Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Litvin Aurelia, doctor habilitat, profesor universitarLitvin Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:24 februarie 2011, nr.1113
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Impactul managementului proiectelor în dezvoltarea socio - economica a spa?iului rural din Republica Moldova 08.00.05 UASM conducător 26.05.2022
D Strategii de management în instituțiile sistemului de sănătate 08.00.05 ASEM referent
conducător
Portărescu Serghei
19.12.2022
DH Managementul sustenabilității universităților prin valorificarea potențialului uman în contextul schimbărilor inovaționale 08.00.05 ASEM referent
conducător
Movilă Irina
12.01.2023

Teze aprobate [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Sporirea performanței managementului administrației publice locale ca premisă a dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova 08.00.05 UASM conducător 25.11.2022
D Dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin prisma managementului performant 08.00.05 UASM conducător 26.02.2021
DH Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționa 08.00.05 ASEM conducător 26.02.2021
D Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord) 08.00.05 UASM conducător 28.02.2020
D Managementul competitivităţii produselor agroalimentare în contextul stimulării exportului din Republica Moldova 08.00.05 UASM conducător 06.10.2016