Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitarCobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1212
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Instituțiile Financiare Internaționale și rolul lor în dezvoltarea sistemului economic al Republicii Moldova 08.00.10 ASEM conducător 03.04.2023

Teze aprobate [13]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Perfecționarea cadrului de supraveghere în scopul menținerii stabilității sistemului bancar din Republica Moldova 08.00.10 ASEM conducător 28.04.2022
D Perfecționarea finanțelor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova prin prisma evaluării potențialului fiscal 08.00.10 ASEM conducător 27.09.2019
D Evaluarea formării şi dezvoltării mecanismului investiţional al Republicii Moldova 08.00.10 ASEM conducător 23.11.2018
D Perfecționarea sistemului de gestiune financiară în cadrul instituțiilor de învățământ superior 08.00.10 ASEM conducător 11.05.2018
D Gestiunea și optimizarea resurselor financiare ale întreprinderilor din industria de prelucrare a cărnii 08.00.10 USM conducător 11.05.2018
D Gestionarea resurselor financiare ale statului prin sistemul trezorerial 08.00.10 ASEM conducător 11.05.2018
D Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică 08.00.10 ASEM conducător 28.12.2016
D Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii 08.00.10 USM conducător 07.07.2015
D Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova 08.00.10 conducător 04.11.2010
D Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele integrării europene 08.00.10 ASEM conducător 29.04.2010
DH Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare 08.00.10 consultant 01.10.2009
D Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.10 conducător 20.09.2007
D Echilibrul financiar public la nivel macroeconomic 08.00.10 conducător 28.09.2006