Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitarCobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1212
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva macroeconomică 08.00.10 USM referent
consultant
Ulian Galina
29.12.2014
D Dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare a Republicii Moldova în contextul integrării financiare europene 08.00.10 ASEM preşedinte CSS
conducător
Hîncu Rodica
15.01.2015
D Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova 08.00.10 ASEM referent
conducător
Ganea Victoria
20.02.2015

Teze aprobate [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Strategii financiare de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin prisma asigurării unei economii de piaţă funcţionale 08.00.10 ASEM conducător 18.12.2013
D Noi aspecte ale investiţiilor: internaţionalizarea directă şi indirectă 08.00.10 ASEM conducător 14.06.2013
D Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova 08.00.10 ASEM conducător 04.11.2010
D Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele integrării europene 08.00.10 ASEM conducător 29.04.2010
DH Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare 08.00.10 consultant 01.10.2009
D Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.10 ASEM conducător 20.09.2007
D Echilibrul financiar public la nivel macroeconomic 08.00.10 conducător 28.09.2006