Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interfeţe inteligente pentru sisteme de calcul simbolic


Autor: Svetlana Cojocaru
Gradul:doctor habilitat în informatică
Specialitatea: 01.05.04 - Modelare matematică, metode matematice, produse program
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Constantin Gaindric
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică
CSS: DH 01-01.05.04-27.03.08
Institutul de Matematică şi Informatică

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.17 Mb / în română

Teza

CZU 658.012

Adobe PDF document 0.85 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

procesarea limbajului natural, flexionare, calcul simbolic,algebră computaţională, interfeţe nteligente

Adnotare

Teza este dedicată problemelor de cercetare a modalităţilor de interacţiune om–calculator în sistemele de calcul simbolic, şi elaborare a metodelor de construire a interfeţelor inteligente pentru astfel de sisteme.

Sunt cercetate principiile de proiectare a interfeţelor, efectuată clasificarea interfeţelor pentru sistemele de calcul simbolic, precum şi clasificarea interfeţelor inteligente, stabilite caracteristicile, specifice lor. Sunt studiate aspecte de utilizare a limbajului natural în interfeţele inteligente.

Se cerecetează problema generării lexiconului computaţional pentru limbaje flective. Este introdusă noţiunea de gramatică de flexionare care permite descrierea procesului de flexionare pentru cazul, în care este cunoscut modelul morfologic. Această gramatică a fost aplicată pentru formalizarea procesului de flexionare în limba română. Este propus un algoritm de determinare a modelului de flexionare pentru cazul, când acesta nu este cunoscut apriori.

în baza metodelor propuse (statică şi dinamică) a fost elaborat un lexicon computaţional de circa 1 mln. de cuvinte, care a servit la dezvoltarea unei serii de aplicaţii.

Sunt propuse o serie de metode pentru implementarea aspectelor de inteligenţă în interfeţele sistemelor de calcul simbolic, inclusiv preluarea problemei de la utilizator, adaptarea la preferinţele utilizatorului, prevenirea erorilor.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Interfeţe inteligente
 • 1.1 Modalităţi de interacţiune om–calculator
 • 1.2 Interfeţe grafice
 • 1.3 Interfeţe inteligente
 • 1.3.1 Definiţii şi proprietăţi
 • 1.3.2 Clasificarea interfeţelor inteligente
 • 1.4 Interfeţe pentru sistemele de calcul simbolic
 • 1.4.1 Particularităţile interfeţelor pentru SCS
 • 1.4.2 Clasificarea interfeţelor SCS. Exemple
 • 1.5 Concluzii
 • 1.6 Rezultatele principale ale capitolului

CAPITOLUL 2 Generarea lexiconului computaţional
 • 2.1 Utilizarea limbajului natural în interfeţele inteligente
 • 2.2 Gramatici cu context dispersat pentru generarea vocabularului
 • 2.3 Criterii de flexionare automată
 • 2.3.1 Algoritmul de determinare a grupului de flexionare
 • 2.3.2 Exemplu de aplicare a algoritmului
 • 2.4 Aplicaţii lingvistice
 • 2.4.1 Metoda statică
 • 2.4.2 Metoda dinamică
 • 2.4.3 Pachetul RomPW
 • 2.4.4 Corectorul ortografic RomSP
 • 2.4.5 Resurse lingvistice reutilizabile pentru limba română– RLRLR
 • 2.4.6 Alte aplicaţii
 • 2.4.7 Posibilităţi de aplicare pentru sistemele de calcul simbolic
 • 2.5 Concluzii
 • 2.6 Rezultatele principale ale capitolului

CAPITOLUL 3 Preliminarii algebrice
 • 3.1 Sumar
 • 3.2 Noţiuni de bază
 • 3.3 Exemple
 • 3.4 Serii Hilbert
 • 3.5 Baza Grobner şi calculul ei
 • 3.6 Module
 • 3.7 Homomorfisme şi rezoluţii
 • 3.8 Rezultatele principale ale capitolului

CAPITOLUL 4 Interfeţe inteligente pentru SCS: studiu de caz şi generalizări
 • 4.1 Sumar
 • 4.2 Sistemul de calcul simbolic Bergman
 • 4.3 Obiectele şi procedurile sistemului Bergman
 • 4.4 Evaluarea interfeţei LISP a sistemului Bergman
 • 4.5 Interfaţa grafică a sistemului Bergman: descriere generală
 • 4.5.1 Descrierea interfeţei
 • 4.5.2 Preluarea problemei de la utilizator
 • 4.5.3 Adaptare la utilizator
 • 4.5.4 Generarea mediului de calcul
 • 4.5.5 Prevenirea erorilor
 • 4.6 Concluzii
 • 4.7 Rezultatele principale ale capitolului
Concluzii finale şi contribuţii