Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / iulie /

Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană


Autor: Cucu Mariana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 septembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Teza

CZU 336.71(478):339.923:061.1EU(043)

Adobe PDF document 1.17 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

Acordul Basel II, Active, Banca, Banca centrală, Capital, Criza bancară, Consolidare, Credite, Garantare a depozitelor, Indicatori de Stabilitate Financiară, Integrare, Program de Evaluare a Sectorului Financiar, Raport de Stabilitate Financiară, Reglementare bancară, Stabilitate bancară, Sistemul bancar, Suficienţa capitalului, Supraveghere bancară, Testările stres, Uniune Europeană

Adnotare

Cercetarea „Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană” contribuie la extinderea cercetărilor în domeniu, ce ţin de evaluarea tendinţelor de consolidare şi stabilizare a sistemului bancar. Subiectul cercetării reprezintă o importanţă majoră, deoarece stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar au o mare însemnătate pentru protejarea intereselor deponenţilor, asigurarea continuităţii intermedierii activităţii financiare şi prestării serviciilor bancare, precum şi pentru dezvoltarea economică a ţării. Actualitatea temei reiese din oportunitatea abordării perspectivelor de dezvoltare şi direcţiilor principale de consolidare a sistemului bancar ce rezultă din procesele de integrare ale statului în UE.

Lucrarea evidenţiază aspectele teoretice şi practice de stabilizare şi sporire a siguranţei sistemului bancar autohton. Astfel, autorul abordează standardele europene şi practica statelor-membre ale UE şi ţărilor CSI în domeniul asigurării stabilităţii sistemului bancar, precum şi analizează eventualele beneficii şi vulnerabilităţi condiţionate de alegerea vectorului proeuropean pentru stabilitatea şi siguranţa sectorului bancar al RM.

O deosebită atenţie în lucrare se acordă abordării rolului ce îi revine autorităţii de supraveghere în asigurarea stabilităţii sistemului bancar, precum şi analizei oportunităţii preluării practicii europene în determinarea modului optim de supraveghere a sistemului bancar (de către banca centrală sau autoritate de supraveghere independentă). Teza dezvoltă problematica instabilităţii bancare prin abordarea cauzelor principale şi eventualelor căi de prevenire a acesteia. De asemenea autorul evidenţiază oportunitatea funcţionării sistemelor de garantare a depozitelor pentru stabilitatea sistemului bancar şi, prin prisma analizei practicii internaţionale, propune căile de perfecţionare a schemei de garantare a depozitelor existente în RM.

Concluziile privind căile de consolidare a sistemului bancar autohton, obţinute de autor ca rezultat al cercetărilor teoretice şi studierii practicii europene în domeniu, facilitează elaborarea unor propuneri concrete cu aplicabilitate în procesul de stabilizare şi sporire a siguranţei sistemului bancar autohton în condiţiile integrării europene

Cuprins


Capitolul I. Aspecte teoretice privind stabilitatea sistemului bancar în procesul de integrare în UE
 • 1.1 Argumentări teoretice privind sistemul bancar şi stabilitatea bancară
 • 1.2 Metode moderne de analiză şi asigurare a stabilităţii sistemului bancar
 • 1.3 Influenţa procesului de integrare în UE asupra stabilităţii sistemului bancar al RM

Capitolul II. Analiza stabilităţii sistemului bancar al RM
 • 2.1 Analiza situaţiei actuale a sistemului bancar al RM
 • 2.2 Reglementarea, supravegherea şi stabilitatea sistemului bancar
 • 2.3 Instabilitatea sistemului bancar şi căile de prevenire
 • 2.3.1 Cauzele instabilităţii sistemului bancar şi căile de prevenire
 • 2.3.2 Scheme de garantare a depozitelor şi stabilitatea sistemului bancar

Capitolul III. Stabilizarea şi sporirea siguranţei funcţionării sistemului bancar al RM în perspectiva integrării în UE
 • 3.1 Perspectivele de consolidare a sistemului bancar al RM în contextul integrării în UE
 • 3.2 Direcţiile principale de stabilizare şi sporire a siguranţei sistemului bancar al RM
 • 3.3 Evaluarea econometrică a stabilităţii sistemului bancar al RM