Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Litvin Aurelia, doctor habilitat, profesor universitarLitvin Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Abilitare:24 februarie 2011, nr.1113
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Impactul managementului proiectelor în dezvoltarea socio - economica a spa?iului rural din Republica Moldova 08.00.05 UASM conducător 26.05.2022
D Sporirea performanței managementului administrației publice locale ca premisă a dezvoltării spațiului rural din Republica Moldova 08.00.05 UASM conducător 12.08.2022

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin prisma managementului performant 08.00.05 UASM conducător 26.02.2021
DH Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționa 08.00.05 ASEM conducător 26.02.2021
D Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica Moldova (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord) 08.00.05 UASM conducător 28.02.2020
D Managementul competitivităţii produselor agroalimentare în contextul stimulării exportului din Republica Moldova 08.00.05 UASM conducător 06.10.2016