Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitarCobzari Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Academia de Studii Economice a Moldovei
Abilitare:5 octombrie 2011, nr.1212
Specialităţi abilitate: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Procedura de declarare a insolvabilității 12.00.03 USM membru CSS
conducător
Cojuhari Alexandru
16.09.2016
D Rolul bancilor în procesul de creare a banilor 08.00.10 ASEM preşedinte CSS
consultant
Gîrlea Mihail
conducător
Cociug Victoria
22.09.2016
D Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică 08.00.10 ASEM conducător 27.10.2016
D Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: specificul întreprinderilor inovaționale 08.00.10 ASEM preşedinte CSS
conducător
Ulian Galina
24.11.2016
D Finanțarea sistemului de ocrotire a sănătății în Republica Moldova 08.00.10 ASEM preşedinte CSS
conducător
Ulian Galina
25.11.2016

Teze aprobate [6]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Eficientizarea gestiunii valorii în cadrul întreprinderii 08.00.10 USM conducător 07.07.2015
D Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova 08.00.10 conducător 04.11.2010
D Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele integrării europene 08.00.10 ASEM conducător 29.04.2010
DH Bancasigurarea în contextul perfecţionării mecanismelor de prestare a serviciilor financiare 08.00.10 consultant 01.10.2009
D Aspectul stabilizării şi sporirii siguranţei funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană 08.00.10 conducător 20.09.2007
D Echilibrul financiar public la nivel macroeconomic 08.00.10 conducător 28.09.2006