Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


ULIMUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM)


Adresa:str. Valaicu Pârcălab, 52, Chişinău, MD 2012
Tel:(373 2) 22-00-29, 22-00-14
Fax:(373 2) 22-55-05, 22-00-28
Web:www.ulim.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr. 31/AC, din 19.12.2006
  Certificat de acreditare: seria A nr.001
  [+] Profiluri acreditate [1]
  Hotărârea nr. 48/AC, din 26 iunie 2008
  Certificat de acreditare: seria A nr.003
  [+] Profiluri acreditate [3]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 35 conducători de doctorat, inclusiv 16 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [35]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 116 teze, inclusiv 2 de doctor habilitat.

  În examinare [5]: Arhiva tezelor: