Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Corelaţia principiilor subsidiarităţii şi autonomiei locale – plan comparativ Republica Moldova şi România


Autor: Cătălina Ştefania Szekely
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Sergiu Cobaneanu
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 342 (043.3)

Adobe PDF document 0.93 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

principiul autonomiei, principiul subsidiarităţii, sociologie juridică, eficienţa administraţiei publice, drepturile omului, integrare europeană

Adnotare

În contextul actual al integrării în structurile europene, nu putem să ignorăm valorile promovate de către Uniunea Europeană. Autonomia locală este un principiu fundamental de funcţionare a colectivităţilor locale şi presupune rezolvarea intereselor locale de către autorităţile reprezentative din unităţile administrativ teritoriale. Acest principiu este consacrat în actele internaţionale, iar Carta europeană a autonomiei locale dezbate pe larg aplicarea acestui principiu de către statele semnatare ale Cartei. Potrivit Cartei, scopul Consiliului European este de a realiza o legătură cât mai strânsă între membrii săi pentru a promova idealurile şi principiile comune, iar pentru realizarea acestui scop trebuie să existe o administraţie eficientă şi apropiată de cetăţeni, acest obiectiv atingându-se prin descentralizarea puterii şi autonomia autorităţilor locale.

Subsidiaritatea este un principiu de funcţionare a Uniunii Europene şi presupune aplicarea cât mai eficientă a autonomiei locale, el permiţând ca deciziile să fie luate de către autorităţile cât mai apropiate de cetăţeni, autorităţile centrale neacţionând decât atunci când intervenţia lor este absolut necesară. Pe de altă parte, normele comunitare sunt direct aplicabile, iar în domeniile exclusive ale Uniunii Europene, instituţiile acesteia au competenţa de a interveni.

Administraţia publică poate apela, pentru o eficienţă ridicată, la metode folosite de către sociologia juridică, folosind un alt principiu de funcţionare a activităţii statului şi a colectivităţilor locale: consultarea populaţiei în probleme de interes naţional şi local. Aceste principii se regăsesc atât în legislaţia din Republica Moldova, cât şi în cea din România.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Noţiunea şi istoricul apariţiei şi dezvoltării principiilor subsidiarităţii şi autonomiei locale
 • 1. Noţiuni principale
 • 2. Natura juridică a principiilor
 • 3. Istoricul principiilor
 • 4. Corelaţia principiilor

CAPITOLUL 2. Noţiunea şi conţinutul ştiinţific al principiului autonomiei locale
 • 1. Autonomia locală – principiu constituţional în Republica Moldova şi România
 • 2. Autonomia locală şi descentralizarea (deconcentrarea)
 • 3. Corelaţia dintre organele administraţiei centrale şi cele locale

CAPITOLUL 3. Principiul subsidiarităţii şi drepturile omului
 • 1. Conceptul de ,,morală”
 • 2. Originile moralei şi dreptului
 • 3. Drepturile omului şi sociologia juridică
 • 4. Drepturile omului şi administraţia publică. Concept şi trăsături