Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul corporaţiilor transnaţionale asupra proceselor de integrare economică a României în UE


Autor: Iordache Florin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Svetlana Gorobievschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 18 octombrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

globalizare, corporaţii transnaţionale, structura gospodăriei mondiale, integrare economică; ţară de origine, ţară receptoare, producţie internaţională, avantaje comparative, migraţia capitalului, investiţii directe, climat investiţional, strategie comercială de export, grad de internaţionalizare, geografia exporturilor, competitivitatea exporturilor, creşterea economică

Adnotare

Dezvoltarea sistemului modern al REI derulează sub incidenţa proceselor acceleratorii ale globalizării economice. Forţa motrice ale acestui proces devin Corporaţiile Transnaţionale (CTN), care reprezintă o componentă forte a businessului corporativ, activează preponderent la scară mondială, consolidând relaţiile economice internaţionale. Una din direcţiile de expansiune a CTN, ce determină dezvoltarea industrială internaţională, este activitatea lor investiţională. Migraţia capitalului transnaţional sub forma investiţiilor străine directe (ISD), devine una din cele mai importante surse de creştere a economiei mondiale şi stimulent pentru lărgirea REI.

În relaţiile de piaţă creşte competitivitatea economiei în ansamblu şi prin aceasta este posibilă influenţa activităţii economice CTN asupra pieţii internaţionale. Pentru ţările în tranziţie, care sunt cele mai sensibile la influenţa factorilor externi, integrarea în economia mondială devine o cale fără alternativă, indiferent de orientarea lor geografică sau politică. România, care şi-a concentrat eforturile la compartimentul preluării practicilor economice europene, este nevoită actualmente să-şi reevalueze orientările strategice în contextul integrării europene.

În lucrare au fost cercetate tendinţele dezvoltхкшш economiei mondiale contemporane în concordanţă cu noile abordări teoretice şi metodologice ale integrării economice a României în Uniunea Europeană; au fost conturate aspectele metodologice de cercetare ale activităţii investiţionale CTN; au fost determinate instrumentele de transnaţionalizare ale СTN- indicatorul de evaluare a gradului de internaţionalizare a pieţelor; au fost determinate poziţiile Europei Occidentale în circulaţia investiţională mondială; a fost efectuată diagnostica structurii naţionale şi ramurale a fluxurilor ISD în cadrul UE; au fost determinate direcţiile strategice ale activităţii investiţionale CTN în ţările europene, UE, CEFTA, EAST, SUA, Japonia, Canada, Australia, Noua Zeelandă, noile state care au aderat la UE.

Autorul a utilizat instrumentul managerial - modelul matematic pentru determinarea raportului optimal al finanţării proprii şi din împrumut (ISD) a activităţii CTN întru asigurarea rezultatelor financiare dorite.

A fost prezentată experienţa activităţii UE în domeniul atragerii ISD în România şi modul de gestiune şi alocare optimală a acestora. A fost determinat specificul interacţiunii proceselor integraţioniste economice regionale şi corporative internaţionale ale CTN. În baza cercetărilor efectuate autorul a dovedit interdependenţa integrării interregionale şi migraţia capitalului transnaţional în UE prin intermediul CTN, consecinţele pozitive ale acestui fenomen pentru economia României la etapa integrării.

Cuprins


Capitolul 1. Conceptul teoretico-metodologic de concentrare şi migraţiune a capitalului transnaţional în economia mondială
 • 1.1. Tendinte în dezvoltarea internatională
 • 1.2. Metoda de cercetare a activităţii CTN
 • 1.3. ISD ca formă de extindere a capitalului mondial

Capitolul 2. Rolul sistemului de companii străine în asigurarea creşterii economice a României
 • 2.1. Geneza şi specificul utilizării produsului intern brut
 • 2.2. Metoda diagnosticrii structurale a sistemului de companii Româneşti
 • 2.3. Sistemul de companii şi impulsionarea procesului investiţional
 • 2.4. Evoluţia investiiilor în România la nivel macroeconomic

Capitolul 3. Existenţele şi perspectivele atragerii de capital de ţările în tranziţie
 • 3.1. Tendinţe mondiale contemporane ale CTN de atragere a ISD
 • 3.2. Specificul utilizării capitalului străin de către ţările în curs de dezvoltare
 • 3.3. Determinarea raportului finanţării proprii şi din împrumut
 • 3.4. Perspectivele şi strategia integrării României la U.E