Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.18.03 – Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradele ştiinţifice.
Tehtica, agricultură

Formula specialităţii.
Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale – este ramura ştiinţei agricole ce se ocupă cu studierea bazelor ştiinţifice de prelucrare şi păstrare a produselor vegetale, cu caracteristica bazei tehnico-materiele a problemei abordate, cu elaborarea tehnologiilor eficace, ce cuprin un spectru larg al studiului ştiinţific de la prelucrarea primară a produselor vegetale, păstrarea lor şi pînă la realizarea lor.

Direcţii de cercetare:.