Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional


Autor: Valentin Tudorică
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Oleg Balan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Administrare Publică
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 decembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 341.43 (478) (043.3)

Adobe PDF document 4.61 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

acord, actadiţional, arestare preventivă, arestare provizorie, azil, azil diplomatic, azil teritorial, azilant, convenţie, cooperare, expulzare, extrădare, imixtiune, instanţă, ingerinţă, intervenţie, îndepărtare, lege, legalitate, loc de refugiu, oficiu, normă, neintervenţie, re- extrădare, retrimitere, refugiat, statut de refugiat, suveranitate

Adnotare

Teza de doctorat pe care am elaborat-o îşi are originea în actualitatea ei, manifestată de atâtea ori pe parcursul ultimilor ani ai secolului XX. Numeroasele crize ce au influenţat şi zona noastră şi care au generat valuri însemnate de refugiaţi solicitanţi ai statutului de azilant politic, au scos în relief numeroasele neajunsuri pe care le conţin normele în vigoare şi capacitatea destul de scăzută a instituţiilor destinate să gestioneze asemenea crize. Faptul că în cazul extrădării infractorilor, mecanismele funcţionează greoi şi că de multe ori această instituţie merge alături de cea a azilului, ne-a determinat să le tratăm împreună, în scopul de a marca modul în care acestea funcţionează, ce mecanisme reglatoare auîn funcţiune şi ce trebuie făcut pentru ca acestea să devină efectiv utile juriştilor şi practicienilor în materie.

Abordarea amplă pe care am făcut-o cu privire la instituţia azilului politic, s-a datorat şi minusului legislativ şi doctrinar care se manifestă din acest punct de vedere, precum şi faptului că, studiile realizate tratează această instituţie într-o strânsă legătură cu cea care analizează problema migraţiei sau instituţia străinului, generând numeroase confuzii şi contribuind la menţinerea în funcţiune a unor instituţii ce asigură gestionarea lor, în detrimentul solicitanţilor de azil.

Totodată am apreciat ca util să punem un accent sporit pe instituţia azilului politic, deoarece ea nu poate şi nici nu va putea într-un viitor apropiat să fie asimilată instituţiei refugiatului, chiar dacă în cuprinsul unor norme, căt şi al unor studii doctrinare vom întâlni folosirea frecventă a ambilor termeni, ce vor genera confuzii semnificative.

Tratarea acestui subiect în conţinutul unei teze de doctorat o găsim de asemenea extrem de utilă, atunci când facem a analiză detaliată a evoluţiei pe careo va avea în viitor, atunci când luăm în calcul aderarea României şi a R. Moldova la U.E., politicile de contingent adoptate de aceştia şi intenţiile de transformare a statelor de la periferiea U.E. în state potenţiali primitori ai azilanţilor.

Modul în care am abordat acest subiect de altfel extrem de amplu, datorită problematicii pe care o cuprinde, a urmărit în principalsă clarifice aspectele definitoriiale instituţiilor analizate, să prezinte preocupările la nivel internaţional, regional şi în plan intern cu privire la azil şi extrădarea infractorilor şi să detalieze unele aspecte procedurale, prin efectuarea unor studii comparative atât în plan intern, cât şi la nivel regional.

Nu în ultimul rând, teza a urmărit să pună un accent sporit pe modul în care este reflectată instituţia azilului în lumina documentelor O.N.U. şi nu aşa cum se încearcă în cuprinsul unor documente de interes regional sau naţional.

CuprinsCAPITOLUL I. Noţiunea şi evoluţia istorică a conceptului de azil politic
  • 1.Noţiunea de azil politic
  • 2.Apariţia şi dezvoltarea istorică. fundamente juridice
  • 3.Dezvoltarea instituţiei azilului politic la etapa actuală

CAPITOLUL II. Principalele prevederi cuprinse în instrumentele internaţionale, regionale şi în normele interne, cu privire la azilul politic
  • 1.Instrumente internaţionale
  • 2.Instrumente regionale. evoluţia legislativă şi instituţională în concepţia unei uniuni europene lărgite
  • 3.Analiza normelor şi a instituţiilor existente în plan intern. practica în materia azilului politic

CAPITOLUL III. Colaborarea internaţională în domeniul extrădării infractorilor ce provin din rândul azilanţilor
  • 1.Consideraţiuni generale în materia colaborării internaţionale
  • 2.Norme bilaterale în materia extrădării
  • 3.Prevederi ale normelor interne şi practica în materia extrădării