Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 /

Teze, februarie 2021

Teze [30]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Optimizarea sistemului de selecție în jocul de handbal a copiilor de 10-12 ani prin dezvoltarea capacităților coordinative pedagogie 26.02.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Cercetarea criminalistică a infracțiunilor în domeniul creditării drept 26.02.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Globulinele de rezervă 7S și 11S din semințe: evoluție, proteoliză, alergenicitate biologie 26.02.2021
03.00.04 - Biochimie
D Evaluarea unor soiuri noi de măr în sistemul de cultură superintensiv în condiţiile Republicii Moldova agricultură 26.02.2021
06.01.07 - Pomicultură
D Particularităţi clinico-funcționale ale sindromului de apnee obstructivă în somn medicină 26.02.2021
14.00.05 - Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)
D Dezvoltarea durabilă a pomiculturii Republicii Moldova prin prisma managementului performant economie 26.02.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare tehnică 26.02.2021
05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
D Compozitii alimentare pe baza uleiului de nucă (Juglans regia L.) rezistente la degradări oxidative tehnică 26.02.2021
05.18.01 - Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)
DH Managementul dezvoltării durabile a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma culturii organizaționa economie 26.02.2021
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova tehnică 26.02.2021
05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
D Particularităţi patogenice ale accidentului vascular cerebral ischemic la pacienţii cu sindrom metabolic medicină 26.02.2021
14.00.13 - Neurologie
D Argumentarea regimurilor de funcționare și a parametrilor constructivi - tehnologici ai instalației ecologice automatizate cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui tehnică 26.02.2021
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
DH Studiul compuşilor coordinativi macrociclici şi cu contur deschis ai unor metale în baza 2,6-diformiltiofenolului chimie 26.02.2021
02.00.01 - Chimie anorganică
DH Citogenetica procesului de patogeneză virală la plantele de cultură biologie 26.02.2021
03.00.15 - Genetică
D Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei pedagogie 26.02.2021
13.00.01 - Pedagogie generală
D Pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul cultură fizică și sport în cadrul cursului „Managementul resurselor umane în sport” pedagogie 26.02.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Compаtibilitаteа drepturilor consumatorilor cu drepturile pаcienților în cаdrul serviciilor medicаle drept 26.02.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Impactul clinico – epidemiologic urmare a vaccinării în infecția cu rotavirusuri la copiii sugari medicină 26.02.2021
14.00.09 - Pediatrie
DH Arsurile în diferite condiții climaterice (continentale, tropicale și subtropicale): etiologia, patogenia, clinica și tratamentul medicină 26.02.2021
14.00.27 - Chirurgie
D Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie psihologie 26.02.2021
19.00.01 - Psihologie generală
D Imagologia literară: școli, direcții, metode filologie 26.02.2021
10.01.08 - Teoria literaturii
D Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la limba română din Republica Moldova filologie 26.02.2021
10.02.01 - Limba română
D Formarea competențelor profesionale la studenții instituțiilor de cultură fizică în cadrul disciplinei „Limba engleză” pedagogie 26.02.2021
13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
D Răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate drept 26.02.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
D Actul terorist în contextul dreptului penal drept 26.02.2021
12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
DH Psihologia anxietății la copii și adolescenți psihologie 26.02.2021
19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
D Tendințe actuale de prestare a muncii în baza contractelor civile în raport cu contractele de muncă drept 26.02.2021
12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
D Endometrioza cicatricei postoperatorii: optimizarea diagnosticului și tratamentului medicină 26.02.2021
14.00.27 - Chirurgie
D Democratizarea şi modernizarea sistemului politic din Republica Moldova în contextul globalizării ştiinţe politice 26.02.2021
23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
D Potențialul soiurilor de struguri pentru masă, în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă agricultură 26.02.2021
06.01.08 - Viticultură