Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Racu Jana, doctor habilitat, profesor universitarRacu Jana, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1456
Specialităţi abilitate: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Cоnfluеnțе psihоlоgicе și lоgоpеdicе în rеcupеrаrеа tulburărilоr fоnоlоgicе dе limbаj lа prеșcоlаri 19.00.10 UPSC referent
conducător
Olarescu Valentina
16.12.2022
DH Managementul clinic al persoanelor cu tulburări mintale severe: diagnostic, reabilitare și integrare psihosocială 14.00.18 USMF referent
consultant
Spinei Larisa
consultant
Nacu Anatol
21.12.2022
D Dezvoltarea comunicării nonverbale şi a managementului impresiei în mediul organizaţional 19.00.05 ULIM preşedinte CSS
conducător
Rusnac Svetlana
26.01.2023
D Diminuarea comportamentului agresiv la preșcolari 19.00.07 UPSC referent
conducător
Vîrlan Maria
23.02.2023

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Determinante psihologice ale atitudinilor reproductive la adolescente și tinere 19.00.01 USM conducător 25.11.2022
D Dezvoltarea sferei volitive la preşcolari în cadrul activităţilor de coregrafie 19.00.07 UPSC conducător 30.10.2020
D Relația dintre însușirile de personalitate și stresul la ostașii în serviciul militar 19.00.07 UPSC conducător 30.10.2020
D Studiul comparativ al particularităților optimismului personalității la diferite etape ale maturității 19.00.07 UPSC conducător 28.02.2020
D Particularităţile afectivității şi comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a sănătăţii 19.00.07 UPSC conducător 23.11.2018
D Formarea gândirii științifice la studenții din învățământul universitar. 19.00.07 UPSC conducător 20.11.2014
D Imaginea personalităţii profesorului Instituţiei de Învăţământ Superior Medical 19.00.07 UPSC conducător
consultant
Eţco Constantin
05.07.2010
D Impactul reglajului emoţional asupra activităţii de succes a educatorului 19.00.07 conducător 01.10.2009