Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiunea eufemistică în limbajul diplomatic: studiu contrastiv în limbile engleză, franceză și română


Autor: Bobeică Galina
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Gabriela Şaganean
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română
Adobe PDF document0.46 Mb / în engleză

Teza

CZU 81`373.49:327=00(043)

Adobe PDF document 2.38 Mb / în română
218 pagini


Cuvinte Cheie

limbaj diplomatic, eufemism, clasificarea eufemismelor, funcțiile eufemismelor, disfemism, tabu, corectitudine politică, politețe, cod, influențare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, un tabel, 17 figuri, bibliografie constituită din 171 de titluri, 165 de pagini (text de bază), 7 anexe și un glosar de eufemisme în română, engleză, franceză. Rezultatele cercetării sunt publicate în 10 lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în elucidarea caracterului ambiguu și echivoc al limbajului diplomatic, care utilizează strategii de camuflare a aspectelor negative prin prezentarea acestora într-un mod cât mai amiabil posibil, studiind și comparând particularitățile eufemismului în limba română și ale corespondențelor lui în limbile engleză și franceză.

Obiectivele cercetării sunt: stabilirea unui cadru teoretic și metodologic pertinent pentru elaborarea unui studiu exhaustiv al dimensiunii eufemistice ca trăsătură de bază a limbajului diplomatic; caracterizarea traiectoriei ascendente a limbajului diplomatic; descrierea mecanismelor de funcționare a limbii și a particularităților de manifestare a limbajului diplomatic; definirea și identificarea caracteristicilor teoretice ale eufemismelor; identificarea interferențelor eufemismului cu politețea și corectitudinea politică din punct de vedere pragmatic și a celor cu disfemismul și tabuul din punct de vedere semantic; efectuarea unei tipologii a eufemismelor conform caracteristicilor formale și funcționale; sintetizarea funcțiilor eufemismelor în limbajul diplomatic din perspectivă semantică, ca proces de codificare a mesajului și din perspectivă pragmatică, ca proces de interacțiune strategică între diplomați în limbile română, engleză și franceză; elucidarea mecanismelor de funcționare a dimensiunii eufemistice în limbajul diplomatic prin determinarea similitudinilor și diferențelor în limbile română, engleză și franceză.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în investigarea eufemismului prin explorarea diverselor posibilități de codare, decodare și interpretare a eufemismelor din limbajul diplomatic, în plan contrastiv cu limbile engleză și franceză.

Problema științifică soluționată constă în analiza interacțiunii funcțiilor limbii cu limbajul diplomatic, evaluarea efectelor pragmasemantice în decodarea eufemismelor și observarea tendințelor de eufemizare a limbajului diplomatic în limbile română, engleză și franceză.

Importanța teoretică: cercetarea reprezintă un parcurs în cercuri concentrice, orientând studiul de la un cadru larg, al creionării caracteristicilor limbajului diplomatic pe parcursul evoluției sale începând cu epoca antică și culminând cu epoca contemporană, până la aspectele aplicative ale eufemismului, ca trăsătură de bază a limbajului diplomatic, într-un amplu studiu de caz dedicat evenimentelor ce afectează securitatea regională a țării noastre în limbile română, engleză și franceză.

Valoarea aplicativă a lucrării se confirmă prin relevarea originalității rezultatelor obținute în vederea cercetării ulterioare a fenomenului eufemizării, reliefarea instrumentelor pertinente pentru elaborarea unui discurs cu intenții persuasive. Materialul faptic investigat în cadrul corpusului poate servi la facilitarea comunicării diplomatice și la consolidarea cunoștințelor și competențelor necesare pentru perceperea caracterului echivoc al limbajului diplomatic în situații de conflict.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele acestei lucrări au fost implementate în cadrul comunicărilor științifice prezentate la conferințe internaționale și publicate în culegerile acestora, precum și în reviste de specialitate.

Cuprins


1. EVOLUȚIA ȘI CARACTERISTICILE LIMBAJULUI DIPLOMATIC
 • 1.1 Originea și evoluția limbajului diplomatic
 • 1.2 Diplomația și tehnologiile informaționale. Diplomația digitală sau e-Diplomacy
 • 1.3 Geneza diplomației publice sau sociale și eufemizarea propagandei
 • 1.4 Conceptul de limbaj diplomatic ca parte a limbajului specializat
 • 1.5 Caracteristicile limbajului diplomatic
 • 1.6 Interacțiunea funcțiilor limbii cu limbajul diplomatic
 • Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI TEORETICO-PRACTICE ALE EUFEMIZĂRII LIMBAJULUI DIPLOMATIC
 • 2.1 Excurs diacronic al conceptului
 • 2.2 Fundamente teoretice ale eufemismului
 • 2.2.1. Abordarea lingvistică
 • 2.2.2. Abordarea pragmatică
 • 2.2.3. Abordarea cognitivă
 • 2.3. Interferența dintre eufemism, corectitudinea politică și politețe
 • 2.4. Interdependența dintre eufemism și tabu
 • 2.5. Corelația dintre eufemism și disfemism
 • 2.6. Clasificarea eufemismelor conform caracteristicilor formale și funcționale
 • 2.7. Aspectul funcțional al eufemismelor din limbajul diplomatic
 • 2.7.1 Funcția strategică
 • 2.7.2 Funcția de protecție sau de atenuare
 • 2.7.3 Funcția de persuadare sau de influențare camuflată
 • 2.7.4 Funcția de denaturare a faptelor
 • 2.7.5 Funcția de manipulare
 • Concluzii la capitolul 2

3. FENOMENUL EUFEMIZĂRII LIMBAJULUI DIPLOMATIC ÎN LIMBILE ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, FRANCEZĂ
 • 3.1 Constituirea corpusului faptic
 • 3.2 Modalități de utilizare a limbajului diplomatic în tratarea conflictelor teritoriale din zona Mării Negre
 • 3.2.1 Corelarea funcțiilor limbajului cu limbajul diplomatic
 • 3.2.2 Dimensiunea eufemistică a limbajului diplomatic cu referire la conflictele teritoriale
 • 3.2.3 Funcțiile semantico-pragmatice ale eufemismelor din contextul conflictelor teritoriale
 • 3.3 Eufemizarea limbajului diplomatic cu privire la Războiul din Ucraina
 • 3.3.1 Reflectarea funcțiilor limbajului în comunicările cu referire la Războiul din Ucraina
 • 3.3.2 Câmpul lingvistic al eufemismelor cu privire la Războiul din Ucraina
 • 3.3.3 Funcțiile eufemismelor din contextul Războiului din Ucraina
 • 3.4 Sfera eufemistică a limbajului diplomatic cu privire la migrație și respectarea drepturilor omului
 • 3.4.1 Interdependența dintre funcțiile limbajului și limbajul diplomatic
 • 3.4.2 Eufemizarea limbajului diplomatic cu privire la migrație și drepturile omului
 • 3.4.3 Aspectul funcțional al eufemismelor cu privire la migrație și drepturile omului
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
Curriculum Vitae