Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspectele clinice, epidemiologice și medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescenți


Autor: Lozan Tatiana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.28 - Neurochirurgie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Stela Odobescu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 decembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.84 Mb / în română

Teza

CZU [614.2:37.091] : 654.15(478)

Adobe PDF document 5.21 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

adolescenți, cefalee primară, migrenă, cefalee de tip tensional, prevalență, aspecte medico-sociale

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie cu 170 de titluri, 121 de pagini de text de bază, 34 de figuri, 25 de tabele, 7 anexe. Rezultatele obținute sunt expuse în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: neurologie, neurologie pediatrică, epidemiologie, sănătate publică.

Scopul lucrării este elucidarea particularităților clinico-epidemiologice și medico-sociale ale cefaleelor primare în populația adolescentină din Republica Moldova, pentru determinarea dimensiunii și particularităților de manifestare a fenomenului în grupul populațional studiat, în scopul elaborării recomandărilor pentru evaluarea și monitorizarea adolescenților cu cefalee primare din Republica Moldova.

Obiectivele lucrării sunt următoarele: 1) studierea particularităților epidemiologice ale cefaleelor primare la adolescenți prin estimarea prevalenței generale, în funcție de gen, grupa de vârstă și mediul de reședință;
2) estimarea prevalenței specifice pentru fiecare tip (migrenă și cefalee de tip tensional) de cefalee primare, în funcție de sex, grupa de vârstă și mediul de reședință;
3) estimarea prevalenței pentru fiecare formă a cefaleelor primare în raport cu frecvența cefaleei/lună (migrenă episodică rară, migrenă episodică frecventă, migrenă cronică, migrenă probabilă, cefalee de tip tensional episodică rară, cefalee de tip tensional episodică frecventă și cefalee de tip tensional cronică), în funcție de sex, grupa de vârstă și mediul de reședință;
4) realizarea analizei aspectelor medico-sociale ale cefaleelor primare în populația adolescentină din Republica Moldova în funcție de sex, grupa de vârstă și mediul de reședință;
5) identificarea patternului specific clinic și epidemiologic al cefaleelor primare (migrenă și cefalee de tip tensional) la adolescenții din Republica Moldova.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizat un studiu populațional și a fost determinat nivelul de afectare a populației adolescentine cu cefalee primare. Au fost analizate particularitățile epidemiologice și medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescenți, în funcție de sex, grupa de vârstă și mediul de reședință. Au fost identificate particularitățile de manifestare a cefaleelor primare în populația adolescentină din țară. Problema științifică soluționată în teză constă în elucidarea particularităților clinicoepidemiologice și medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescenții din Republica Moldova, fapt ce a permis determinarea dimensiunii și particularităților de manifestare a fenomenului cefalalgic în grupul populațional studiat, ceea ce va contribui la optimizarea strategiilor de diagnostic, profilaxie și tratament în acest domeniu.

Semnificația teoretică. Prezentul studiu constituie un suport teoretic pentru elucidarea morbidității generale și specifice prin cefaleele primare la adolescenții din Republica Moldova, precum și pentru aprecierea interdependenței valorilor prevalenței cu unii factori medico-sociali. Prezenta cercetare ponderează semnificația teoretică a cefalalgiei pediatrice și va fundamenta continuarea și dezvoltarea cercetărilor particularităților clinico-epidemiologice ale cefaleelor primare în populația adolescentină.

Valoarea aplicativă. Studiul realizat permite planificarea anumitor măsuri la nivelul sistemului sănătății de recunoaștere a cefaleelor în calitate de problemă majoră medicală și de sănătate publică, reieșind din impactul medico-social important al patologiei. Rezultatele studiului vor contribui la sporirea capacităților în vederea acordării atenției adecvate cefaleelor primare la adolescenți în scopul stabilirii unui diagnostic corect și a unui tratament adecvat.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetării sunt utile pentru elaborarea programelor educaționale destinate cadrelor medicale și populației în scopul conștientizării cefaleei ca patologie, precum și a formelor ei de profilaxie și tratament.

Cuprins


1. ACTUALITĂȚI ÎN DOMENIUL DE CERCETARE A CEFALEELOR PRIMARE LA ADOLESCENȚI
 • 1.1. Noțiuni generale, istoria, clasificarea cefaleelor primare
 • 1.2. Particularitățile clinice ale cefaleelor primare la adolescenți
 • 1.2.1. Migrena pediatrică
 • 1.2.2. Cefaleea de tip tensional
 • 1.2.3. Diagnosticul diferențial între migrenă și cefaleea de tip tensional
 • 1.3. Aspecte medico-sociale ale cefaleelor primare la adolescenți
 • 1.3.1. Aspecte ereditare, gender și de vârstă
 • 1.3.2. Aspecte socioeconomice și geografice
 • 1.3.3. Aspecte psihologice și sociale
 • 1.3.4. Comorbiditatea cefaleelor primare
 • 1.4. Aspecte epidemiologice ale cefaleelor primare la adolescenți
 • 1.4.1. Prevalența generală a cefaleelor primare
 • 1.4.2. Prevalența migrenei
 • 1.4.3. Prevalența cefaleei de tip tensional
 • 1.4.4. Prevalența cefaleelor primare în Republica Moldova
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală și organizarea cercetării
 • 2.2. Metode de selectare și proiectare a eșantionului de studiu
 • 2.3. Metode de colectare a informației
 • 2.4. Metodologia de analiză a datelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ALE CEFALEELOR PRIMARE LA ADOLESCENȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Prevalența generală și specifică a cefaleelor primare la adolescenți
 • 3.2. Structura morbidității prin cefalee primare la adolescenți
 • 3.3. Discutarea rezultatelor obținute în prezenta cercetare și compararea cu rezultatele altor studii epidemiologice
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTE MEDICO-SOCIALE ALE CEFALEELOR PRIMARE LA ADOLESCENȚII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Mediul familial
 • 4.2. Activitatea extracurriculară
 • 4.3. Anamneza eredocolaterală
 • 4.4. Utilizarea medicamentelor
 • 4.5. Comorbiditatea algică
 • 4.6. Anxietatea generalizată
 • 4.7. Tulburările de somn
 • 4.8. Factorul de stres (Feel bad scale) și reușita școlară
 • 4.9. Discuții
 • 4.10. Concluzii la capitolul 4

5. PATTERNUL SPECIFIC CLINIC ȘI EPIDEMIOLOGIC AL CEFALEELOR PRIMARE (MIGRENA ȘI CEFALEEA DE TIP TENSIONAL) ÎN POPULAȚIA ADOLESCENTINĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Analiza univariată a criteriilor de diagnostic și a caracteristicilor clinice ale cefaleelor primare
 • 5.2. Analiza multivariată a criteriilor de diagnostic și a caracteristicilor clinice ale cefaleelor primare
 • 5.3. Analiza comparativă a studiilor de evaluare a criteriilor de diagnostic și a caracteristicilor clinice ale cefaleelor primare la adolescenți – discuții
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI