Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fier şi de alte substanţe bioactive valoroase


Autor: Liliana Zosim
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ficobiotehnologie, Spirulina platensis, substanţe bioactive, fier legat organic, biopreparate, compuşi coordinativi ai Fe(III), anemie

Adnotare

Lucrarea dată prezintă o sinteză a rezultatelor investigării posibilăţii de utilizare în calitate de reglatori ai creşterii şi dezvoltării cianobacteriei Spirulina platensis şi componenţei biochimice a biomasei a 2 tipuri de compuşi coordinativi ai Fe (III): clusterilor trinucleari ai Fe(III) cu aminoacizi şi clusterilor heterotrinucleari ai Fe(III) precum şi elaborării tehnologiilor de obţinere a biomasei de spirulină cu un conţinut sporit de fier şi alte substanţe bioactive. În rezultatul cercetărilor efectuate a fost demonstrată pеrspectiva utilizării compuşilor coordinativi ai Fe(III) în calitate de reglatori ai componenţei biochimice a biomasei la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis(Nordst.) Geitl. CNM-CB-02. Cu aplicarea metodelor matematice de planificare a experienţelor au fost elaborate procedee de sinteză orientată a ficobiliproteinelor şi polizaharidelor de către Spirulina platensis şi de obţinere a biomasei cu conţinut sporit de proteine (peptide), aminoacizi şi îmbogăţite cu fier – sursă de produse antianemice.

A fost determinată distribuirea fierului în diverse fracţii din componenţa biomasei de spirulină şi a fost demonstrată includerea lui în compuşii macro- şi micromoleculari de natură organică, astfel ca: aminoacizi liberi, peptide, proteine şi glucide. Din cantitatea totală de fier din biomasa de spirulină, cultivată în prezenţa compuşilor coordinativi, ponderea principală revine fracţiilor de aminoacizi liberi, peptide, şi proteine.

În baza procedeelor propuse au fost elaborate schemele tehnologice de obţinere a unor produse nutraceutice antianemice noi „SpiruFierM” şi a unor biopreparate, inclusiv forme medicamentoase antianemice noi “BioR Fe”. Preparatele obţinute au fost supuse unor testări preclinice „in vitro” şi „in vivo” pentru a stabili eficacitatea utilizării lor în calitate de imunostimulatori, precum şi în calitate de remedii antianemice. Cercetările „in vitro” au scos în evidenţă că preparatul “BioR Fe”este un adaptogen şi manifestă o acţiune complexă asupra parametrilor dereglaţi ai reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale a organismului şi poate servi ca preparat imunomodulator. Cercetările „in vivo” au demostrat efectul lui antianemic, manifestat prin normalizarea principalilor indici sanguini în anemiile, provocate de factori nutriţionali şi toxici, datorită proprietăţii acestuia de a stimula hematopoeza şi totodată de a restabili nivelul de fier şi zinc plasmatic la animalele de laborator. Lucrarea contribuie la soluţionarea problemelor ce ţin de elaborarea tehnologiilor de obţinere a substanţelor bioactive în baza biomasei de spirulină îmbogăţite cu fier, precum şi cele, ce ţin de utilizarea eficientă a produselor biosintezei celulare în diferite domenii ale medicini.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Explorarea biotehnologică a microalgelor şi cianobacteriilor -realizări, progrese şi perspective
 • 1. 1. Modele biotehnologice de producere a biomasei de cianobacterii şi microalge
 • 1.1.1. Compuşii coordinativi ai metalelor – reglatori ai componenţei biochimice a biomasei de cianobacterii şi microalge
 • 1.2. Explorarea biotehnologică a spirulinei - progrese şi perspective
 • 1.2.1. Spirulina platensis – sursă non convenţională valoroasă de principii bioactive cu efecte sanogene
 • 1.2.2. Spirulina –sursă alternativă de bioelemente

CAPITOLUL 2. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metode de cercetare

CAPITOLUL 3. Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut înalt de fier ca parte componentă efectivă
 • 3.1 Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai fierului cu aminoacizii asupra productivităţii spirulinei şi acumulării fierului în biomasă
 • 3.2. Studiul influenţei compuşilor coordinativi heterotrinucleari ai fierului asupra productivităţii spirulinei şi acumulării fierului în biomasă
 • 3.3 Procedee noi de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut înalt de fier ca parte componentă efectivă
 • 3.3.1. Studiul repartizării fierului în diferite fracţii bioactive componente ale biomasei de spirulină.

CAPITOLUL 4. Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut prognozat de principii bioactive cu efecte sanogene
 • 4.1. Componenţa biochimică a biomasei de spirulină, produsă la cultivare în prezenţa compuşilor trinucleari ai Fe(III) cu aminoacizi
 • 4.2. Studiul procesului de acumulare a principiilor bioactive în biomasa de spirulină cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi heterotrinucleari ai Fe(III)
 • 4.3. Procedee noi de producere a biomasei de spirulină cu un conţinut prognozat de principii bioactive cu efecte sanogene
 • 4.3.1. Elaborarea procedeelor de sporire a productivităţii spirulinei
 • 4.3.2. Procedee de sporire a conţinutului de proteine în biomasa de spirulină
 • 4.3.3. Procedee de sporire a conţinutului de glucide în biomasa de spirulină
 • 4.3.4.Procedee de sporire a conţinutului de ficobiliproteine în biomasa de spirulină66
 • 4.3.5. Procedee de sporire a conţinutului de aminoacizi în biomasa de spirulină

CAPITOLUL 5. Elaborarea tehnologiilor de obţinere a bioaditivelor nutraceutice şi a preparatelor medicamentoase antianemice noi
 • 5.1. Tehnologii de obţinere a bioaditivelor nutraceutice „SpiruFierM”.
 • 5.1.1.Regulament tehnologic de obţinere a bioaditivelor nutraceutice „SpiruFierM”.
 • 5.1.2.Componenţa şi particularităţile fizico-chimice de bază ale produselor nutraceutice “Spiru FierM“
 • 5.2. Tehnologia de obţinere a preparatului medicamentos antianemic “BioR Fe”.
 • 5.2.1. Regulament tehnologic de obţinere a preparatului medicamentos“BioR Fe”.
 • 5.2.2. Componenţa şi particularităţile fizico-chimice de bază ale preparatului medicamentos antianemic “BioR Fe”
.
CAPITOLUL 6. Studiul acţiunii imunomodulatoare şi antianemice a preparatului medicamentos “BioR Fe.”
 • 6.1 Studiul acţiunii in „vitro” a preparatului medicamentos „BioR Fe” asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale dereglată în caz de boală.
 • 6.2 Studiul „in vivo” al acţiunii antianemice a preparatului “BioRFe”
 • 6.2.1. Studiul acţiunii „in vivo” a preparatului „BioRFe” asupra indicilor hematologici dereglaţi în caz de anemie nutriţională
 • 6.2.2. Înfluenţa preparatului „BioR Fe” asupra indicilor hematologici la animale cu anemie toxico- hemolitică