Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratamentul de fond, calitatea vieţii şi prognosticul în artrita reumatoidă


Autor: Oxana Bujor
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Liliana Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 septembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.61 Mb / în română

Teza

CZU 616.72-02277-08(043.2)

Adobe PDF document 3.29 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

artrita reumatoidă, tratamentul biologic, agenții anti-IL-6, calitatea vieții

Adnotare

Lucrarea conţine 139 pagini text de bază, fiind constituită din introducere, şase capitole, bibliografie (175 surse), 6 anexe, 18 tabele, 11 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice, dintre care 6 articole.

Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului: evaluarea eficienţei şi tolerabilităţii terapiei biologice cu toclizumab, monoterapiei metotrexat și tratamentului combinat metotrexat ţi sulfasalazină, la bolnavii cu artrită reumatoidă şi aprecierea impactului asupra calităţii vieţii.

Obiectivele studiului: studierea eficacităţii şi tolerabilităţii diferitor terapii de fond (biologică și standartă) în artrită reumatoidă, cât şi impactul lor asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Noutatea şi originalitatea. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost efectuate studii adoptate pentru evaluarea (în aspect comparativ) a eficacităţii şi tolerabilităţii terapiei biologice prin agent anti-IL-6 (tocilizumab), cu monoterapie metotrexat și combinație metotrexat şi sulfasalazină la bolnavii cu artrită reumatoidă. Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în evaluarea eficacităţii şi tolerabilităţii tratamentului biologic și combinat în cadrul artritei reumatoide.

Semnificaţia teoretică a lucrării a constat în relevarea eficacităţii şi tolerabilităţii terapiei biologice și combinate în artrita reumatoidă. Valoarea aplicativă. Este apreciată eficienţa înaltă şi stabilă a aplicării terapiei biologice prin tocilizumab la bolnavii cu artrită reumatoidă. A fost determinată tolerabilitatea satisfăcătoare a toclizumabului la bolnavii cu artrită reumatoidă, ceea ce permite utilizarea lui în tratament de ”prima linie” al artritei reumatoide. Aplicarea în comun a preparatelor metotrexat şi sulfasalazină, la fel poate fi recomandată pentru tratamentul bolnavilor cu artrită reumatoidă activă în calitate de ”prima linie” de terapie, cu condiţia monitorizării adecvate a tratamentului.

Rezultatele studiului au fost implementate în secţia artrologie a IMSP SCR, și expuse în cursurile pentru perfecţionarea continue a medicilor la disciplina reumatologie și nefrologie a Departamentului Medicină internă a IP USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

Cuprins


1.Actualitatea şi importanţa problemei abordate
 • 1.1. Artrita reumatoidă - generalităţi
 • 1.2. Aspecte moderne din patogenia artritei reumatoide
 • 1.3. Noile viziuni asupra tratamentului în artrita reumatoidă
 • 1.4. Metotrexatul in tratamentul artritei reumatoide in regim de monoterapie şi terapie asociată
 • 1.5. Sulfasalazina in tratamentul artritei reumatoide in regim de monoterapie şi terapie combinată
 • 1.6. Experiența utilizării Tocilizumab în tratamentul artritei reumatoide
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. Material şi metode cercetare
 • 2.1. Caracteristicele clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Criteriile de selecţie a pacienţilor
 • 2.3. Programe şi metode de examinare
  • Evaluarea sindromului articular
  • Evaluarea activităţii bolii
  • Evaluarea imunologică
  • Evaluarea calităţii vieţii prin chestionarul HAQ
  • Evaluarea manifestărilor extraarticulare
 • 2.4. Analiza tratamentului studiat
 • 2.5. Criteriile de evaluare a eficacităţii tratamentului
 • 2.6. Metode de evaluare statistică a rezultatelor obţinute
 • 2.7 Concluzii la capitolul 2

3. Aprecierea dinamicii şi eficacităţii monoterapiei cu metotrexat şi combinat cu sulfasalazină, comparativ cu tocilizumab
 • 3.1. Evoluția rulării studiului prin principiile corespunderii tratamentului
 • 3.2. Aprecierea eficacității monoterapiei cu Metotrexat
 • 3.3. Aprecierea eficacității terapiei combinate Metotrexat cu Sulfasalazină
 • 3.4. Aprecierea eficacității terapiei biologice cu Tocilizumab
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. Caracteristicile comparative ale frecvenţei atingerii efectului curativ al monoterapiei cu metotrexat comparativ cu combinaţia cu sulfasalazină şi monoterapie cu metotrexat
 • .1. Comparaţia frecvenţei atingerii obiectivul primar la pacienţi selectaţi în conformitate cu tratamentul efectuat
 • .2. Comparaţia criteriilor suplimentare de eficacitate
 • .3. Dinamica tratamentului patogenetic și simptomatic
 • .4. Evaluarea progresiei semnelor radiologice de distrucție articulară.
 • .4.1. Expresia modificărilor radiologice
 • .4.2. Analiza factorilor capabili să influențeze eficacitatea tratamentului
 • .4.3. Frecvența atingerii unei ameliorări semnificative în dependență de durata artritei reumatoide
 • .4.4. Frecvența ameliorării semnificative în dependență de viteza progresiei distrucției articulare
 • .5. Concluzii la capitolul 4

5. Toleranţa comparativă a tratamentului cu metotrexat, metotrexat cu sulfasalazină şi a tocilizumabului
 • 5.1. Evaluarea reacțiilor adverse aparente pe parcursul studiului
 • 5.2. Evaluarea pacienţilor grupului de tratament biologic prin Tocilizumab
 • 5.3. Evaluarea pacienţilor grupului tratamentului prin monoterapie cu Metotrexat
 • 5.4. Evaluarea pacienţilor grupului tratamentului combinat prin Metotrexat și Sulfasalazină
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. Sinteza rezultatelor obţinute
 • 6.1. Analiza expresiilor clinice ale tratamentului cercetat
 • 6.2. Expresia toleranţei și inofensivității tratamentului cercetat
 • 6.3. Concluzii la capitolul 6

Concluzii generale şi recomandări practice
Bibliografie
Anexe
Certificate de inovator şi Acte de implementare a realizărilor științifico-practice
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului