Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iunie /

Statutul juridic al organelor administraţiei de stat


Autor: Radu Cotici
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iunie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 342.92 (043.3)

Adobe PDF document 1.01 Mb / în română
157 pagini


Cuvinte Cheie

stat, administraţie publică, administraţie de stat, organ de stat, autoritate publică, organ al administraţiei de stat, statut juridic, sistem al organelor administraşiei de stat, mecanism de stat, elemente ale mecanismului statal, interacţiune a organelor administraţiei de stat, guvern, minister, instituţie extraministerială, Preşedintele Republicii Moldova

Adnotare

Această investigaţie ştiinţifică constituie un studiu complex a statutului juridico-administrativ al organelor administraţiei de stat în general, a tipurilor acestora, precum şi cercetarea recomandărilor concrete privind perfecţionarea reglementarii juridice şi a activităţii organelor administraţiei de stat în particular. Luînd în consideraţie menirea organelor administraţiei de stat şi rolul acestora în realizarea sarcinilor şi funcţiilor statului, precum şi necesitatea reformării administraţiei de stat, actualitatea cercetării se clasează printre acele direcţii ştiinţifice a căror cercetare merită o atenţie primordială, necesitînd o investigaţie aprofundată.

Conţinînd o analiză complexă, sub toate aspectele, a activităţii organelor administraţiei de stat, prezenta investigaţie vine să contureze cele mai generale idei, ipoteze şi afirmaţii privind statutul juridico-administrativ al organelor administraţiei de stat expuse în literatura de specialitate, inclusiv cu referire la reforma în derulare a administraţiei de stat în perspectiva integrării europene a Republicii Moldova.

Analizînd subiectul luat în discuţie, am relevat că, odată cu declararea Republicii Moldova drept stat suveran, iar mai tîrziu cu adoptarea Planului de acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, ea, independent, îşi formează sistemul propriu de conducere de stat în condiţiile schimbărilor radicale ale sistemelor social-economic şi politic, rolul statului şi metodele de activitate ale acestuia. Mai mult decît atît, acest sistem urmează a fi perfecţionat, deoarece este notoriu faptul că situaţia actuală în administraţia publică poate fi caracterizată prin necesitatea racordării unor prevederi ale cadrului legal la principiile internaţionale şi adoptării unui mecanism eficient de punere în aplicare a legilor.

Rezultatele investigaţiilor vor fi benefice dezvoltării continue a ştiinţei dreptului administrativ şi, în special, vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind rolul şi locul organelor administraţiei de stat în sistemul autorităţilor publice. Concluziile şi recomandările referitoare la statutul administrativ-juridic al organelor administraţiei de stat şi cele privind optimizarea activităţii lor vor putea fi utilizate pe larg atît de teoreticieni, care vor continua investigaţiile în acest domeniu, cît şi de practicieni pe parcursul soluţionării problemelor legate de organizarea şi funcţionarea organelor administraţiei de stat.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Conducerea socială, puterea publică şi administraţia
 • 1. Consideraţii generale cu privire la conducerea socială
 • 2. Conducerea publică ca formă a conducerii sociale şi administraţia
 • 3. Conceptul de administraţie publică în doctrina ştiinţei administraţiei

CAPITOLUL 2. Sistemul organelor administraţiei de stat ca element al mecanismului statal din Republica Moldova
 • 1. Noţiunea de organ de stat şi caracteristicile acestuia
 • 2. Administraţia de stat - compartiment al puterii publice
 • 3. Organul administraţiei de stat şi elementele statutului său juridic
 • 4. Conceptul şi structura sistemului organelor administraţiei de stat şi interacţiunea acestora cu alte elemente ale mecanismului statal
 • 4.1 Aspecte privind conceptul de sistem al organelor administraţiei de stat şi structurarea lui
 • 4.2 Interacţiunea sistemului organelor administraţiei de stat

CAPITOLUL 3. Organele administraţiei de stat şi căile de sporire a eficacităţii activităţii acestora în perspectiva integrării europene
 • 1. Statutul juridic al Guvernului Republicii Moldova şi rolul acestuia în organizarea activităţii tuturor organelor administraţiei de stat
 • 2. Statutul juridic al ministerelor şi instituţiilor extraministeriale în calitate de organe de specialitate ale administraţiei de stat
 • 3. Statutul juridic al Preşedintelui Republicii Moldova şi locul acestuia în mecanismul de stat
 • 4. Sporirea eficacităţii activităţii organelor administraţiei de stat