Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul sindromului metabolic și al componentelor acestuia asupra compartimentelor drepte ale inimii


Autor: Sedaia Ecaterina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Valeriu Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română
Adobe PDF document1.07 Mb / în engleză

Teza

CZU 616.123:616-008.9 (043.2)

Adobe PDF document 6.27 Mb / în română
128 pagini


Cuvinte Cheie

sindrom metabolic, indicele de performanță globală Tei, funcția diastolică, funcția sistolică, ventricul drept, atriul drept, obezitate viscerală, remodelarea ventriculară, hipertrofia ventriculului drept, grosimea țesutului adipos epicardic

Adnotare

Data susținerii:11.02.2021 ora 14:00 în regim online:
https://meet.google.com/rkt-oroaqts

Lucrarea este expusă pe 128 pagini de text electronic și include: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice. Indicele bibliografic citează 234 surse literare. Materialul ilustrativ este reprezentat în 37 tabele și 15 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 33 lucrări științifice.

Scopul lucrării: evaluarea impactului sindromului metabolic și al componentelor acestuia asupra geometriei și funcției compartimentelor drepte ale inimii.

Obiectivele cercetării: studierea remodelării structurale a compartimentelor drepte ale inimii în sindromul metabolic în funcție de componentele acestuia; evaluarea impactului componentelor sindromului metabolic și sexului asupra funcției mecanice ale inimii drepte; aprecierea ecografică a grosimii țesutului adipos epicardic la pacienții cu sindrom metabolic și relația lui cu alți parametri sonografici și antropometrici ai obezității viscerale; determinarea corelației dintre grosimea țesutului adipos epicardic, obezitatea abdominală, insulinorezistența și severitatea disfuncției și remodelării ventriculului și atriului drept în sindromul metabolic.

Noutatea și originalitatea științifică: noutatea și originalitatea lucrării constau în efectuarea cercetării științifice axate pe determinarea componentelor specifice ale sindromului metabolic și parametrilor obezității viscerale responsabili pentru remodelarea (morfologică și funcțională) compartimentelor drepte ale inimii cu evidențierea unor particularități dependente de sex.

Problema științifică soluționată în teză: constă în elucidarea principalelor componente ale sindromului metabolic cu impact deosebit asupra compartimentelor drepte ale inimii în dependență de sex și asocierea obezității viscerale.

Semnificația teoretică: studiul efectuat demonstrează corelații importante între componentele sindromului metabolic și parametrii de remodelare a compartimentelor drepte ale inimii, care reprezintă factori independenți de prognostic la pacienții cu și fără patologie cardiovasculară.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele studiului efectuat au argumentat necesitatea determinării obligatorii a hipertrofiei, funcțiilor sistolice, diastolice și globale ale miocardului ventriculului drept, îndeosebi la pacienții cu sindrom metabolic, acești parametri reprezentând factori importanți de prognostic. Mai mult ca atât, a fost demonstrată necesitatea și posibilitatea introducerii în practica cotidiană a parametrilor noi de cuantificare a obezității viscerale, cum ar fi grosimea țesutului adipos epicardic, pentru estimarea mai completă a riscului cardiometabolic la pacienții cu sindrom metabolic.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele studiului efectuat au fost implementate în activitatea clinică a IMSP Institutului de Cardiologie, precum și în activitatea didactică a Disciplinei de cardiologie, Departamentul Medicină Internă, Universitatea de Stat de medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1. SINDROMUL METABOLIC–O ASOCIERE A FACTORILOR DE RISC CU IMPACT MAJOR ASUPRA SISTEMULUI CARDIOVASCULAR
 • 1.1. Sindromul metabolic – definiție, epidemiologie, considerații fiziopatologice și consecințe cardiovasculare
 • 1.1.1. Metabolismul miocardic în cadrul obezității și sindromului metabolic
 • 1.1.2. Disfuncția microvasculară în cadrul obezității și sindromului metabolic
 • 1.2. Rolul compartimentelor drepte ale inimii în evaluarea prognosticului
 • 1.2.1. Metode imagistice de vizualizare și evaluare a morfologiei și funcției compartimentelor drepte ale inimii
 • 1.2.2. Funcția diastolică a ventriculului drept
 • 1.2.3. Funcția sistolică a ventriculului drept
 • 1.2.4. Metode ecocardiografice contemporane de evaluare a părților drepte ale inimii
 • 1.2.5. Importanța clinică și de prognostic a evaluării ventriculului drept
 • 1.3. Obezitatea viscerală – componentă principală a sindromului metabolic

2. MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1. Prezentarea generală a studiului efectuat (protocolul de cercetare)
 • 2.2. Metode de cercetare utilizate în studiu
 • 2.3 Metode de prelucrare statistică a rezultatelor obținute

3. REZULTATE
 • 3.1. Caracteristica generală a lotului studiat
 • 2. Analiza parametrilor ecocardiografici ai compartimentelor drepte ale inimii
 • 3.3. Analiza parametrilor ecocardiografici ai compartimentelor stângi ale inimii
 • 3.4. Parametrii antropometrici și sonografici ai obezității, insulinorezistența, diabetul zaharat, spectrul lipidic și efectul lor asupra funcției și structurii miocardului compartimentelor drepte și stângi ale inimii la pacienții cu sindrom metabolic și fără

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE.