Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instituţia zemstvelor în Basarabia:aspecte istorico-juridice


Autor: Ludmila Coadă
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Demir Dragnev
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Zemstva, Basarabia, Imperiul rus, ţarism, politică, gubernie, judeţ, reformă, autoadministrare locală, lege, alegeri, colegii electorale, instituţie, consilieri, Consiliu, adunare, sesiune, nobilime, ţărani, populaţie, activitate, învăţământul public, şcoală, şcoala de zemstvă, şcoli de meserii, sănătatea publică, congresele medicilor, spitalul zemstvei, buget, impozite, venituri, cheltuieli, interes naţional

Adnotare

Lucrarea Instituţia Zemstvei în Basarabia: aspecte istorico-juridice constituie rezultatul unor cercetări de durată ale autorului şi reprezintă prin sine o abordare a Zemstvei basarabene prin prisma factorului istoric, dar şi a celui juridic.

În Introducere autorul argumentează actualitatea temei de cercetare, expune gradul de studiere ştiinţifică a acesteia, accentuând asupra scopului şi obiectivelor tezei, cadrulul ei cronologic şi geografic, noutăţii ştiinţifice şi valorii practicii a cercetării.

Capitolul I - Constituirea şi cadrul juridic al instituţiilor zemstvei – reconstituie condiţiile istorice în care autorităţile ţariste au acceptat înfiinţarea Zemstvelor pe teritoriul Imperiului şi al Basarabiei inclusiv. Este analizată legislaţia cu privire la instituţiile de Zemstvă, pornindu-se de la Regulamentul din 1864, care reglementa atât procedura de organizare a alegerilor, cât şi modul de funcţionare a instituţiilor autoguvernării locale.

Domeniile de activitate şi suportul financiar al Zemstvei basarabene constituie subiectele de bază ale celui de-al doilea capitol. Sectoarele aflate în gestionarea Zemstvelor erau multiple şi variate, dar autorul a decis centrarea atenţiei asupra două dintre ele - cele mai importante pentru dezvoltarea unei societăţi – învăţământul public şi sănătatea publică. S-au analizat posibilităţile financiare ale Zemstvei basarabene, veniturile acesteia şi modul de repartizare a bugetelor. S-au comparat sumele cheltuite de Zemstva Basarabiei pentru subvenţionarea celor două sectoare menţionate cu sumele consumate de Consiliile executive în diferite perioade de timp sau cele rezervate pentru îndeplinirea altor sarcini mai mult sau mai puţin utile populaţiei locale.

Ultimul capitol al lucrării – Componenţa zemstvei basarabene – pune în evidenţă personalităţile care au activat în instituţiile – gubernială şi judeţene - ale Zemstvei. Sunt nominalizaţi şi caracterizaţi cei mai activi consilieri, care s-au preocupat de gestionarea treburilor locale şi de problemele cu caracter naţional, o atenţie semnificativă în capitol acordîndu-se ]n special manifestării elementului naţional în zemstva basarabeană.

În Încheiere sunt deduse principalele concluzii referitoare la zemstvă. Concluzionăm astfel că Zemstva a jucat un rol important în gospodăria Basarabiei, s-a îngrijit de sănătatea publică, şi-a adus aportul la dezvoltarea învăţământului public, iar pentru personalităţile care tindeau să ia parte la viaţa economică, socială, culturală, politică a regiunii, ea a devenit aproape singurul loc în care se puteau afirma şi manifesta.

Cuprins


CAPITOLUL I: Constituirea şi cadrul juridic al instituţiilor Zemstvei
 • 1.1 Cauzele şi condiţiile istorice ale instaurării sistemului de autoadministrare locală în Imperiul rus
 • I.2 Suportul legislativ al instituţiilor de zemstvă
 • I.3 Principiile de organizare şi mecanismele de funcţionare ale instituţiilor de zemstvă
 • 1.4 Extinderea şi implementarea reformei zemstvei în Basarabia

CAPITOLUL II: Domenii de activitate şi suportul financiar al Zemstvei Basarabene
 • II.1 Activităţile zemstvei: abordare de ansamblu
 • II.2 Activitatea zemstvei în sectorul învăţământului
 • II.3 Zemstva Basarabiei şi sănătatea publică
 • II.4 Veniturile zemstvei şi repartizarea acestora

CAPITOLUL III: Componenţa Zemstvei Basarabene
 • III.1 Componenţa socială şi nominală a adunărilor
 • III.2 Componenţa socială şi nominală a Consiliilor
 • III.3 Manifestarea elementului naţional în zemstva basarabeană