Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2007 / august /

Influenţa procesului de globalizare asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova


Autor: Natalia Albu
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ala Roşca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 august 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.20 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Globalizare, securitate, securitate naţională, securitate economică, securitate socială, securitate regională, interes naţional, interdependenţă, inegalităţi globale, suveranitate, risc, ameninţare, ameninţări interne, ameninţări externe, vulnerabilitate, tranziţie, geopolitică, actor regional, sistem de securitate, concepţie a securităţii naţionale, politică de securitate, strategia de securitate, consolidare, politica externă, neutralitate

Adnotare

În lucrarea dată este realizată cercetarea teoretico-analitică a influenţei procesului de globalizare asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova, abordată prin prisma a două grupuri de factori - interni şi externi, al căror echilibru dinamic formează conţinutul esenţial al oricărei politici de securitate. În acest context, a fost evidenţiat faptul că asigurarea securităţii naţionale se află în strânsă legătură cu sistemul social-politic al fiecărui stat luat aparte şi cu evoluţiile economice, de exemplu, tranziţia pentru Republica Moldova şi alte ţări ex-socialiste în condiţiile procesului de globalizare.

În primul capitol este efectuată o sinteză a principalelor definiţii, concepte, teorii şi dimensiuni ale securităţii naţionale şi a procesului de globalizare, constituind baza teoretico-metodologică a lucrării. În consecinţă, autorul a ajuns la concluzia că printre factorii care au cauzat transformări substanţiale în analiza şi practica securităţii naţionale putem evidenţia: declinul suveranităţii naţionale, creşterea fără precedent a densităţii de interacţiune la nivel transnaţional şi explozia conflictuală a scenei internaţionale, unde globalizarea amplifică problemele legate de securitate, care necesită mecanisme regionale şi chiar globale de cooperare şi coordonare.

În cadrul capitolului doi este realizată analiza principalilor riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale care se manifestă pe plan intern şi extern. Pe plan intern securitatea Republicii Moldova este determinată de aşa factori ca dezvoltarea social-economică şi procesele politice. Contextul extern pentru Republica Moldova reprezintă o forţă ce condiţionează politicile de securitate. Iar implicaţiile procesului de globalizare asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova sunt apreciate din perspectiva unui „stat mic”.

În ultimul capitol, reieşind din riscurile şi ameninţările actuale la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova în condiţiile procesului de globalizare, este evidenţiată necesitatea de a analiza în complex soluţiile şi măsurile de securitate care permit acţionarea simultană atât pe plan intern, cât şi extern: consolidarea cadrului politico-juridic al sistemului de securitate, consolidarea social-economică a ţării şi determinarea sa la nivel regional.

Cuprins


CAPITOLUL I. Securitatea naţională în contextul procesului de globalizare: teorii şi practici
  • 1. Conceptele de securitate şi securitate naţională: abordări teoretico-metodologice
  • 2. Semnificaţii ale globalizării şi implicaţiile sale asupra securităţii naţionale

CAPITOLUL II. Factorii de influenţă asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova în condiţiile procesului de globalizare
  • 1. Determinarea structurii riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii
  • 2. Impactul riscurilor interne şi a vulnerabilităţilor statului asupra securităţii naţionale
  • 3. Influenţa factorilor externi asupra securităţii naţionale

CAPITOLUL III. Consolidarea securităţii naţionale a Republicii Moldova: mecanisme şi soluţii
  • 1. Perfecţionarea cadrului politico-juridic al sistemului de securitate al Republicii Moldova
  • 2. Consolidarea social-economică a ţării şi asigurarea securităţii naţionale
  • 3. Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova în contextul integrării în spaţiul european şi euroatlantic