Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Brandingul în planificarea strategică de marketing


Autor: Belostecinic Igor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Oxana Savciuc
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document2.10 Mb / în română
Adobe PDF document2.30 Mb / în română

Teza

CZU 339.138:347.772

Adobe PDF document 10.74 Mb / în rusă
164 pagini


Cuvinte Cheie

marcă comercială, brand, branding, marketing, planificare strategică in marketing, internet-branding

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este scrisă în limba rusă, cuprinde introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 168 surse, 13 desene, 11 tabele, 1 formula şi 7 anexe. Lucrarea conţine în total 164 pagini, din care 131 pagini - text de bază (fără bibliografie şi anexe). Numărul lucrărilor ştiinţifice: rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Specialitatea: 521.04. Мarketing şi logistică Scopul cercetării constă în dezvoltarea unei baze teoretice, elaborarea recomandărilor metodologice şi practice, care vizează îmbunătăţirea marketingului în domeniul brandurilor, în special, pe piaţa Republicii Moldova, care pot fi apoi utilizate, atât de companii private cât şi de companii de stat, inclusiv şi în alte ţări. Această lucrare se concentrează asupra brandmanagementului modern pentru o perspectivă de aplicare pe termen lung.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constă în realizarea unei analize şi cercetări cuprinzătoare a brandurilor la nivel mondial şi naţional, a tendinţelor şi direcţiilor lor de dezvoltare, identificând strategii de marketing inovatoare în domeniul brandurilor.

Problema ştiinţifică actuală soluționată în cadrul tezei constă în justificarea şi explicarea metodelor de gestionare a mărcilor şi aplicarea brandingului pe termen lung în Republica Moldova şi în străinătate. Valoarea aplicativă a cercetărilor se datorează posibilităţii de a utiliza rezultatele cercetărilor în marketing local cu scopul dezvoltării brandurilor, pentru a face faţă noilor realităţi locale şi globale.

Rezultatele ştiinţifice ale acestui studiu au fost prezentate şi discutate în cadrul conferinţelor ştiinţifice, simpozioane şi seminare, precum şi publicate în reviste ştiinţifice economice de profil. Multe dintre recomandările prezentate în teză au fost implementate în activităţile primei agenţii de marketing din Moldova Promarketing SRL şi a clienţilor săi.