Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte juridico-administrative de reglementare a pieţei de valorilor mobiliare. Elemente de drept comparat


Autor: Ion Iova
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Andrei Guştiuc
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 347.73 (043.3)

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
226 pagini


Cuvinte Cheie

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, reglementare, supraveghere, dereglementare, megaregulator, piaţa valorilor mobiliare, Bursa de valori, Organizaţia Internaţională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare, piaţa de capital europeană, instrumente ale pieţei de capital, Banca Naţională a Moldovei, Banca Naţională a României, indice bursier, participanţii profesionişti la piaţa de capital, fondurile de investiţii, piaţa bursieră, piaţa extrabursieră, valori mobiliare, obligaţiuni, emisiunea valorilor mobiliare, directivele Uniunii Europene, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare

Adnotare

Prezenta lucrare este consacrată unui subiect fundamental al pieţei de capital şi anume reglementării şi supravegherii pieţei valorilor mobiliare de către autoritatea centrală a statului împuternicită cu această activitate. Credibilitatea demersului ştiinţific este conferită şi de faptul că se face un studiu de drept comparat al practicilor de reglementare jurdico-administrativă a pieţei de capital.

Actualitatea temei investigate rezultă şi din sarcinile majore pe care şi le pune astăzi ştiinţa dreptului în vederea soluţionării problemei unei reglementări eficiente a pieţei de capital.

În conţinutul acestei lucrări se face sinteza unui complex de probleme teoretico-practice şi aplicative, cu enunţarea celor mai noi idei în materie de reglementare juridico-administrativă a pieţei valorilor mobiliare.

În prezenta lucrare am încercat să elucidăm problemele existente în calificarea atribuţiilor de supraveghere a pieţei de capital de către diverse autorităţi de reglementare din spaţiul comunitar şi din S.U.A., dar, în mod special, de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, atât din Republica Moldova, cât şi din România.

Edificarea unui sistem relativ perfect de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital de către o autoritate competentă va permite stabilirea unor reguli clare de activitate pentru toţi participanţii profesionişti pe piaţa de capital şi în ultimă instanţă va revigora piaţa valorilor mobiliare aducând prin aceasta investiţii atât în Republica Moldova, cât şi România.

În contextul acestor idei, în conţinutul lucrării este relevată esenţa unor astfel de noţiuni precum: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, reglementare, supraveghere, dereglementare, megaregulator, piaţa valorilor mobiliare, piaţa de capital europeană, directivele Uniunii Europene etc.

Ideea de bază relevată în conţinutul lucrării este că Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare atât din Republica Moldova, cât şi din România are un rol decisiv în reglementarea şi supravegherea pieţei valorilor mobiliare, deşi la acest capitol au fost relevate anumite rezerve. Vizavi de Republica Moldova se abordează şi este supusă investigaţiilor ştiinţifice utilitatea instituirii unei singure mega-autorităţi de reglementare a pieţelor financiare şi de capital. Este vorba de aşa numitul „megaregulator”.

În procesul de enunţare a conţinutului juridic al acestor particularităţi este utilizat un şir de surse de specialitate din Republica Moldova, România, Uniunea Europeană şi SUA.

În lucrare sunt expuse o serie de concluzii care au menirea să îmbunătăţească situaţia de pe piaţa de capital. Având în vedere orientarea spre integrarea europeană în care este antrenată R. Moldova, CNVM trebuie să-şi propună înlocuirea legislaţiei ce reglementează piaţa de capital cu una vădit proeuropeană. În totalitatea sa, concluziile formulate în încheierea tezei, ţin atât de plan interpretativ, cât şi de cel legislativ.

Rezultatele acestei lucrări pot servi atât pentru eventualele modificări în legislaţie, cât şi în calitate de materiale de instruire pentru specialiştii în domeniul dreptului, inclusiv specialiştii nejurişti ce activează în domeniul pieţei valorilor mobiliare.

CuprinsCapitolul I. Reglementări conceptuale privind piaţa valorilor mobiliare. Aspecte financiar-administrative
 • Secţiunea 1. Fundamentele pieţei valorilor mobiliare
 • Secţiunea 2. Reglementări internaţionale în domeniul pieţei valorilor mobiliare
 • Secţiunea 3. Reglementări privind piaţa valorilor mobiliare în Republica Moldova
 • Secţiunea 4. Reglementări privind piaţa valorilor mobiliare în România

Capitolul II. Supravegherea pieţelor de capital – atribut fundamental al autorităţilor administraţiei publice
 • Secţiunea 1. Supravegherea pieţei de capital de către Organizaţia Internaţională a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (International Organization of Securities Commissions – IOSCO)
 • Secţiunea 2. Supravegherea pieţei de capital în Statele Unite ale Americii
 • Secţiunea 3. Supravegherea pieţei de capital în Marea Britanie
 • Secţiunea 4. Supravegherea pieţei de capital în Uniunea Europeană
 • Secţiunea 5. Supravegherea pieţei de capital în Republica Moldova
 • Secţiunea 6. Supravegherea pieţei de capital în România

Capitolul III. Aspecte juridico-administrative de reglementare a activităţii participanţilor la piaţa valorilor mobiliare în spaţiul românesc
 • Secţiunea 1. Activitatea participanţilor la piaţa valorilor mobiliare în Republica Moldova
 • Secţiunea 2. Activitatea participanţilor la piaţa valorilor mobiliare în România