea dată pe parcursul a peste 100 de ani.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele științifice au fost implementate prin publicarea a 19 lucrări ştiinţifice și prin participarea la două proiecte științifice naționale vizând minoritățile etnice din Republica Moldova.