Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / /

Perfecționarea metodelor de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogene


Autor: Șeremet Dumitru
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Grigore Marian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 septembrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.48 Mb / în română

Teza

CZU 631.3+539.3

Adobe PDF document 4.94 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

Ajustaj, Clasa de toleranță, Precizie dimensională; Funcții Green; Îmbinări cu strângere, Îmbinări cu joc

Adnotare

Lucrarea este compusă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări bibliografie din 127 de titluri, 2 anexe, 124 pagini (până la bibliografie), 28 de figuri, 3 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice, inclusiv 4 cotate ISI.

Domeniul de studiu: Științe inginerești și tehnologii. Calculul ajustajelor cuplelor tribologice renovate.

Scopul lucrării: Îmbunătățirea calității utilajelor agricole reparate prin aplicarea unei metode perfecționate de calcul al ajustajelor cuplelor tribologice renovate cu materiale eterogene prin aplicarea funcțiilor Green.

Obiectivele cercetării: Dezvoltarea, promovarea și aplicarea bazelor teoretice referitoare la calculul preciziei geometrice a pieselor de mașini recondiționate prin compensarea uzurii cu aplicarea unor straturi de materiale cu proprietăți speciale și la perfecționarea metodelor propriu-zise de calcul al ajustajelor îmbinărilor alcătuite din piese recondiționate cu materiale eterogene, elaborarea unui algoritm de calcul al ajustajelor prin metoda perfecționată.

Noutatea și originalitatea științifică constă în:
- abordarea trans-disciplinară a problematicilor referitoare la asigurarea preciziei de proiectare a ajustajelor îmbinărilor alcătuite din piese recondiționate cu diferite materiale prin completarea cu realizările din domeniile interschimbabilității, mecanicii corpului solid și cu tendințele specifice fiabilității și disponibilității utilajelor agricole supuse intervențiilor de mentenanță;
- analiza critică detaliată a stadiului actual cu privire la metodele de calcul al ajustajelor îmbinărilor renovate cu materiale eterogene și căile de perfecționare a acestora; - perfecționarea bazelor teoretice ale metodelor existente de calcul al preciziei geometrice a pieselor de mașini recondiționate și a ajustajelor din aceste piese prin elaborarea unor algoritmi de rezolvare a problemelor de limită mono și multidimensionale cu folosirea ulterioară a acestora la determinarea valorii ajustajelor îmbinărilor cu joc și cu strângere.

Rezultate obținute care contribuie la soluționarea problemelor științifice importante sunt: exprimate prin obținerea de cunoștințe noi, valorificate prin elaborarea unei metode originale de calcul al ajustajelor îmbinărilor alcătuite din piese recondiționate care se deosebește de cele existente prin soluționarea problemelor de limită din zona de contact cu aplicarea funcțiilor Green, fapt care a condus la mărirea preciziei de proiectare, celei tehnologice și celei funcționale. Semnificația teoretică se referă la îmbunătățirea calității utilajelor agricole reparate prin perfecționarea metodei de calcul a ajustajelor diferitor îmbinări renovate cu materiale eterogene.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea folosirii metodei de calcul propuse pentru mărirea preciziei de calcul a ajustajelor îmbinărilor pieselor de mașini renovate și la perfecționarea procesului de instruire a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la specialitățile din domeniul științei și activităților inginerești. Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute pot fi implementate în lucrările de elaborare și proiectare a tehnologiilor de reparație a utilajului agricol.

Cuprins


1. Analiza situației cu privire la metodele de recondiționare ale ajustajelor îmbinărilor renovate cu materiale eterogene
 • 1.1. Stadiul actual al cunoașterii cu privire la asigurarea fiabilității pieselor de mașini recondiționate cu materiale eterogene prin metode tehnologice și de proiectare
 • 1.2. Unele metode de recondiționare a suprafețelor uzate ale pieselor utilajelor agricole și a ajustajului dintre aceste piese
 • 1.2.1. Generalități cu privire la metodele de recondiționare a pieselor utilajelor agricole
 • 1.2.2. Recondiționarea pieselor uzate prin prelucrări mecanice
 • 1.2.3. Recondiționarea pieselor degradate prin deformări plastice
 • 1.2.4. Recondiționarea pieselor cu degradări prin sudare și încărcare
 • 1.2.5. Recondiționare cu materiale compozite pe bază de polimeri
 • 1.2.6. Recondiționarea prin metalizare
 • 1.3. Metode de restabilire a ajustajelor
 • 1.3.1. Generalități cu privire la metodele de restabilire a ajustajelor degradate ale utilajelor agricole
 • 1.3.2. Particularitățile abordării durabilității asamblărilor ce formează sisteme tribologice renovate în tehnica agricolă
 • Concluzii, scopul și obiectivele cercetării
2. Bazele teoretice ale metodelor de calcul al preciziei geometrice a pieselor de mașini
 • 2.1. Aspecte cu privire la metodologia rezolvării problemelor de interschimbabilitate a pieselor recondiționate în conformitate cu știința preciziilor
 • 2.2. Elaborarea algoritmului pentru rezolvarea problemelor de limită
 • 2.2.1. Perfecționare algoritmului pentru probleme de limită de o singură dimensiune
 • 2.2.3. Metodica aplicării MRIA la calculul problemelor termoelastice de limită de două și trei dimensiuni
 • 2.2.4. Perfecționarea algoritmului de rezolvare a problemelor elastice de limită cu două și trei dimensiuni (metoda elementelor de influență)
 • 2.2.5. Metodica aplicării MEII la calculul problemelor elastice de limită cu două și trei dimensiuni
 • Concluzii la capitolul 2

3. Cercetări cu privire la calculul preciziei de proiectare a ajustajelor îmbinărilor cu strângere alcătuite din piese integre și cele recondiționate cu materiale eterogene din componența mașinilor agricole
 • 3.1. Cercetări cu privire la asigurarea preciziei îmbinărilor cu strângere proprie
 • 3.1.1. Calculul ajustajelor îmbinărilor cu strângere și problemele tensiunilor de contact
 • 3.1.2. Metode cunoscute folosite la calculul preciziei de asamblare a îmbinărilor cu strângere proprie
 • 3.2. Perfecționarea metodei de calcul al îmbinărilor alcătuite din piese metalice integre
 • 3.2.1. Determinarea câmpului de temperatură în zona de contact a îmbinărilor cu strângere proprie
 • 3.2.2. Determinarea strângerii îmbinărilor alcătuite din piese integre metalice
 • 3.3. Perfecționarea metodei de calcul al strângerii proprii a îmbinărilor recondiționate cu materiale eterogene
 • 3.3.1. Determinarea câmpului de temperatură în zona de contact a îmbinărilor cu strângere recondiționate cu materiale eterogene
 • 3.3.2. Determinarea strângerii îmbinărilor alcătuite din piese recondiționate cu materiale eterogene
 • Concluzii la capitolul 3

4. Cercetări cu privire la perfecționarea metodelor de calcul al elementelor ajustajelor cu joc din îmbinările alcătuite din piese recondiționate cu materiale eterogene ;; 4.1. Cercetări cu privire la calculul preciziei ajustajelor îmbinărilor cu joc 4.1.1. Lagărele de alunecare și principii de alegere a toleranțelor și ajustajelor pentru aceste îmbinări 4.1.2. Analiza metodelor de calcul al preciziei ajustajelor cu joc 4.2. Tensiunile termice în piese de forma unui dreptunghi cu două laturi lungi (fâșie) 4.2.1. Teorema despre funcțiile principale Green și formule integrale pentru deplasările termoelastice 4.2.2. Tensiunile termice explicite ale unei probleme particulare de limită 4.2.3. Studiu de caz cu privire la construirea graficelor tensiunilor termice normale și tangențiale dintr-o piesă în formă de fâșie, cauzate de o sursa unitară interioară punctiformă de căldură și de un gradient constant de temperatură 4.3. Tensiunile termice în placa de forma unei semi-fâșii 4.3.1. Formula de integrare pentru o PL concretă pentru semi-fâșie 4.3.2. Expresiilor analitice pentru funcțiile Green ale tensiunilor și deformațiile termice 4.3.3. Studiu de caz referitor la construirea graficelor funcțiilor Green pentru tensiunilor și deformațiile termoelastice în semi-fâșie, create de o sursă unitară punctiformă de căldură 4.3.4. Formule integrale de tipul Green pentru tensiuni și deformații termoelastice 4.3.5. Studiu de caz pentru determinarea tensiunilor și deformațiilor termoelastice în piese de tip semi-fâșie 4.4. Tensiunile termice într-o placă dreptunghiulară 4.4.1. Deducerea formulei integrale pentru deformațiile termoelastice pentru cazul unei piese în formă de dreptunghi 4.4.2. Expresiile analitice pentru funcțiile Green ale tensiunilor termoelastice 4.4.3. Studiu de caz referitor la determinarea tensiunilor termice pentru piese cu suprafețe în formă de dreptunghi 4.5. Tensiuni termice tridimensionale în piese de forma unui paralelipiped semi-mărginit 4.5.1. Teorema despre funcțiile principale Green și formula integrală pentru tensiuni în paralelipipedul termoelastic semi-mărginit 4.5.2. Aplicarea formulei integrale la rezolvarea unei probleme particulare pentru semi-paralelipipedul termoelastic semi-mărginit 4.5.3. Graficele tensiunilor termice tangențiale și normale, create de un flux constant de căldură 4.6. Aplicarea metodicei elementelor incompresibile de influență (MEII) la calculul ajustajelor cu joc diametral 4.6.1. Rezolvarea problemelor de contact pentru îmbinările cu joc renovate cu materiale compozite polimerice 4.6.2. Studiu de caz cu privire la calculul determinarea unghiului portant  și capacitatea de încărcare P a stratului de polimer 4.6.3. Studiu de caz cu privire la determinarea unghiului portant  și a jocului diametral Δ dacă se cunoaște rezistența la compresiune și capacitatea de încărcare a stratului de polimer P......................................................................................................................... 116 4.7. Determinarea tensiunilor, cauzate de un gradient constant de temperatură dat în interiorul dreptunghiului situat într-o semi-fâșie termoelastică ............................................................ 117 4.7.1. Formularea problemei și expresiile pentru tensiunile termice ................................. 117 4.7.2. Graficele tensiunilor termice .................................................................................. 118 Concluzii capitolul 4.............................................................................................................. 119 Concluzii generale și direcții viitoare de cercetare .............................................................. 122 Sugestii privind cercetările de perspectivă........................................................................... 123 Bibliografie ............................................................................................................................ 124 ANEXE .................................................................................................................................. 134 Declarația privind asumarea răspunderii ............................................................................ 142 Curriculum vitae