Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Grafica de carte pentru copii din Republica Moldova


Autor: Cravcenco Vladimir
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.06 - Teoria şi istoria artelor, istoria culturii şi civilizaţiei
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Ludmila Toma
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 septembrie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 75.056(478)”1945/2010”(043.3)

Adobe PDF document 13.88 Mb / în română
233 pagini


Cuvinte Cheie

carte pentru copii, grafică, ilustraţie, stil decorativ, gravură, tuş-peniţă, acuarelă, tehnica mixtă, tehnica de autor, tipaj naţional

Adnotare

Specialitatea: 651.01 – Teoria şi istoria artei plastice. Chişinău, 2020.

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 242 de titluri (în 8 limbi), 135 de pagini de bază, 3 anexe.

Domeniul de studiu: 651.01 – Teoria şi istoria artei plastice.

Scopul cercetării: prezentarea evoluţiei istorice a artei ilustraţiei de carte pentru copii în Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: determinarea etapelor de dezvoltarea graficii de carte pentru copii; descrierea tehnică, artistică, analiza stilistică a ilustraţiilor de carte pentru copii executate de către pictorii din Republica Moldova; identificarea tehnicilor şi particularităţilor stilistice preferenţiale pentru fiecare etapă de dezvoltare; stabilirea tendinţelor artistice europene care au influenţat creaţia pictorilor de carte din republică; identificarea impactului activităţilor organizaţiilor internaţionale UNESCO şi IBBY asupra graficii de carte din Republica Moldova.

Problema ştiinţifică soluţionată: reflectarea complexă a creaţiei pictorilor de carte din Republica Moldova în contextul dezvoltării culturii naţionale.

Noutatea ştiinţifică: pentru prima dată în studiul artelor naţionale arta graficii de carte pentru copii a fost examinată ca parte a procesului artistic naţional; a spaţiului cultural românesc; a spaţiului est-european; au fost elucidate aspectele estetice mai puţin studiate: conceptul umoristic, tehnica digitală de executare.

Importanţă teoretică a cercetării: valorificarea graficii de carte pentru copii din republică ca un fenomen autentic; folosirea metodelor contemporane de examinarea ilustraţiilor de carte de interes internaţional.

Valoarea aplicativă a cercetării: materialele şi concluziile tezei pot fi utilizate în ulterioarele cercetări din domeniul studiul artelor şi cultorologie. Rezultatele cercetării pot fi folosite în procesul de învăţământ pentru elaborarea cursurilor de prelegeri predestinate viitorilor specialişti în arta grafică, design poligrafic, biblioteconomie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele ştiinţifice au fost implementate prin publicarea a 17 articole ştiinţifice cu un volum total de cca 11,0 c.a. şi prin contribuţii la 9 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale axate pe problemele artei plastice.

Cuprins


1. Grafica de carte pentru copii: condiţii de afirmare şi repere istoriografice
 • 1.1. Istoriografie şi analiza situaţiei în domeniul cercetării
 • 1.1.2. Premise teoretico-istorice de studiere a graficii de carte pentru copii
 • 1.2. Istoria ilustraţiei de carte europene pentru copii
 • 1.2.1. Grafica de carte pentru copii în Basarabia în perioada interbelică
 • 1.3. Colecţii de grafică de carte pentru copii (ilustraţii în original şi cărţi tipărite)
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. Particularităţile dezvoltării graficii de carte pentru copii în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1945–1965)
 • 2.1. Specificul graficii de carte în primul deceniu postbelic (1945–1955)
 • 2.2. Ilustraţie de carte pentru copii în a doua jumătate a anilor ’50 – prima jumătate a anilor ’60
 • 2.2.1. Concepţii noi în grafica de carte din prima jumătate a anilor ’60
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. Diversitatea concepţiilor în grafica de carte din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (sfârşitul anilor ’60 – sfârşitul anilor ’80 ai secolului al XX-lea)
 • 3.1. Tendinţa narativ-descriptivistă în grafica de carte pentru copii
 • 3.2. Tendinţa romantică în grafica de carte pentru copii
 • 3.3. Tendinţa satirică în grafica de carte pentru copii
 • 3.4. Sinteza tendinţelor în grafica de carte pentru copii din anii ’70–’80
 • 3.5. Modalităţi de reprezentare grafică a ilustraţiilor de carte din a doua jumătate a anilor ’80
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. Concepţia grafică a cărţii pentru copii în Republica Moldova (1990–2010)
 • 4.1. Evoluţia graficii de carte pentru copii la sfârşitul secolului al XX-lea
 • 4.2. Grafica de carte pentru copii la începutul secolului al XXI-lea
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

Concluzii generale şi recomandări
Bibliografie
Anexe
Declaraţia privind dreptul de autor
CV-ul autorului