Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Noi inhibitori moleculari anorganici şi organici ai proliferării celulelor canceroase, mecanisme de acțiune


Autor: Garbuz Olga
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.20 Mb / în română
Adobe PDF document0.90 Mb / în engleză

Teza

CZU 57.085.23:615.28

Adobe PDF document 5.66 Mb / în engleză
172 pagini


Cuvinte Cheie

compuși anticancer, activitate antiproliferativă, celule canceroase umane, activitate selectivă, activitate antioxidantă, hemoliză

Adnotare

Şedinţa se va desfăşura cu transmitere online pe data de 19 februarie, orele 14.00
https://youtu.be/NhrA01K5g9M

Teza constă din: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 204 de referințe bibliografice, 5 anexe, 129 de pagini de text de bază (până la Bibliografie), 41 de figuri, 8 scheme, 6 tabele şi 5 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 28 de lucrări ştiinţifice (7 articole, 14 teze la conferinţe, 4 brevete de invenţie, 3 inovații).

Domeniul de studiu: ştiinţe ale naturii.

Scopul lucrări: elucidarea efectului noilor inhibitori moleculari pe bază de compuși organici și complecși asupra proliferării liniilor celulare ale cancerului uman în comparație cu medicamentele anticanceroase doxorubicina și cis-diclorodiamminplatinum; determinarea mecanismului de acțiune a inhibitorilor.

Obiectivele cercetării: detectarea activității antiproliferative a substanțelor testate CMT22, CMT-67, CMT-68, CMJ-23, CMJ-33 împotriva celulelor canceroase HeLa, BxPC-3, RD, MeW-164; testarea acțiuniii substanțelor investigate asupra celulelor renale epiteliale normale de linia MDCK pentru a detecta citotoxicitatea selectivă; stabilirea mecanismului de inhibare a proliferării celulelor canceroase de către substanțele testate; evaluarea in vitro a probabilității de dezvoltare și a naturii posibilelor efecte secundare ale substanțelor testate asociate cu hemoliza și formarea methemoglobinei în eritrocitele umane; determinarea toxicității substanțelor testate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: au fost adaptate metode de studiu al activității biologice a substanțelor testate; a fost determinată activitatea antiproliferativă și antioxidantă a cinci compuși autohtoni (tiosemicarbazone şi compuşi coordinativi ai Cu(lI) cu tiosemicarbazone); a fost elaborată o metodă nouă pentru determinarea toxicității directe, utilizând Paramecium audatum și evaluată toxicitatea directă a substanțelor investigate; a fost elucidat mecanismul efectului substanțelor asupra proliferării celulelor canceroase; a fost stabilit că compușii testați prezintă interes din punctul de vedere al utilizării lor ca agenți anticancer mai puțin toxici și mai eficienți.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în identificarea unor inhibitori noi de proliferare a celulelor canceroase cu activitate selectivă înaltă și toxicitate mai scăzută, comparativ cu compușii anticancer de referință aprobați de FDA (DOXO și CDDP), precum şi elucidarea mecanismului de acțiune antiproliferativă a compușilor autohtoni testați. A prezentat interes şi acţiunea antioxidativă a inhibitorilor moleculari organici şi anorganici asupra radicalilor (ABTS•+, DPPH•, HO2•), comparativ cu standardele de referinţă, precum și evaluarea impactului compuşilor asupra indicilor sistemului de hemoliză a eritrocitelor in vitro, în vederea evaluării impactului lor.

Semnificația teoretică a lucrării și valoarea aplicativă. Au fost identificați noi inhibitori ai proliferării celulelor canceroase cu activitate selectivă ridicată și toxicitate scăzută, ceea ce a făcut posibilă propunerea acestora pentru studii preclinice. A fost propusă o metodă directă de biotestare a toxicității cu un cost redus, folosind cantități mici de substanță A fost stabilit mecanismul de acțiune a substanțelor asupra proliferării celulelor canceroase. Rezultatele obținute au semnificație științifică și științifico-didactică și pot fi utilizate la predarea cursurilor speciale de Chimie biofarmaceutică și Biochimie.

Implementarea rezultatelor științifice obținute. A fost elaborată și brevetată o metodă de determinare a toxicității directe a substanțelor, folosind Paramecium caudatum. Au fost brevetați doi inhibitori moleculari de proliferare a celulelor de cancer și o substanță cu activitate antioxidantă. În rezultatul modificării și adaptării metodelor de studiu a activității biologice a substanțelor au fost impliementate trei inovații.