Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienta utilizarii aditivilor nutritionali la sporirea rezistentei si productivitatii familiilor de albine


Autor: Chiriac Angela
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Nicolae Eremia
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 februarie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Teza

CZU 638. 12 (478) (043.2)

Adobe PDF document 3.57 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

familii de albine, indici morfoproductivi, aditiv nutriţional, miere

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 229 de titluri, 4 anexe, 113 pagini de text de bază, 5 figuri şi 51 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: constă în argumentarea științifică și elaborarea noilor procedee tehnologice de utilizare a aditivilor nutriționali și bioregulatorilor naturali pentru sporirea rezistenței la iernare și productivității familiilor de albine.

Obiectivele cercetării: relevarea influenței utilizării aditivilor nutriționali şi bioregulatorilor naturali în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de toamnă asupra sporirii rezistenței la iernare și productivității familiilor de albine; evaluarea eficienței utilizării aditivilor nutriționali și a bioregulatorilor naturali în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară asupra creșterii, dezvoltării și sporirea productivității familiilor de albine; aprecierea influenţei hrănirii stimulatoare asupra masei corporale a albinelor lucrătoare; determinarea indicilor fizico-chimici, conținutului micro- şi macroelementelor, metalelor grele și aminoacizilor în mierea de salcâm; elaborarea recomandărilor privind utilizarea aditivilor nutriționali și bioregulatorilor naturali în hrana stimulatoare a albinelor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în argumentarea ştiinţifică a utilizării aditivilor nutriționali și a bioregulatorilor naturali în hrana stimulatoare a albinelor și elaborarea noilor procese tehnologice, procedee de creştere și hrănire a albinelor (Brevetе de invenţie de scurtă durată: 1078, 1194 și 1193, MD), a procedeului de creștere a familiilor de albine (1202, MD), precum si stabilirea dozelor optime, care asigură sporirea rezistenței la iernare și a productivităţii familiilor de albine.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante rezidă în elaborarea elementelor tehnologice noi ce a condus la sporirea rezistenței la iernare și productivității albinelor, fapt ce permite eficientizarea exploatării familiilor de albine.

Semnificaţia teoretică: rezultatele cercetărilor au completat cunoștințele privind utilizarea aditivilor nutriționali și a bioregulatorilor naturali în hrana stimulatoare a albinelor în lipsa culesului melifer în perioadele de toamnă și primăvară pentru sporirea rezistenței la iernare și a productivității familiilor de albine; aprecierea indicilor fizico-chimici, conținutului micro- şi macroelementelor, metalelor grele și aminoacizilor în mierea de salcâm.

Valoarea aplicativă a lucrării rezultă din elaborarea și evaluarea unei concepţii noi privind stabilirea eficacităţii utilizării aditivilor nutriţionali în sporirea rezistenței la iernare și a productivităţii familiilor de albine.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată la stupinele particulare din raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Hânceşti, Nisporeni, Călăraşi, mun. Chișinău şi în procesul didactic – la Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE UTILIZĂRII ADITIVILOR NUTRIȚIONALI ÎN HRANA ALBINELOR ȘI INDICII FIZICO-CHIMICI AI MIERII DE ALBINE
 • 1.1. Hrănirea albinelor în perioada de toamnă
 • 1.2. Hrănirea albinelor în perioada de primăvară
 • 1.3. Utilizarea substanțelor biologic active și microelementelor în hrana albinelor
 • 1.4. Indicii calitativi și cantitativi ai mierii de albine
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul de studiu şi condiţiile de efectuare a cercetărilor
 • 2.2. Metode de cercetare a caracterelor morfoproductive la albine
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENŢA ADITIVILOR NUTRIŢIONALI ASUPRA STIMULĂRII REZISTENŢEI LA IERNARE ȘI DEVOLTĂRII TIMPURII A FAMILIILOR DE ALBINE
 • 3.1. Eficiența utilizării bioregulatorului natural Moldstim și preparatului Microorganisme Eficiente (ME) asupra iernării, dezvoltării și productivității familiilor de albine.3.2. Influenţa bioregulatorului natural Genistiofoliozida D și aditivilor nutriționali Vitacorm AD-1 și Pcelodar asupra iernării, dezvoltării și productivității familiilor de albine...
 • 3.3 Influenţa Imunomodulatorului asupra iernării, dezvoltării și productivității familiilor de albine
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

4. STUDIUL INFLUENŢEI ADITIVILOR NUTRIŢIONALI LA DEZVOLTAREA TIMPURIE ŞI PRODUCTIVITATEA FAMILIILOR DE ALBINE
 • 4.1. Influenţa aditivilor nutriționali la dezvoltarea şi productivitatea familiilor de albine în perioada de primăvară
 • 4.2. Influenţa Imunomodulatorului şi aditivului nutriţional Pcelodar asupra creşterii, dezvoltării și productivității familiilor de albine în perioada de primăvară
 • 4.3. Influența utilizării aditivilor nutriţionali din hrana stimulatoare asupra masei corporale a albinelor
 • 4.3.1. Influența utilizării în hrana stimulatoare a bioregulatorului natural Moldstim și a preparatului Microorganisme Eficiente asupra masei corporale a albinelor
 • 4.3.2. Influența utilizării în hrana stimulatoare a bioregulatorului natural Genistiofoliozida D și a preparatului Microorganisme Eficiente asupra masei corporale a albinelor
 • 4.4. Aprobarea în producere a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
 • 4.5. Indicii fizico-chimici în mierea de albine
 • 4.6. Eficacitatea economică a rezultatelor investigaţiilor
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI