Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Manifestarea potențialului vital și conținutul aminoacizilor liberi în sânge la șobolani în dependență de rația alimentară și vârstă


Autor: Poleacova Lilia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.13 - Fiziologia omului şi animalelor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Teodor Furdui
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie
Instituţia: Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.38 Mb / în română

Teza

CZU 612.12:632.693.2(043.2)

Adobe PDF document 4.58 Mb / în română
127 pagini


Cuvinte Cheie

rație alimentară, potențial vital, efort fizic, perioadă de vârstă, aminoacizi liberi, șobolani, testosteron.

Adnotare

Teză de doctor în științe biologice, Chişinău, 2019. Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 195 surse, 103 pagini de text de bază, 40 figuri, 23 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: biologie.

Scopul lucrării: determinarea dependenței potențialului vital și conținutul aminoacizilor liberi în sânge de structura rației în diferite perioade de vârstă.

Obiectivele studiului:
1. Cercetarea impactului rației cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potențialului vital al organismului în diferite perioade de vârstă.
2. Estimarea influenței rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente în asociere cu efortul fizic dinamic forțat asupra potenţialului vital şi masei corporale a şobolanilor în perioadele: de creştere (tineri), de funcționare stabilă (maturi) şi de degradare biologică (senili).
3. Determinarea particularităților modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii întreținuți cu conţinut diferit al componentelor constituente ale raţiei în diferite perioade de vârstă.
4. Estimarea influenței efortului fizic dinamic forțat asupra concentrației aminoacizilor liberi în sânge la șobolanii de diferită vârstă hrăniți cu conținut diferit al componentelor constituente ale rației.
5. Evaluarea impactului rațiilor alimentare cu conținut diferit al componentelor constituente în asociere cu testosteron (ca anabolic) asupra conținutului aminoacizilor liberi în sânge şi masei corporale a şobolanilor în perioadele de funcționare stabilă (matură) și de degradare biologică (senilă).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră s-a efectuat un studiu complex al impactului rațiilor cu conținut diferit al componentelor constituente asupra potențialului vital și masei corporale a organismului în dependenţă de perioada de vârstă în asociere cu efort fizic şi cu testosteron ca anabolic. Au fost elucidate legităţi inedite ale modificării conținutului și profilului aminoacizilor liberi în sânge ca indicatori ai metabolismului proteic în perioadele de funcționare stabilă şi de degradare biologică sub influența alimentației cu rație cu conținut diferit al componentelor constituente și în asociere cu efort fizic forțat și testosteron. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea științifică a influenței rației de diferită structură asupra potențialului vital și metabolismului aminoacizilor liberi în sânge și pe grupe funcționale, în lipsă și la efort fizic în diferite perioade de vârstă, ceea ce va servi ca reper în argumentarea teoriei și practicii sistemului de alimentație sanocreatologică. Semnificaţia teoretică a lucrării constă în dezvăluirea principiilor fundamentale ale dependenței potențialului vital, masei corporale și a metabolismului aminoacizilor de componența structurii rației cu prevalarea proteinelor sau glucidelor, de activitatea fizică dinamică, de perioada de vârstă și de acțiunea anabolică a testosteronului ce extind și aprofundează cunoștințele în fiziologia alimentaţiei şi celei etative.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în obținerea dovezilor referitor la imposibilitatea utilizării sistemelor existente de alimentație în sanocreatologie din cauza că acestea nu țin cont de impactul lor eterogen în dependenţă de vârstă, activitatea fizică şi starea metabolică a organismului. Rezultatele vor fi utilizate în crearea unor sisteme de alimentație sanocreatologică pentru diferite perioade de vârstă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor se implementează în procesul de cercetare și elaborare a sistemului de alimentație sanocreatologică în diferite perioade de vârstă în Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, în procesul de studiu la departamentul de Ştiinţe Biologice şi Geonomice al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, la departamentul de Biologie și Ecologie al Universității de Stat din Moldova și la catedra de Fiziologie și Sanocreatologie a Universităţii de Stat Nistrene „T.G. Şevcenco”.

Cuprins


1. SINTEZA INFORMAȚIEI PRIVIND INFLUENŢA RAŢIEI ALIMENTARE CU CONŢINUT DIFERIT AL COMPONENTELOR CONSTITUENTE ASUPRA ORGANISMULUI
 • 1.1. Sistemele de alimentație existente, avantajele și dezavantajele lor
 • 1.2. Impactul alimentației cu conţinut diferit al componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării funcționale a organismului
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALELE ŞI METODELE CERCETĂRILOR.
 • 2.1. Obiectul și premisele de studiu
 • 2.2. Metoda de determinare a potențialului vital
 • 2.3. Metoda de determinare a conţinutului aminoacizilor liberi şi a produselor finale ale metabolismului azotat în ser şi eritrocite
 • 2.4. Metoda de prelucrare statistică a datelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2
3. IMPACTUL RAȚIILOR ALIMENTARE CU CONŢINUT DIFERIT AL COMPONENTELOR CONSTITUENTE ASUPRA POTENŢIALULUI VITAL ŞI MASEI CORPORALE LA ŞOBOLANI ÎN DIFERITE PERIOADE DE VÂRSTĂ
 • 3.1. Influența rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în perioada de creştere (tineri)
 • 3.2. Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în perioada de vârstă stabilă (maturi) 3.3. Repercusiunea rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în perioada de degradare (senili)
 • 3.4. Dinamica comparativă a manifestării potențialului vital și masei corporale în diferite perioade de vârstă sub influența efortului fizic dinamic forțat
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂŢILE MODIFICĂRII CONŢINUTULUI AMINOACIZILOR LIBERI ÎN SÂNGE LA ŞOBOLANII ÎNTREȚINUȚI CU RAȚII CU CONŢINUT DIFERIT AL COMPONENTELOR CONSTITUENTE ÎN ASOCIERE CU EFORT FIZIC FORŢAT ÎN DIFERITE PERIOADE DE VÂRSTĂ
 • 4.1. Specificul modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolani în perioada de funcționare stabilă (maturi) întreținuţi cu rații cu conţinut diferit al componentelor constituente în asociere cu efort fizic forţat
 • 4.2. Caracterul modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolani în perioada de degradare (senili) întreținuți cu rații cu conţinut diferit al componentelor constituente în asociere cu efort fizic forţat
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. IMPACTUL RAŢIILOR ALIMENTARE CU CONŢINUT DIFERIT AL COMPONENTELOR CONSTITUENTE PE FONDALUL ADMINISTRĂRII TESTOSTERONULUI CA ANABOLIC ASUPRA MASEI CORPORALE ŞI CONŢINUTULUI AMINOACIZILOR LIBERI ÎN SÂNGE LA ŞOBOLANI ÎN DIFERITE PERIOADE DE VÂRSTĂ
 • 5.1. Influența rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra masei corporale și conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolani în perioada de funcţionare stabilă (maturi) și pe fondalul administrării testosteronului
 • 5.2. Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra masei corporale și conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolani în perioada de degradare (senili) și pe fondalul administrării testosteronului
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

 • CONCLUZII GENERALE
 • RECOMANDARE
 • BIBLIOGRAFIE
 • ANEXĂ. Acte de implementare ale rezultatelor ştiinţifico-practice
 • DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
 • CV-ul AUTORULUI


 •