Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Asigurarea calității proiectelor informaționale


Autor: Bergmann Ran
Gradul:doctor în informatică
Specialitatea: 01.05.01 - Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor
Anul:2020
Conducători ştiinţifici: Tudor Brăgaru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Gheorghe Căpăţână
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 septembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.88 Mb / în română
Adobe PDF document0.88 Mb / în engleză

Teza

CZU [004.4.05 + 004.94] (043)

Adobe PDF document 5.34 Mb / în engleză
190 pagini


Cuvinte Cheie

proiect de informații (IP), sistem informațional (IS), software, calitatea IP, caracteristici de calitate, standarde de calitate, metamodel generic de calitate, model particularizat de calitate, sistem de management al calității (QMS)

Adnotare

Structura tezei: Teza constă în Introducere, 4 capitole principale, Concluzii generale și recomandări, Bibliografie 167 de titluri. Textul principal cuprinde 161 de pagini, include 55 figuri, 16 tabele, 16 formule și 9 anexe. Rezultatele obținute ale tezei au fost publicate în 10 lucrări științifice, cu un volum total de peste 4 coli de autor.

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul tezei constă în furnizarea de calitate a IPs. Obiectivele tezei constau în dezvoltarea metamodelului generic de calitate, care integrează cunoștințele despre modelele de calitate cunoscute, factorii de calitate și cele mai bune practici, prezentate în standardele internaționale actuale; identificarea factorilor de calitate și construirea modelelor de calitate particularizate/specifice, obținute din metamodelul generic de calitate; evaluarea calității IP/IS de-a lungul ciclului de viață; specificarea cerințelor și dezvoltarea unei aplicații software-suport pentru administrarea metamodelului, generarea modelelor specifice, evaluarea calității, ca parte a Project Management Office (PMO) cu implementarea rezultatelor într-o organizație.

Noutatea științifică și originalitatea sunt reflectate într-o nouă abordare pentru evaluarea și îmbunătățirea continuă a calității IPs de-a lungul ciclului de viață, bazat pe combinația între metodologia modernă de dezvoltare Agile și modele de calitate particularizate, obținute din metamodelul generic și în aplicația originală/instrument software-suport a noii abordări.

Problema științifică importantă rezolvată în cercetare: noua abordare deschide posibilitatea de a defini calitatea IPs la nivel conceptual, creând baza pentru evaluarea formală ulterioară a gradului de conformitate a IPs dezvoltate cu cerințele de calitate.

Semnificația teoretică este confirmată de analiza, generalizarea și determinarea principiilor teoretice ale noii abordări a procesului de evaluare continuă a calității IP pe întregul ciclu de viață al proiectului, bazată pe combinația și relația dintre modelul de îmbunătățire a calității Deming, modele de calitate adaptabile și metodologia modernă de dezvoltare Agile.

Valoarea aplicativă. Noua abordare de evaluare a factorilor de calitate, metamodel generic, modele particularizate, funcțiile de măsurare - toate acestea au fost realizate într-un aplicație instrumentală software IPMS - Information Project Management System, ca extensie PMO. Abordarea propusă și aplicația elaborată au un potențial imens pentru industria software în reducerea semnificativă a timpului și costului evaluării calității IPs și îmbunătățirii calității.

Implementarea rezultatelor. Noua abordare de evaluare a calității și instrumentul software realizat sunt implementate în „WGS”, Israel (Anexa 5) și în procesul de studiu al Universității de Stat din Moldova (Anexa 6).Dar, aceste rezultate pot fi, de asemenea, utilizate direct de orice alte organizații implicate în dezvoltarea IPs și/sau de către cercetătorii și studenții altor instituții de învățământ a disciplinelor de inginerie software.

Cuprins


I. STATE-OF-THE-ART IN THE DOMAIN OF IPS QUALITY
 • 1.1. Project development as an important activity for modern society
 • 1.1.1. Project and Project quality management
 • 1.1.2. Triple constraint of the project and challenges of quality
 • .2. IT projects failure and success
 • 1.2.1. Dependency on quality of project size and development methodologies
 • 1.2.2. Quality is dependent on type and complexity of IS
 • 1.2.3. Project success and project failure critical factors
 • 1.3. Project quality management and responsibilities for quality
 • 1.3.1. Understanding the contemporary concepts of IPs quality
 • 1.3.2. Cost of quality and continues improvement
 • Conclusions on chapter I

II. METHODOLOGICAL APPROACHES OF PROJECT QUALITY MANAGEMENT
 • 2.1. General framework of quality and important bodies in the domain
 • 2.1.1. PQM in accordance to the ISO/IEEE standards and PMBOK from PMI
 • 2.1.2. Crossroads of Project management and Quality management
 • 2.1.3. Quality management system according to ISO 9001:2015
 • 2.1.4. CMMI Methodology for PQM and software developments
 • 2.1.5. Other alternative approaches for addressing project management quality
 • 2.2. From Quality Assurance to Agile Quality
 • 2.2.1. The reasons for adopting Agile philosophy
 • 2.2.2. Quality management in Agile vs traditional methods
 • 2.2.3. Scaled Agile Framework for medium and large projects
 • Conclusions on chapter II

III. SOFTWARE QUALITY MODELS AND TOOLS
 • 3.1. Overview of system/software quality models
 • 3.1.1. McCall and Boehm quality models
 • 3.1.2. ISO 9126 and ISO/IEC 25010:2011 quality models
 • 3.1.3. Enriched, tailored and open source models
 • 3.1.4. Critical analysis of quality models
 • 3.2. Quality tools
 • 3.2.1. Seven classical quality tools
 • 3.2.2. Deming's Wheel
 • 3.2.3. Project and quality management information system
 • 3.2.4. Tools for project management
 • Conclusions on chapter III

IV.FIELD RESEARCH ON INFORMATION SYSTEMS QUALITY
 • 4.1. Field research methodology
 • 4.1.1. Data collection, field research results and findings
 • 4.1.2. Data quality and Information quality dimensions
 • 4.1.3. Critical analysis of methodologies of information quality assessment
 • 4.1.4. Comparing and merging the two frameworks: data and information quality
 • 4.2. A model for improving information projects quality
 • 4.2.2. Metamodel and particular/tailored models
 • 4.2.3. Improving information quality
 • 4.2.4. Proposed scenario for improving information project quality
 • 4.3. Numerical methods for quality assessment
 • 4.3.1. Linear calculation of quality factors values
 • 4.3.2. Multicriteria numerical methods to evaluate the quality
 • 4.4. The summary description of applications tool
 • 4.4.1. Requirements for the application
 • 4.4.2. Description of the application
 • Conclusions on chapter IV
GENERAL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS