Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Stabilizarea uleiurilor vegetale cu compuși biologic activi din surse regenerabile


Autor: Popovici Violina
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.18.03 - Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Rodica Sturza
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document2.15 Mb / în engleză
Adobe PDF document2.16 Mb / în română

Teza

CZU 665.347.8:[634.743+634.17+582.734.4](043)

Adobe PDF document 5.79 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

ulei vegetal, extract liposolubil, stabilitate oxidativă, alimente complexe, calitate

Adnotare

Structura tezei: constă din introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie cu 291 titluri, 3 anexe. Textul de bază conține 112 pagini, inclusiv 41 figuri și 38 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 23 lucrări științifice.

Scopul lucrării: constă în elucidarea modificărilor chimice care au loc pe parcursul oxidării lipidice, stabilizarea uleiurilor vegetale și evaluarea impactului extractelor liposolubile asupra stabilității oxidative a produselor alimentare complexe prin optimizarea tehnologiei de fabricație.

Obiectivele cercetării prevăd: obținerea extractelor liposolubile din surse vegetale regenerabile autohtone, determinarea indicatorilor de calitate, parametrilor cromatici și activitatea antioxidantă; elaborarea tehnologiilor de fabricare a unor produse alimentare complexe; determinarea indicatorilor de calitate, parametrilor cromatici, biodisponibilitatea compușilor biologic activi și activitatea antioxidantă.

Noutatea și originalitatea științifică constă în argumentarea posibilității de utilizare a compușilor biologic activi din surse regenerabile de cătină, păducel, măceșe, identificarea condițiilor optime de obținere a extractelor liposolubile din surse vegetale autohtone cu potențial antioxidant sporit; argumentarea posibilității de utilizare a extractelor liposolubile și pudrelor vegetale autohtone pentru obținerea unor produse alimentare complexe.

Rezultatele principale: S-a demonstrat că pe parcursul depozitării uleiului vegetal se desfășoară procesul de autooxidare a lipidelor și s-a constatat că se formează peste 60 de aldehide cu masă moleculară mică. S-a argumentat posibilitatea de utilizare a compușilor biologic activi din surse vegetale regenerabile de origine autohtonă pentru obținerea extractelor liposolubile cu potențial antioxidant sporit; a fost elucidată influența extractelor liposolubile asupra stabilității oxidative a uleiurilor vegetale; s-a determinat activitatea antioxidantă, parametrii cromatici CIELab, indicatorii de calitate a extractelor liposolubile; au fost obținute informații științifice noi despre mecanismul și dinamica formării produșilor oxidării lipidice pe parcursul proceselor oxidative; au fost elaborate tehnologii de fabricare a unor alimente complexe cu determinarea indicatorilor de calitate; a fost evaluată stabilitatea oxidativă în timp a produselor alimentare complexe obținute și s-a constatat că pudra vegetală asigură potențialul antioxidant necesar pentru a încetini procesele oxidative și de alterare a grăsimilor din componența produselor complexe.

Semnificația teoretică: Pentru prima dată a fost elaborată metodologia de stabilizare a uleiurilor vegetale din surse regenerabile autohtone; au fost obținute uleiuri cu extracte liposolubile din surse vegetale autohtone cu potențial antioxidant sporit; a fost aplicată spectrometria de masă tandem pentru stabilirea dinamicii de formare a produșilor oxidării lipidice.

Valoarea aplicativă: Au fost propuse și realizate procedee de obținere și stabilizare a uleiurilor vegetale; tehnologii de fabricare a unor alimente complexe. A fost obținut 1 brevet de invenție și înaintată 1 cerere de brevet de invenție.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetărilor au fost implementate la SRL "Rose Line", Țaul, Dondușeni.

Cuprins


1. EVOLUȚIA STABILITĂȚII OXIDATIVE AI ULEIURILOR VEGETALE ȘI A FRACȚIEI LIPIDICE DIN ALIMENTE COMPLEXE
 • 1.1. Stabilitatea oxidativă ai uleiurilor vegetale
 • 1.2. Mecanismul oxidării lipidelor
 • 1.3. Influența factorilor chimici asupra stabilității uleiurilor vegetale
  • 1.3.1. Compoziția acizilor grași din uleiuri vegetale
  • 1.3.2. Acizi grași liberi și mono- și diacilgliceroli
  • 1.3.3. Metalele
  • 1.3.4. Fosfolipidele
 • 1.4. Influența factorilor fizici asupra stabilității uleiurilor vegetale
 • 1.5. nfluența factorilor tehnologici asupra stabilității uleiurilor vegetale
 • 1.6. Influența compușilor biologic activi asupra stabilității oxidative a uleiurilor vegetale
  • 1.6.1. Influența antioxidanților de sinteză asupra procesului oxidării lipidice
  • 1.6.2. Influența unor compuși bioactivi naturali asupra procesului oxidării lipidice
 • 1.7. Stabilitatea oxidativă a uleiurilor vegetale în alimente complexe și impactul lor asupra calității
 • 1.8. Concluzii la capitolul I

2. MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1. Materiale utilizate pentru cercetare
  • 2.1.1. Caracteristica materiei prime vegetale
  • 2.1.2. Reagenți și consumabile 51
 • 2.2. Metodologia de obținere a extractelor din fructe de pădure
 • 2.3. Metode fizico-chimice pentru determinări analitice
  • 2.3.1. Conținutul de acid L-ascorbic
  • 2.3.2. Identificarea produșilor oxidării lipidice
 • 2.4. Indicatori de calitate ai uleiurilor vegetale
 • 2.5. Metode de cercetare a extractelor liposolubile
 • 2.6. Parametri de calitate a produselor alimentare complexe
  • 2.6.1. Determinarea activității antioxidante a compușilor biologic activi în condițiile digestiei gastro-intestinale in vitro
  • 2.6.2. Analiza senzorială a produselor alimentare
 • 2.7. Prelucrarea statistică a datelor experimentale
 • 2.8. Concluzii la capitolul II

3. CERCETAREA CARACTERISTICILOR FIZICO-CHIMICE ȘI A POTENȚIALULUI ANTIOXIDANT A EXTRACTELOR LIPOSOLUBILE
 • 3.1. Caracteristici fizico-chimice a extractelor liposolubile
 • 3.2. Cercetarea stabilității oxidative a uleiurilor cu extracte liposolubile pe parcursul stocării
 • 3.3. Cercetarea intensității de formare a produselor oxidării lipidice
 • 3.4. Evoluția cantitativă a produșilor oxidării lipidice
 • 3.5. Concluzii la capitolul III

4. TEHNOLOGII DE FABRICARE A PRODUSELOR COMPLEXE PE BAZĂ DE EXTRACTE LIPOSOLUBILE ȘI PUDRĂ VEGETALĂ DIN FRUCTE
 • 4.1. Tehnologia de fabricare a sosului cu conținut sporit de lipide îmbogățit cu extracte liposolubile din pudră de fructe
  • 4.1.1. Analiza senzorială a sosului în prezența extractelor de cătină, păducel și măceșe
  • 4.1.2. Cercetarea indicatorilor de calitate și a stabilității oxidative a sosului îmbogățit cu extracte liposolubile
 • 4.2. Tehnologia de fabricare a bomboanelor cu pudră din fructe de pădure
  • 4.2.1. Analiza senzorială a bomboanelor cu adaos din pudră din fructe
  • 4.2.2. Cercetarea indicatorilor de calitate și a stabilității oxidative a bomboanelor îmbogățite cu pudră din fructe de pădure
  • 4.2.3. Analiza conținutului de carotenoide în bomboane cu pudră din fructe
  • 4.2.4. Activitatea antioxidantă a bomboanelor în condițiile digestiei gastro-intestinale in vitro Tehnologia de fabricare a gogoșilor cu pudră din fructe de pădure
  • 4.3.1. Analiza senzorială a gogoșilor cu pudră din fructe de pădure
  • 4.3.2. Cercetarea indicatorilor de calitate a gogoșilor îmbogățite cu pudră din fructe de pădure
  • 4.3.3. Еvaluarеa indicilor dе culoarе a gogoșilor cu pudră de fructe de pădure
  • 4.3.4. Activitatea antioxidantă a gogoșilor în condițiile digestiei gastro-intestinale in vitro
 • 4.4. Tehnologia de fabricare a mini-checurilor cu pudră din fructe de pădure
  • 4.4.1. Аnаlizа оrgаnоlеptică а mini-checurilor cu pudră din fructe
  • 4.4.2. Cercetarea indicatorilor de calitate a mini-checurilor îmbogățite cu pudră din fructe de pădure
  • Concluzii la capitolul IV

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE