Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Activitatea partidelor de stânga în Republica Moldova 1989-2001


Autor: Ion Certan
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Ion Şişcanu
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

alegeri anticipate, alianţa electorală, baza socială, bloc electoral, cod electoral, doctrină de partid, emergenţă, fracţiune parlamentară, guvern, ideologie de partid, lista de candidaţi, parlament, partid de guvernământ, partid de opoziţie, partid extraparlamentar, partid politic, pluripartidism, politica de restructurare, preşedinţie, program de partid, sistem de partide, sistem electoral, sistem politic, transparenţă

Adnotare

Prezenta teză de doctor în ştiinţe istorice este rezultatul cercetărilor unei probleme mai puţin studiate din Republica Moldova – constituirea şi activitatea partidelor politice de stânga. În condiţiile transformărilor democratice în societate determinate, în mare măsură, de activitatea partidelor politice, sunt justificate eforturile privind constituirea istoriei nu numai a multipartidismului în general, dar şi a partidelor politice de orientări doctrinare diferite, pentru înţelegerea mai profundă a esenţei lor.

Lucrarea de faţă este alcătuită din trei părţi, fiecare cu specificul şi importanţa sa ce decurg din necesitatea studierii şi explicării celor mai importante evenimente ale perioadei. Într-un caleidoscop fără precedent al „istoriei recente” autorul prezintă numeroase materiale şi documente menite să facă posibilă, chiar şi într-o oarecare măsură, înţelegerea esenţei evenimentelor cruciale ale ultimului deceniu al secolului douăzeci.

Prima parte a investigaţiei o constituie studierea problemelor legate de restructurarea declanşată de liderul sovietic M. Gorbaciov, principalul rezultat pozitiv fiind începutul mişcării de eliberare naţională în republică, în contextul căreia s-a constituit multipartidismul.

Partea a doua reprezintă analiza temeinică a activităţii partidelor de stânga în anii 1994-1998: participarea în alegeri, exercitarea guvernării, în fine, falimentul politic ca rezultat al politicilor inconsecvente. Partea finală a cercetării este istoria căii parcurse de Partidul Comuniştilor în perioada de la repunerea în drepturi, în anul 1993, şi până la venirea la putere, în anul 2001.

Dificultăţile în perfectarea lucrării reiese din obiectivele ei. În primul rând, ca orice cercetare necesită prezentarea obiectivă şi principială a faptelor, evenimentelor şi poziţiei principalilor actori politici, care au gestionat interesele noului stat independent şi au dominat viaţa politică, problemele cu care s-au confruntat şi căile de soluţionare a lor, succesele şi eşecurile în activitatea lor politică, fără însă a le comenta. În fine, originalitatea lucrării constă în studierea evenimenteloir din trecutul nu prea îndepărtat, în analiza strict ştiinţifică a evenimentelor istorice şi prezentarea eroilor în lumina lor adevărată.

Cuprins


CAPITOLUL I. Restructurarea în U.R.S.S. şi impactul ei asupra vieţii politice din R.S.S. Moldovenească
  • 1.1. Mişcarea pentru susţinerea restructurării şi de emancipare naţională – premisa de bază a constituirii pluripartidismului în Moldova
  • 1.2. Apariţia şi afirmarea pluripartidismului
  • 1.3. Activitatea grupurilor parlamentare de stânga în primul Parlament

CAPITOLUL II. Partide şi mişcări social-politice de stânga în anii 1994-1998
  • 2.1. Participarea partidelor de stânga la scrutinele electorale
  • 2.2. Guvernarea agrariano-socialistă
  • 2.3. Falimentul stângii politice parlamentare

CAPITOLUL III. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
  • 3.1. Evoluţia P.C.R.M. de la repunerea în drepturi la accederea în Parlament
  • 3.2. Activitatea deputaţilor comunişti în Parlamentul Republicii Moldova (1998-2000)
  • 3.3. Alegerile parlamentare din 2001 şi venirea la putere a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova