Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / iunie /

Eficacitatea utilizării enterosorbenţilor asupra calităţilor productive a scrofiţelor de prăsilă


Autor: Bușev Vitali
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.02 - Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Larisa Caisîn
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.55 Mb / în română
Adobe PDF document0.63 Mb / în rusă

Teza

CZU 636.4.087.72

Adobe PDF document 4.91 Mb / în rusă
194 pagini


Cuvinte Cheie

scrofițe de prăsilă, aditivi furajeri, enterosorbenți, digestibilitatea substanțelor, parametri hematologici, calitatea cărnii

Adnotare

Structura tezei: Teza este prezentată pe 129 pagini de text procesat la calculator, sistematezată în întroducere, revista literaturii, materialul și metodologia cercetării, rezultatele cercetărilor proprii, concluzii și recomandări, lista bibliografică și anexe. Teza conține 33 tabele, 51 figuri, 17 anexe. Lista bibliografică cuprinde 272 titluri, dintre care 29 în limba străină. Cuvinte cheie: scrofițe de prăsilă, aditivi furajeri, enterosorbenți, digestibilitatea substanțelor, parametri hematologici, calitatea cărnii. Scopul lucrării: a justifica din punct de vedere științific și practic utilizarea aditivilor enterosorbenți complecși „Micofix® Plus” și „Vitacorm REO-M”, precum și a studia proprietățile și influența lor asupra organismului și calităților productive ale scrofiților de prăsilă.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea: pentru prima dată, în Republica Moldova a fost justificată teoretic și demonstrată experimental oportunitatea utilizării aditivilor enterosorbenți „Micofix® Plus” și „Vitacorm REO-M” (protejate cu brevete de invenție în Republica Moldova „Procedeu de creștere a tineretului suin” № 849 din 31.07.2015 și „Procedeu de hrănire a porcinelor” № 1044 din 31.01.2017) în procesul de creștere a scrofițelor de prăsilă pentru înbunătățirea performanților economice și biologice ale suinelor și rentabilitatății ramurii. Problema științifică soluționată: este exprimată prin determinarea nivelurilor optime de utilizare eficientă a aditivilor enterosorbenţi în creşterea porcinelor, ce a contribuit la scăderea contaminării furajelor cu toxine, permițînd sporirea productivităţii scrofițelor de prăsilă și reducerea consumului de furaje.

Valoarea aplicativă: identificarea posibilităților de ameliorare a calităților productive și de îmbunătățire a metabolismului scrofițelor de prăsilă, prin suplinirea nutrețului combinat cu aditivii enterosorbenți „Micofix® Plus” și „Vitacorm PEO-M”. Utilizarea acestor enterosorbenți a contribuit la creșterea masei corporale și la îmbunătățirea stării fiziologice și biochimice a organismului scrofițelor de prăsilă.

Împlementarea rezultatelor obținute în producere a permis majorarea eficienței producției de carne de porc și reducerea consumului de furaje pe o unitate de producție. Pentru formarea direcţionată a productivităţii şi calităţii produselor de porcine, s-au elaborat recomandări practice privind nivelurile optime de administrare a aditivilor noi furajeri în componența nutrețurilor combinate destinate porcilor de prăsilă în creștere.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele cercetarilor au fost utilizate în elaborarea îndrumărilor metodologice, referitoare la nutriția și alimentația animalelor și tehnologiei de preparare a furajelor. Datele obținute în rezultatul cercetărilor au stat la baza obţinerii a două brevete de invenție și la elaborarea recomandărilor practice aprobate de Ministerul Agriculrurii și Industrie Alimentare pentru utilizarea în producție.

Cuprins


ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
 • 1.1. Микотоксины, общая характеристика и их классификация
 • 1.2. Контаминация кормов микотоксинами
 • 1.3. Микотоксикозы сельскохозяйственных животных
 • 1.4. Способы и использование энтеросорбентов для деконтаминации микотоксинов кормов
 • 1.4.1. Регламентирование уровня микотоксинов, как мера профилактики микотоксикозов животных
 • Выводы по первой главе

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1. Материал исследований
 • 2.2. Методы исследований
 • Выводы по второй главе

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 3.1. Cодержание микотоксинов в кормовых ингредиентах для свиней
 • 3.2. Изучение эффективности скармливания разных доз энтеросорбента «Micofix® Plus» в составе рационов подопытных свинок
 • 3.2.1. Особенности кормления свинок в первом научно-хозяйственном опыте
 • 3.2.2. Влияние различных доз энтеросорбента «Micofix® Plus» на скорость роста подопытных свиней
 • 3.2.3. Результаты морфологических и биохимических показателей крови подопытных свинок
 • 3.2.4. Результаты первого физиологического опыта на свинках
 • 3.2.5. Результаты бонитировки племенных свинок
 • 3.2.6. Результаты контрольного убоя свинок
 • 3.2.7. Экономическая оценка эффективности использования энтеросорбента «Micofix® Plus» в рационах свинок
 • 3.2.8. Выводы по разделу 3.1
 • 3.3. Изучение эффективности скармливания разных доз энтеросорбента «Витакорм РЕО-М» в составе рационов подопытных свинок
 • 3.3.1. Особенности кормления подопытных свинок во втором научнохозяйственном опыте
 • 3.3.2. Влияние различных доз энтеросорбента «Витакорм РЕО-М» на скорость роста подопытных свиней
 • 3.3.3. Морфологические и биохимические показатели крови подопытных свинок
 • 3.3.4. Результаты второго физиологического опыта на свинках
 • 3.3.5. Результаты бонитировки племенных свинок
 • 3.3.6. Результаты контрольного убоя свинок
 • 3.3.7. Экономическая оценка эффективности использования энтеросорбента «Витакорм РЕО-М» в рационах свинок
 • 3.3.8. Результаты производственной апробации
 • 3.3.9. Выводы по разделу 3.2

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV - АВТОРА