Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Drepturile omului: aspecte juridico-filosofice


Autor: Liliana Ciubuc
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Osmochescu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 noiembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 341.231.14(043.3)

Adobe PDF document 0.57 Mb / în română
140 pagini


Cuvinte Cheie

drepturile omului, libertăţi fundamentale, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Europei, principii ale dreptului internaţional public

Adnotare

Această lucrare sub formă de investigaţie ştiinţifică pune în discuţie una din cele mai complexe probleme cu care se confruntă societatea – problema drepturilor omului, aspectele drepturilor omului şi, în particular, reglementarea juridică a drepturilor omului în Republica Moldova.

Făcând referinţă la gradul de cercetare a mai multor aspecte legate de problema drepturilor omului putem adnota că drepturile omului au devenit una din ideile centrale ale vremii, acceptată de toate statele, dincolo de diferenţele istorice, economice, culturale.

Analizând problematica pusă în discuţie, scopul prezentei lucrări a constat în: cercetarea şi analiza problemelor drepturilor omului de la origine, evoluţie, până în prezent.

Un accent pronunţat s-a pus pe cercetarea complexă a viziunilor filosofice asupra drepturilor naturale concretizate în filosofia juridică, ca mai apoi să fie analizate de pe poziţiile dreptului internaţional, drepturile omului devenind principiul dreptului internaţional public.

În scopul dezvăluirii totale a temei acestei lucrări s-a efectuat şi o analiză a reglementării juridice a drepturilor omului în Republica Moldova, prevederile constituţionale ale drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, au fost cercetate şi analizate cadrul juridic normativ de reglementare a drepturilor omului în Republica Moldova, instituţiile şi mecanismele de apărare a drepturilor omului, care este perspectiva Planului Naţional de acţiuni pentru drepturile omului.

În special, elaborarea şi aplicarea mecanismelor eficiente de control asupra implementării normelor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului într-o societate modernă, inclusiv prin aplicarea acesteia pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Prezenta lucrare poate fi considerată utilă pentru un vast cerc de cititori, care sunt interesaţi în cultivarea propriei culturi juridice.

CuprinsCAPITOLUL I. Fundamentele filosofice şi evoluţia conceptului Drepturilor Omului
 • 1. Originea şi evoluţia conceptului Drepturilor Omului în operele marilor gînditori ai trecutului: aspecte juridico-filosofice
 • 2.Primele instrumente juridice pentru protecţia Drepturilor Omului: apariţie şi evoluţie


CAPITOLUL II. Protecţia Drepturilor Omului la nivel universal: instrumente juridice şi organisme

 • 1.Universalitatea, indivizibilitatea şi interdependenţa Drepturilor Omului
 • 2.Concept şi clasificare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 • 3.Drepturile şi Libertăţile fundamentale ale Omului - principiu fundamental de Drept Internaţional Public şi organisme pentru protecţia lor


Capitolul III. Protecţia Drepturilor Omului la nivel regional: instrumente juridice şi organisme

 • 1.Trăsături definitorii ale protecţiei regionale a Drepturilor omului
 • 2.Sistemul European de protecţie şi garantare a Drepturilor Omului
 • A-instrumente juridice ale Consiliului Europei
 • B-Curtea Europeană a Drepturilor Omului- garant al drepturilor omului
 • 3.Sisteme regionale de protecţie şi garantare a Drepturilor Omului, particularităţile lor


CAPITOLUL IV. Protecţia Drepturilor Omului în Republica Moldova

 • 1.Reglementări constituţionale a Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului1
 • 2.Organisme şi mecanisme naţionale pentru protecţia Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale
 • 3.Realizări şi perspective în procesul de protecţie a Drepturilor Omului în Republica Moldova