Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitarCobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1212
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a sistemului monetar financiar internațional 08.00.10 ASEM membru CSS
consultant
Secrieru Angela
29.12.2021
D Perfecționarea cadrului de supraveghere în scopul menținerii stabilității sistemului bancar din Republica Moldova 08.00.10 ASEM conducător 18.01.2022
D Utilizarea metodelor statistice și econometrice în fundamentarea politicii monetare orientată spre stabilitatea prețurilor 08.00.11 ASEM preşedinte CSS
conducător
Pârţachi Ion
21.04.2022
DH Evaluarea managementului riscurilor proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova 08.00.05 ASEM preşedinte CSS
conducător
Paladi Ion
28.04.2022

Teze aprobate [12]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal 08.00.10 ASEM conducător 27.09.2019
D Evaluarea formării şi dezvoltării mecanismului investiţional al Republicii Moldova 08.00.10 ASEM conducător 23.11.2018
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior 08.00.10 ASEM conducător 11.05.2018
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 08.00.10 USM conducător 11.05.2018
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 08.00.10 ASEM conducător 11.05.2018
D Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică 08.00.10 ASEM conducător 28.12.2016
D Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii 08.00.10 USM conducător 07.07.2015
D Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova 08.00.10 conducător 04.11.2010
D Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele integrării europene 08.00.10 ASEM conducător 29.04.2010
DH Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare 08.00.10 consultant 01.10.2009
D Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.10 conducător 20.09.2007
D Echilibrul financiar public la nivel macroeconomic 08.00.10 conducător 28.09.2006