Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / martie /

Criminalitatea minorilor: aspect penal, psihologic şi criminologic


Autor: Oxana Rotaru
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Trofim Carpov
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 343. 915 (478)(043.2)=135,1 R 82

Adobe PDF document 1.07 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

minor, delinvenţă juvenilă, tratament penal, instituţie penitenciară, pedepse non-privative, detenţiune, factori interni, factori externi, micromediu, macromediu

Adnotare

În Republica Moldova fenomenul minorului aflat în conflict cu legea a devenit un domeniu de interes pentru jurişti, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi. În ultimii ani, e în curs de desfăşurare procesul de reformare a justiţiei juvenile.

În acest context o atenţie deosebită se acordă instituţiei penitenciare ca mijloc de reeducare şi reinserţie socială a minorilor delincvenţi. Evident, consecinţele negative ale privării de libertate în adolescenţă nu pot fi neglijate. Din aceste considerente, organizaţiile internaţionale încurajează în cazul minorilor pedepsele non-privative, alternative detenţiei (Standardele minime ONU pentru administrarea justiţiei juvenile, Regulile ONU pentru protecţia minorilor privaţi de libertate).

Pedepsele non-privative oferă adolescentului şansa de a-şi continua studiile, de a menţine relaţiile cu familia, de a participa la viaţa comunităţii şi de a acumula experienţă socială. Menţionăm că doar în cazul în care obiectivele reabilitării nu pot fi realizate într-un alt cadru decât detenţia, se aplică sentinţa cu privaţiune de libertate, ţinând cont de principiul „ultimei soluţii” şi cel al „ timpului mai scurt posibil”.

Criminalitatea minorilor reprezintă un factor inerent oricărei societăţi, care, în opinia cercetătorilor A. Kozmovici, M. Kaloşski, P. Tap este alimentat atât de factorii interni, din categoria cărora fac parte stresul, particularităţile psihocomunicative, cât şi de factorii externi, printre care: factorii socioculturali, economici, educaţionali etc.

Dinamismul, curiozitatea, tendinţa spre afirmare, spre apropiere de lumea celor adulţi îi face pe adolescenţi să afirme un şir de valori şi norme, pe care aceştia le consideră atribute ale independenţei şi maturităţii. Acestea se transformă în stereotipuri comportamentale, caracteristice acestei vârste, dar pot căpăta şi un caracter de manifestări sociale şi chiar antisociale atunci când nu sunt asigurate condiţiile educaţionale optime necesare, pe care trebuie să le ofere micromediul social: familia, grupul şcolar sau comunitatea în general.

Cuprins


CAPITOLUL I. Tratamentul penal al minorilor
 • § 1. Sorgintea noţiunilor de “delincvenţă juvenilă” şi “minoritate penală” şi a constituirii unei tratări penale distincte
 • § 2. Evoluţia conceptului de minoritate penală
 • § 3. Răspunderea penală a minorilor conform legislaţiei autohtone
 • § 4. Tratamentul penal al minorilor în legislaţiile unor state

CAPITOLUL II. Personalitatea delincventului minor: concept şi aspecte psihologice, sociale şi biopsihice
 • § 1. Personalitatea delincventului juvenil: la confluenţa factorilor psihologici şi psihosociali
 • § 2. Coraportul aspectelor sociale şi biologice ale personalităţii criminalului minor şi rolul factorilor psihici în etiologia criminală
 • § 3. Condiţiile prenatale şi calitatea mediului familial ca factori de risc ai delincvenţei juvenile
 • § 4. Narcomania – un viciu al adolescenţilor contemporani (aspecte teoretice şi studiu practic)

CAPITOLUL III. Măsuri de profilaxie şi prevenţie a delincvenţei juvenile
 • § 1. Modalităţile de intervenţie privind ameliorarea situaţiei minorului infractor
 • § 2. Necesitatea implementării instituţiei probaţiunii în cazul minorilor în Republica Moldova
 • § 3. Munca în folosul comunităţii prin prisma minorului delincvent