Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea productivității agrișului și zmeurului în cultura intensivă prin selectarea soiurilor și perfecționarea structurii plantațiilor


Autor: Sava Parascovia
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.01.07 - Pomicultură
Anul:2020
Consultant ştiinţific: Constantin Dadu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Instituţia: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 octombrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 iulie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.59 Mb / în română

Teza

CZU 631.524.84: 634.75:634.711:634.723

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
332 pagini


Cuvinte Cheie

tehnologii, agriș, zmeur, soiuri, productivitate, calitate fructe, eficiența

Adnotare

Teza constă din introducere, 5 capitole, concluzii, recomandări pentru producție, 366 titluri bibliografie, 40 anexe, 251 pagini text de bază, 41 tabele și 141 figuri.

Rezultatele cercetărilor sunt publicate în peste 90 lucrări științifice, inclusiv 2 monografii și 1 monografie colectivă, 2 recomandări tehnologice la culturile agrișului și zmeurului.

Domeniu de studiu: 411.06. – Pomicultura.

Scopul lucrării: constă în realizarea sporirii productivității agrișului și zmeurului prin selectarea, evaluarea, argumentarea științifică și implementarea celor mai productive și calitative din punct de vedere biologic, eficiente din punct de vedere economic soiuri și suprafețe de nutriție, care asigură o structură favorabilă a plantațiilor. Obiective: studierea indicilor fenologici, biometrici, fiziologici, biochimici și economici pentru determinarea capacităților de adaptare, creștere, dezvoltare, fructificare, pentru aprecierea complexă și clasificarea soiurilor introduse în plantații obișnuite și intensive de agriș, și de zmeur conduse în benzi pentru obținerea producției planificate de fructe cu calități nutriționale prețioase.

Noutatea și originalitatea științifică: pentru prima dată au fost stabilite caracterele agrobiologice, care determină productivitatea sporită a soiurilor de agriș și zmeur în diferite condiții pedo-climatice ale Republicii Moldova.

Problema științifică soluționată: argumentarea teoretică și practică, aprecierea agro-economică a soiurilor de agriș și zmeur studiate și а distanțelor de plantare, elaborarea recomandărilor pentru producție.

Semnificația teoretică a lucrării: a fost completată banca de date științifice privind sortimentul de arbuști fructiferi în Republica Moldova, fundamentată științific tehnologia de producere a fructelor de agriș și zmeur, ținând cont de particularitățile biologice ale soiurilor studiate.

Valoarea aplicativă a lucrării: se referă la implementarea în practică a rezultatelor cercetărilor orientate spre modernizarea tehnologiilor de cultivare a agrișului și zmeurului apreciate atât științific, cât și economic.

Implementarea rezultatelor științifice: au fost elaborate și implementate în producție recomandări tehnologice pentru înființarea și întreținerea plantațiilor de agriș și zmeur, în condițiile pedo-climatice ale Republicii Moldova din gospodăriile raioanelor: Orhei, Ștefan Vodă, Nisporeni, Ialoveni, Râșcani etc.

Cuprins


I. ROLUL SOIULUI ŞI DENSIȚĂȚII PLANTAȚIILOR ÎN PRODUCTIVITATEA PLANTELOR DE AGRIŞ ŞI ZMEUR
 • 1.1. Soiul în sporirea productivității plantațiilor de agriș și zmeur
 • 1.1.1. Soiurile cultivate și productivitatea agrișului (Grossularia reclinata (L.) Mill.)
 • 1.1.2. Soiurile cultivate și productivitatea zmeurului (Rubus idaeus L.)
 • 1.2. Distanțe de plantare la înființarea plantațiilor de agriș și zmeur
 • 1.2.1. Optimizarea distanțelor de plantare la agriș (Grossularia reclinata (L.) Mill.)
 • 1.2.2. Distanțele de plantare la zmeur (Rubus idaeus L.)
 • 1.3.Conсluzii la capitolul

2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢIILE EFECTUĂRII CERCETĂRILOR
 • 2.1. Obiecte de cercetare
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3.Condițiile efectuării cercetărilor
 • 2.3.1. Condițiile meteorologice
 • 2.3.2. Caracteristica solului
 • 2.3.3. Agrotehnica
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. INDICATORII DE BAZĂ PRIVIND FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA STRUCTURII PLANTAȚIILOR DE AGRIŞ ŞI ZMEUR
 • 3.1. INFLUENTA SOIULUI ȘI DISTANŢEI DE PLANTARE ASUPRA CREȘTERII ȘI FORMĂRII STRUCTURII PLANTAȚIILOR DE AGRIȘ
 • 3.1.1.Aprecierea soiurilor de agriș studiate în condițiile Republicii Moldova
 • 3.1.2. Arhitectonica sistemului radicular de agriș
 • 3.1.3. Fenologia plantelor de agriș
 • 3.1.4. Ghimpozitatea plantelor de agriș
 • 3.1.5. Capacitatea de lăstărire a agrișului
 • 3.1.6. Capacitatea de ramificare a agrișului
 • 3.1.7. Lungimea însumată a creșterilor anuale la agriș
 • 3.1.8. Suprafața foliară a plantelor de agriș
 • 3.1.9. Volumul tufei și coeficientul densității recoltei de agriș

2. INFLUENȚA SOIULUI ASUPRA STRUCTURII PLANTAȚIILOR DE ZMEUR
 • 3.2.1. Aprecierea soiurilor studiate de zmeur în condițiile Republicii Moldova 106
 • 3.2.2. Arhitectonica sistemului radicular la zmeur
 • 3.2.3. Fenologia plantelor de zmeur
 • 3.2.4. Ghimpozitatea tulpinilor de zmeur
 • 3.2.5. Capacitatea de lăstărire a plantelor de zmeur
 • 3.2.6. Capacitatea de ramificare a plantelor de zmeur
 • 3.2.7. Cantitatea însumată a numărului de tulpini la zmeur
 • 3.2.8. Suprafața foliară a plantelor de zmeur
 • 3.3.Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA CAPACITĂȚILOR DE ADAPTARE A SOIURILOR DE AGRIŞ ŞI ZMEUR ÎN CONDIȚIILE PEDO-CLIMATICE ALE REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. REZISTENŢA PLANTELOR DE AGRIȘ ȘI ZMEUR LA SECETĂ
 • 4.1.1. Rezistența la secetă a agrișului
 • 4.1.2. Rezistența la secetă a zmeurului
 • 4.2. REZISTENŢA PLANTELOR DE AGRIȘ ȘI ZMEUR LA GER
 • 4.2.1. Rezistența plantelor de agriș la ger
 • 4.2.2. Rezistența plantelor de zmeur la ger
 • 4.3. REZISTENŢA PLANTELOR DE AGRIȘ ȘI ZMEUR LA BOLI
 • 4.3.1. Rezistența agrișului la boli
 • 4.3.2. Rezistența zmeurului la boli
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. PRODUCTIVITATEAŞI EFICIENȚA ECONOMICĂ A PLANTELOR DE AGRIŞ ŞI ZMEUR
 • 5.1. PRODUCTIVITATEA AGRIŞULUI ÎN FUNCȚIE DE SOI ŞI DISTANȚA DE PLANTARE
 • 5.1.1. Recolta și calitatea fructelor de agriș
 • 5.1.2. Compoziția chimică a fructelor de agriș
 • 5.1.3. Concluzii
 • 5.2. PRODUCTIVITATEA ZMEURULUI ÎN FUNCȚIE DE SOI
 • 5.2.1. Recolta și calitatea fructelor de zmeur
 • 5.2.2.Compoziţia chimică a fructelor de zmeur
 • 5.2.3. Concluzii 228 5.3. EFICIENȚA ECONOMICĂ A PRODUCERII FRUCTELOR DE AGRIŞ ŞI ZMEUR
 • 5.3.1. Eficiența economică a producerii fructelor de agriș
 • 5.3.2. Eficiența economică a producerii fructelor de zmeur
 • 5.3.3. Concluzii capitolul 5
 • 5.4. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PENTRU PRODUCŢIE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI